نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (6213 مشاهده)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (6092 مشاهده)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (5715 مشاهده)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (5640 مشاهده)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (5486 مشاهده)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (5467 مشاهده)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (5459 مشاهده)
گفتمان باغ در فرش صفوی (5416 مشاهده)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (5299 مشاهده)
شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس (5297 مشاهده)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (5174 مشاهده)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (5152 مشاهده)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (5004 مشاهده)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (4940 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نقش سیاست در هنر دو سده‌ی اخیر ایران و فلسطین اشغالی (مورد مطالعه:‌ قالی‌های کلیمی) (4837 مشاهده)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (4729 مشاهده)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (4664 مشاهده)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (4644 مشاهده)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (4605 مشاهده)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (4545 مشاهده)
تبیین جامعه‌شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران (4480 مشاهده)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (4461 مشاهده)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (4403 مشاهده)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (4353 مشاهده)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (4261 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مطالعه نقوش دستبافته های خراسان شمالی و استفاده از آنها در طراحی نشانه (7649 دریافت)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (4301 دریافت)
بررسی نقش نمادین ترنج در فرش ایران (4151 دریافت)
بررسی طرح‌ها و نقوش قالی‌های قاجار موجود در موزه فرش ایران (3945 دریافت)
تبیین نقش دلبستگی به برند در ایجاد تعهد و وفاداری مشتریان: مورد مطالعه هنر- صنعت فرش دستباف ایران (3507 دریافت)
تجلی فرش و قالی در ادبیات کودک ایران بررسی موردی : سفر به شهر سلیمان (3284 دریافت)
تصویر و مفاهیم درخت سخنگو بر قالی‌های دستباف (3270 دریافت)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (3263 دریافت)
گفتمان باغ در فرش صفوی (3262 دریافت)
نقش‌مایه «پرنده» در فرش «طرح خشتی» چهارمحال و بختیاری (3182 دریافت)
هویت ماهی در فرش ایرانی (3048 دریافت)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (2991 دریافت)
تجلی نماد گردونه خورشید «مهرانه» در قالی‌های ایل قشقایی (2907 دریافت)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (2826 دریافت)
مطالعه تطبیقی نقوش فرش سده نخست عصر صفوی با نگارگری همان دوره مورد‌کاوی: مقایسه تطبیقی دو قالی (2818 دریافت)
بررسی نقوش بافته‌های بختیاری (2760 دریافت)
نمادگرایی و تاثیر آن در فرش ایران (2692 دریافت)
صورت های متنوع درخت زندگی بر روی فرش های ایرانی (2551 دریافت)
بررسی تغییرات فرش‌های ریزه‌ماهی در شهرستان بیرجند طی دهه‌های اخیر (2548 دریافت)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (2464 دریافت)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (2437 دریافت)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (2385 دریافت)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (2374 دریافت)
ارائه الگوی مناسب بهای تمام‌شده در صنعت فرش (فرش دستباف) (2341 دریافت)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (2306 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فهرست نشریه ( 20537 بازدید)
درباره نشریه گلجام ( 13410 بازدید)
هیئت تحریریه ( 8246 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 7504 بازدید)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 6598 بازدید)
مجله برتر هنر سال91 ( 6540 بازدید)
چاپ مجله شماره 25 ( 5993 بازدید)
توضیح وضعیت ارزیابی مقالات ( 5919 بازدید)
چکیده گلجام شماره 21 ( 5829 بازدید)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 5657 بازدید)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 5566 بازدید)
چکیده شماره17 ( 5489 بازدید)
آخرین شماره منتشر شده ( 5171 بازدید)
چکیده گلجام شماره 22 پاییز و زمستان 91 ( 5018 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 24 پاییز و زمستان 92 ( 4843 بازدید)
چکیده فارس و انگلیسی شماره 23 بهار و تابستان 92 ( 4735 بازدید)
چکیده شماره 2 ( 4476 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4399 بازدید)
چکیده شماره 8 ( 4357 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4319 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 25 بهار و تابستان 93 ( 4243 بازدید)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 4152 بازدید)
چکیده شماره 4و5 ( 4072 بازدید)
چکیده شماره 1 ( 4038 بازدید)
چکیده شماره 19 ( 4036 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فهرست نشریه ( 193 ارسال)
مجله برتر هنر سال91 ( 191 ارسال)
درباره نشریه گلجام ( 166 ارسال)
چکیده شماره 1 ( 166 ارسال)
ایمیل ارتباط با گلجام goljaam[AT]icsa[DOT]ir ( 164 ارسال)
چکیده شماره 2 ( 164 ارسال)
هیئت تحریریه ( 161 ارسال)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 160 ارسال)
ثبت نام ( 154 ارسال)
چکیده شماره17 ( 150 ارسال)
چکیده شماره 6-7 ( 146 ارسال)
چکیده شماره 9 ( 144 ارسال)
چکیده شماره 8 ( 143 ارسال)
چکیده شماره 4و5 ( 143 ارسال)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 142 ارسال)
چکیده شماره 12 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 11 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 15 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 10 ( 139 ارسال)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 139 ارسال)
چکیده شماره 14 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 3 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 13 ( 130 ارسال)
چاپ مجله شماره 25 ( 128 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فهرست نشریه ( 3683 چاپ)
چکیده شماره 4و5 ( 1834 چاپ)
چکیده شماره 3 ( 1462 چاپ)
درباره نشریه گلجام ( 1397 چاپ)
چکیده شماره 2 ( 1282 چاپ)
چکیده شماره 1 ( 1210 چاپ)
چکیده شماره17 ( 1192 چاپ)
هیئت تحریریه ( 1160 چاپ)
چکیده شماره 8 ( 1159 چاپ)
چکیده شماره 15 ( 1136 چاپ)
چکیده شماره 10 ( 1110 چاپ)
چکیده شماره 9 ( 1101 چاپ)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 1090 چاپ)
چکیده شماره 12 ( 1076 چاپ)
چکیده شماره 6-7 ( 1066 چاپ)
مجله برتر هنر سال91 ( 1059 چاپ)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 1057 چاپ)
ثبت نام ( 1029 چاپ)
چکیده شماره 13 ( 1024 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 971 چاپ)
چکیده شماره 14 ( 962 چاپ)
چاپ مجله شماره 25 ( 961 چاپ)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 946 چاپ)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 938 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ نشریه علمی فرش دستباف می باشد.

بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

© 2015 All Rights Reserved | Journal Scientific Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb