نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (6537 مشاهده)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (6365 مشاهده)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (6035 مشاهده)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (5974 مشاهده)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (5793 مشاهده)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (5785 مشاهده)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (5729 مشاهده)
گفتمان باغ در فرش صفوی (5726 مشاهده)
شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس (5613 مشاهده)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (5608 مشاهده)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (5480 مشاهده)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (5460 مشاهده)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (5311 مشاهده)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (5263 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نقش سیاست در هنر دو سده‌ی اخیر ایران و فلسطین اشغالی (مورد مطالعه:‌ قالی‌های کلیمی) (5078 مشاهده)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (5030 مشاهده)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (4965 مشاهده)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (4942 مشاهده)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (4940 مشاهده)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (4848 مشاهده)
تبیین جامعه‌شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران (4804 مشاهده)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (4727 مشاهده)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (4722 مشاهده)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (4633 مشاهده)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (4557 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مطالعه نقوش دستبافته های خراسان شمالی و استفاده از آنها در طراحی نشانه (9426 دریافت)
بررسی نقش نمادین ترنج در فرش ایران (4586 دریافت)
بررسی طرح‌ها و نقوش قالی‌های قاجار موجود در موزه فرش ایران (4505 دریافت)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (4465 دریافت)
تبیین نقش دلبستگی به برند در ایجاد تعهد و وفاداری مشتریان: مورد مطالعه هنر- صنعت فرش دستباف ایران (3743 دریافت)
نقش‌مایه «پرنده» در فرش «طرح خشتی» چهارمحال و بختیاری (3509 دریافت)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (3503 دریافت)
تصویر و مفاهیم درخت سخنگو بر قالی‌های دستباف (3487 دریافت)
گفتمان باغ در فرش صفوی (3419 دریافت)
تجلی فرش و قالی در ادبیات کودک ایران بررسی موردی : سفر به شهر سلیمان (3417 دریافت)
تجلی نماد گردونه خورشید «مهرانه» در قالی‌های ایل قشقایی (3367 دریافت)
هویت ماهی در فرش ایرانی (3363 دریافت)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (3180 دریافت)
مطالعه تطبیقی نقوش فرش سده نخست عصر صفوی با نگارگری همان دوره مورد‌کاوی: مقایسه تطبیقی دو قالی (3071 دریافت)
بررسی نقوش بافته‌های بختیاری (3059 دریافت)
صورت های متنوع درخت زندگی بر روی فرش های ایرانی (2985 دریافت)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (2956 دریافت)
نمادگرایی و تاثیر آن در فرش ایران (2840 دریافت)
بررسی تغییرات فرش‌های ریزه‌ماهی در شهرستان بیرجند طی دهه‌های اخیر (2684 دریافت)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (2612 دریافت)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (2589 دریافت)
ارائه الگوی مناسب بهای تمام‌شده در صنعت فرش (فرش دستباف) (2527 دریافت)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (2525 دریافت)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (2514 دریافت)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (2490 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فهرست نشریه ( 20739 بازدید)
درباره نشریه گلجام ( 13625 بازدید)
هیئت تحریریه ( 8571 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 7746 بازدید)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 6691 بازدید)
مجله برتر هنر سال91 ( 6608 بازدید)
توضیح وضعیت ارزیابی مقالات ( 6345 بازدید)
چاپ مجله شماره 25 ( 6056 بازدید)
چکیده گلجام شماره 21 ( 5885 بازدید)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 5724 بازدید)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 5634 بازدید)
چکیده شماره17 ( 5547 بازدید)
آخرین شماره منتشر شده ( 5284 بازدید)
چکیده گلجام شماره 22 پاییز و زمستان 91 ( 5067 بازدید)
چکیده فارس و انگلیسی شماره 23 بهار و تابستان 92 ( 4929 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 24 پاییز و زمستان 92 ( 4897 بازدید)
چکیده شماره 2 ( 4544 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4427 بازدید)
چکیده شماره 8 ( 4394 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4347 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 25 بهار و تابستان 93 ( 4298 بازدید)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 4187 بازدید)
چکیده شماره 4و5 ( 4126 بازدید)
چکیده شماره 1 ( 4078 بازدید)
چکیده شماره 19 ( 4069 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فهرست نشریه ( 193 ارسال)
مجله برتر هنر سال91 ( 191 ارسال)
درباره نشریه گلجام ( 166 ارسال)
چکیده شماره 1 ( 166 ارسال)
ایمیل ارتباط با گلجام goljaam@icsa.ir ( 164 ارسال)
چکیده شماره 2 ( 164 ارسال)
هیئت تحریریه ( 161 ارسال)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 160 ارسال)
ثبت نام ( 154 ارسال)
چکیده شماره17 ( 150 ارسال)
چکیده شماره 6-7 ( 146 ارسال)
چکیده شماره 9 ( 144 ارسال)
چکیده شماره 8 ( 143 ارسال)
چکیده شماره 4و5 ( 143 ارسال)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 142 ارسال)
چکیده شماره 12 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 11 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 15 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 10 ( 139 ارسال)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 139 ارسال)
چکیده شماره 14 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 3 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 13 ( 130 ارسال)
چاپ مجله شماره 25 ( 128 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فهرست نشریه ( 3743 چاپ)
چکیده شماره 4و5 ( 1860 چاپ)
چکیده شماره 3 ( 1477 چاپ)
درباره نشریه گلجام ( 1422 چاپ)
چکیده شماره 2 ( 1295 چاپ)
چکیده شماره 1 ( 1220 چاپ)
چکیده شماره17 ( 1204 چاپ)
هیئت تحریریه ( 1188 چاپ)
چکیده شماره 8 ( 1173 چاپ)
چکیده شماره 15 ( 1146 چاپ)
چکیده شماره 10 ( 1128 چاپ)
چکیده شماره 9 ( 1116 چاپ)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 1109 چاپ)
چکیده شماره 12 ( 1084 چاپ)
مجله برتر هنر سال91 ( 1080 چاپ)
چکیده شماره 6-7 ( 1073 چاپ)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 1071 چاپ)
ثبت نام ( 1037 چاپ)
چکیده شماره 13 ( 1033 چاپ)
چاپ مجله شماره 25 ( 981 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 980 چاپ)
چکیده شماره 14 ( 971 چاپ)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 964 چاپ)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 949 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ نشریه علمی فرش دستباف است.

بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.

© 2015 All Rights Reserved | goljaam, Scientific Journal of Handmade Carpet

Designed & Developed by : Yektaweb