برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (9179 مشاهده)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (8513 مشاهده)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (8502 مشاهده)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (8408 مشاهده)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (8366 مشاهده)
شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس (8319 مشاهده)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (8006 مشاهده)
گفتمان باغ در فرش صفوی (7952 مشاهده)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (7808 مشاهده)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (7666 مشاهده)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (7586 مشاهده)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (7516 مشاهده)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (7492 مشاهده)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (7486 مشاهده)
تبیین جامعه‌شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران (7455 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نقش سیاست در هنر دو سده‌ی اخیر ایران و فلسطین اشغالی (مورد مطالعه:‌ قالی‌های کلیمی) (7348 مشاهده)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (7291 مشاهده)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (7097 مشاهده)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (7083 مشاهده)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (7017 مشاهده)
بهبود ثبات نوری نخ پشمی رنگرزی شده با رنگزای طبیعی اسپرک توسط آنتی اکسیدان ها و جاذب اشعه ماوراء بنفش (7001 مشاهده)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (6979 مشاهده)
بررسی تطبیقی الگوی طراحی فرش های طرح باغی و باغ های ایرانی دوره صفویه و قاجاریه (6967 مشاهده)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (6956 مشاهده)
دسترسی بافندگان فرش روستایی به نقشه فرش ابریشمی: مطالعه موردی در شهرستان زنجان (6821 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مطالعه نقوش دستبافته های خراسان شمالی و استفاده از آنها در طراحی نشانه (24744 دریافت)
بررسی طرح‌ها و نقوش قالی‌های قاجار موجود در موزه فرش ایران (9964 دریافت)
بررسی نقش نمادین ترنج در فرش ایران (9293 دریافت)
تجلی نماد گردونه خورشید «مهرانه» در قالی‌های ایل قشقایی (7829 دریافت)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (7429 دریافت)
صورت های متنوع درخت زندگی بر روی فرش های ایرانی (7281 دریافت)
هویت ماهی در فرش ایرانی (7040 دریافت)
نقش‌مایه «پرنده» در فرش «طرح خشتی» چهارمحال و بختیاری (7021 دریافت)
بررسی نقوش بافته‌های بختیاری (6637 دریافت)
تصویر و مفاهیم درخت سخنگو بر قالی‌های دستباف (6552 دریافت)
رمز نقوش در سجاده‌‌ها و فرش‌های محرابی دوره اسلامی در ایران (6414 دریافت)
فرش صفوی از منظر نوآوری در طرح و نقش (6410 دریافت)
تجلّی نقوش گرفت‌و‌گیر در فرش دوره صفوی (5934 دریافت)
مطالعه تطبیقی نقوش فرش سده نخست عصر صفوی با نگارگری همان دوره مورد‌کاوی: مقایسه تطبیقی دو قالی (5843 دریافت)
بررسی نمودهای اساطیری خورشید و مهر در فرش دستباف ایران (5484 دریافت)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (5231 دریافت)
تبیین نقش دلبستگی به برند در ایجاد تعهد و وفاداری مشتریان: مورد مطالعه هنر- صنعت فرش دستباف ایران (5130 دریافت)
بررسی نقشمایه درخت بید مجنون در قالی «نقش خشتی» استان چهارمحال و بختیاری (5071 دریافت)
چگونگی ریشه‌یابی نقوش و طرح‌های موجود بر روی فرش‌های دست‌باف بر اساس مطالعات قوم‌باستان‌شناسی: مطالعه موردی منطقه سیستان (4983 دریافت)
تحلیل نقش و قاب حاشیه در فرش‌های عشایر افشار در تلفیق نگرش جورج زیمل و رویکرد بازتاب (4775 دریافت)
نقش رایانه در طراحی فرش (در سه دهه اخیر) (4771 دریافت)
بررسی تغییرات فرش‌های ریزه‌ماهی در شهرستان بیرجند طی دهه‌های اخیر (4752 دریافت)
ارائه الگوی مناسب بهای تمام‌شده در صنعت فرش (فرش دستباف) (4691 دریافت)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (4632 دریافت)
نقش فرشته در فرش ایران (4552 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فهرست نشریه ( 22205 بازدید)
درباره نشریه گلجام ( 15909 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 10380 بازدید)
هیئت تحریریه ( 10289 بازدید)
توضیح وضعیت ارزیابی مقالات ( 8760 بازدید)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 7675 بازدید)
مجله برتر هنر سال91 ( 7203 بازدید)
آخرین شماره منتشر شده ( 6819 بازدید)
چاپ مجله شماره 25 ( 6656 بازدید)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 6376 بازدید)
چکیده گلجام شماره 21 ( 6372 بازدید)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 6214 بازدید)
چکیده شماره17 ( 5866 بازدید)
چکیده فارس و انگلیسی شماره 23 بهار و تابستان 92 ( 5772 بازدید)
چکیده گلجام شماره 22 پاییز و زمستان 91 ( 5544 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 24 پاییز و زمستان 92 ( 5355 بازدید)
فلوچارت فرایند ارزیابی مقاله ها در دوفصلنامه علمی گلجام ( 5197 بازدید)
چکیده شماره 2 ( 5055 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 25 بهار و تابستان 93 ( 4801 بازدید)
چکیده شماره 8 ( 4715 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4670 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4616 بازدید)
ثبت نام ( 4589 بازدید)
چکیده شماره 1 ( 4550 بازدید)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 4508 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فهرست نشریه ( 193 ارسال)
مجله برتر هنر سال91 ( 191 ارسال)
درباره نشریه گلجام ( 166 ارسال)
چکیده شماره 1 ( 166 ارسال)
ایمیل ارتباط با گلجام goljaam@icsa.ir ( 164 ارسال)
چکیده شماره 2 ( 164 ارسال)
هیئت تحریریه ( 161 ارسال)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 160 ارسال)
ثبت نام ( 154 ارسال)
چکیده شماره17 ( 150 ارسال)
چکیده شماره 6-7 ( 146 ارسال)
چکیده شماره 9 ( 144 ارسال)
چکیده شماره 8 ( 143 ارسال)
چکیده شماره 4و5 ( 143 ارسال)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 142 ارسال)
چکیده شماره 12 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 11 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 15 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 10 ( 139 ارسال)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 139 ارسال)
چکیده شماره 14 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 3 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 13 ( 130 ارسال)
چاپ مجله شماره 25 ( 128 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فهرست نشریه ( 4084 چاپ)
چکیده شماره 4و5 ( 1977 چاپ)
درباره نشریه گلجام ( 1616 چاپ)
چکیده شماره 3 ( 1614 چاپ)
هیئت تحریریه ( 1471 چاپ)
چکیده شماره 2 ( 1431 چاپ)
چکیده شماره 1 ( 1357 چاپ)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 1346 چاپ)
چکیده شماره17 ( 1316 چاپ)
چکیده شماره 8 ( 1300 چاپ)
مجله برتر هنر سال91 ( 1292 چاپ)
چکیده شماره 15 ( 1260 چاپ)
چکیده شماره 10 ( 1245 چاپ)
چکیده شماره 9 ( 1240 چاپ)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 1226 چاپ)
چکیده شماره 6-7 ( 1201 چاپ)
چکیده شماره 12 ( 1198 چاپ)
چاپ مجله شماره 25 ( 1191 چاپ)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 1175 چاپ)
چکیده شماره 13 ( 1147 چاپ)
ثبت نام ( 1120 چاپ)
چکیده شماره 14 ( 1089 چاپ)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 1083 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 1072 چاپ)
    ... آمار بیشتر
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ نشریه علمی فرش دستباف است.
بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.
Designed & Developed by : Yektaweb