نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (7004 مشاهده)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (6821 مشاهده)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (6529 مشاهده)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (6404 مشاهده)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (6253 مشاهده)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (6221 مشاهده)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (6203 مشاهده)
گفتمان باغ در فرش صفوی (6190 مشاهده)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (6098 مشاهده)
شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس (6092 مشاهده)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (5884 مشاهده)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (5860 مشاهده)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (5782 مشاهده)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (5679 مشاهده)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (5475 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نقش سیاست در هنر دو سده‌ی اخیر ایران و فلسطین اشغالی (مورد مطالعه:‌ قالی‌های کلیمی) (5460 مشاهده)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (5417 مشاهده)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (5354 مشاهده)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (5330 مشاهده)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (5277 مشاهده)
تبیین جامعه‌شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران (5274 مشاهده)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (5136 مشاهده)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (5097 مشاهده)
دسترسی بافندگان فرش روستایی به نقشه فرش ابریشمی: مطالعه موردی در شهرستان زنجان (4987 مشاهده)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (4966 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مطالعه نقوش دستبافته های خراسان شمالی و استفاده از آنها در طراحی نشانه (10664 دریافت)
بررسی نقش نمادین ترنج در فرش ایران (5024 دریافت)
بررسی طرح‌ها و نقوش قالی‌های قاجار موجود در موزه فرش ایران (4938 دریافت)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (4602 دریافت)
تبیین نقش دلبستگی به برند در ایجاد تعهد و وفاداری مشتریان: مورد مطالعه هنر- صنعت فرش دستباف ایران (3987 دریافت)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (3833 دریافت)
نقش‌مایه «پرنده» در فرش «طرح خشتی» چهارمحال و بختیاری (3817 دریافت)
تجلی نماد گردونه خورشید «مهرانه» در قالی‌های ایل قشقایی (3777 دریافت)
تصویر و مفاهیم درخت سخنگو بر قالی‌های دستباف (3712 دریافت)
هویت ماهی در فرش ایرانی (3618 دریافت)
تجلی فرش و قالی در ادبیات کودک ایران بررسی موردی : سفر به شهر سلیمان (3577 دریافت)
گفتمان باغ در فرش صفوی (3554 دریافت)
صورت های متنوع درخت زندگی بر روی فرش های ایرانی (3375 دریافت)
مطالعه تطبیقی نقوش فرش سده نخست عصر صفوی با نگارگری همان دوره مورد‌کاوی: مقایسه تطبیقی دو قالی (3364 دریافت)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (3363 دریافت)
بررسی نقوش بافته‌های بختیاری (3340 دریافت)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (3128 دریافت)
نمادگرایی و تاثیر آن در فرش ایران (3018 دریافت)
بررسی تغییرات فرش‌های ریزه‌ماهی در شهرستان بیرجند طی دهه‌های اخیر (2837 دریافت)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (2751 دریافت)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (2745 دریافت)
ارائه الگوی مناسب بهای تمام‌شده در صنعت فرش (فرش دستباف) (2734 دریافت)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (2711 دریافت)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (2692 دریافت)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (2664 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فهرست نشریه ( 20917 بازدید)
درباره نشریه گلجام ( 14077 بازدید)
هیئت تحریریه ( 8880 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 8289 بازدید)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 6958 بازدید)
توضیح وضعیت ارزیابی مقالات ( 6804 بازدید)
مجله برتر هنر سال91 ( 6707 بازدید)
چاپ مجله شماره 25 ( 6168 بازدید)
چکیده گلجام شماره 21 ( 5973 بازدید)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 5824 بازدید)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 5735 بازدید)
چکیده شماره17 ( 5597 بازدید)
آخرین شماره منتشر شده ( 5473 بازدید)
چکیده گلجام شماره 22 پاییز و زمستان 91 ( 5159 بازدید)
چکیده فارس و انگلیسی شماره 23 بهار و تابستان 92 ( 5082 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 24 پاییز و زمستان 92 ( 4977 بازدید)
چکیده شماره 2 ( 4648 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4462 بازدید)
چکیده شماره 8 ( 4438 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4385 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 25 بهار و تابستان 93 ( 4366 بازدید)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 4233 بازدید)
چکیده شماره 4و5 ( 4180 بازدید)
چکیده شماره 1 ( 4169 بازدید)
ثبت نام ( 4142 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فهرست نشریه ( 193 ارسال)
مجله برتر هنر سال91 ( 191 ارسال)
درباره نشریه گلجام ( 166 ارسال)
چکیده شماره 1 ( 166 ارسال)
ایمیل ارتباط با گلجام goljaam@icsa.ir ( 164 ارسال)
چکیده شماره 2 ( 164 ارسال)
هیئت تحریریه ( 161 ارسال)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 160 ارسال)
ثبت نام ( 154 ارسال)
چکیده شماره17 ( 150 ارسال)
چکیده شماره 6-7 ( 146 ارسال)
چکیده شماره 9 ( 144 ارسال)
چکیده شماره 8 ( 143 ارسال)
چکیده شماره 4و5 ( 143 ارسال)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 142 ارسال)
چکیده شماره 12 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 11 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 15 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 10 ( 139 ارسال)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 139 ارسال)
چکیده شماره 14 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 3 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 13 ( 130 ارسال)
چاپ مجله شماره 25 ( 128 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فهرست نشریه ( 3779 چاپ)
چکیده شماره 4و5 ( 1880 چاپ)
چکیده شماره 3 ( 1496 چاپ)
درباره نشریه گلجام ( 1460 چاپ)
چکیده شماره 2 ( 1311 چاپ)
چکیده شماره 1 ( 1239 چاپ)
هیئت تحریریه ( 1236 چاپ)
چکیده شماره17 ( 1214 چاپ)
چکیده شماره 8 ( 1191 چاپ)
چکیده شماره 15 ( 1162 چاپ)
چکیده شماره 10 ( 1147 چاپ)
چکیده شماره 9 ( 1134 چاپ)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 1132 چاپ)
مجله برتر هنر سال91 ( 1105 چاپ)
چکیده شماره 12 ( 1100 چاپ)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 1096 چاپ)
چکیده شماره 6-7 ( 1092 چاپ)
چکیده شماره 13 ( 1047 چاپ)
ثبت نام ( 1047 چاپ)
چاپ مجله شماره 25 ( 1011 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 996 چاپ)
چکیده شماره 14 ( 988 چاپ)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 987 چاپ)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 964 چاپ)
    ... آمار بیشتر
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ نشریه علمی فرش دستباف است.
بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.
Designed & Developed by : Yektaweb