نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (8024 مشاهده)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (7754 مشاهده)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (7566 مشاهده)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (7531 مشاهده)
گفتمان باغ در فرش صفوی (7272 مشاهده)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (7219 مشاهده)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (7204 مشاهده)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (7198 مشاهده)
شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس (7077 مشاهده)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (7035 مشاهده)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (6860 مشاهده)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (6852 مشاهده)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (6820 مشاهده)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (6787 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نقش سیاست در هنر دو سده‌ی اخیر ایران و فلسطین اشغالی (مورد مطالعه:‌ قالی‌های کلیمی) (6634 مشاهده)
تبیین جامعه‌شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران (6475 مشاهده)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (6472 مشاهده)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (6431 مشاهده)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (6344 مشاهده)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (6290 مشاهده)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (6275 مشاهده)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (6110 مشاهده)
دسترسی بافندگان فرش روستایی به نقشه فرش ابریشمی: مطالعه موردی در شهرستان زنجان (6021 مشاهده)
بررسی تطبیقی الگوی طراحی فرش های طرح باغی و باغ های ایرانی دوره صفویه و قاجاریه (5965 مشاهده)
بررسی نقش نمادین ترنج در فرش ایران (5951 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مطالعه نقوش دستبافته های خراسان شمالی و استفاده از آنها در طراحی نشانه (18616 دریافت)
بررسی نقش نمادین ترنج در فرش ایران (7744 دریافت)
بررسی طرح‌ها و نقوش قالی‌های قاجار موجود در موزه فرش ایران (7721 دریافت)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (6237 دریافت)
تجلی نماد گردونه خورشید «مهرانه» در قالی‌های ایل قشقایی (6009 دریافت)
نقش‌مایه «پرنده» در فرش «طرح خشتی» چهارمحال و بختیاری (5641 دریافت)
صورت های متنوع درخت زندگی بر روی فرش های ایرانی (5620 دریافت)
هویت ماهی در فرش ایرانی (5607 دریافت)
تصویر و مفاهیم درخت سخنگو بر قالی‌های دستباف (5172 دریافت)
بررسی نقوش بافته‌های بختیاری (5011 دریافت)
مطالعه تطبیقی نقوش فرش سده نخست عصر صفوی با نگارگری همان دوره مورد‌کاوی: مقایسه تطبیقی دو قالی (4750 دریافت)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (4742 دریافت)
تبیین نقش دلبستگی به برند در ایجاد تعهد و وفاداری مشتریان: مورد مطالعه هنر- صنعت فرش دستباف ایران (4732 دریافت)
فرش صفوی از منظر نوآوری در طرح و نقش (4571 دریافت)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (4182 دریافت)
بررسی نمودهای اساطیری خورشید و مهر در فرش دستباف ایران (4177 دریافت)
رمز نقوش در سجاده‌‌ها و فرش‌های محرابی دوره اسلامی در ایران (4128 دریافت)
تجلّی نقوش گرفت‌و‌گیر در فرش دوره صفوی (4095 دریافت)
گفتمان باغ در فرش صفوی (4082 دریافت)
تجلی فرش و قالی در ادبیات کودک ایران بررسی موردی : سفر به شهر سلیمان (4073 دریافت)
بررسی نقشمایه درخت بید مجنون در قالی «نقش خشتی» استان چهارمحال و بختیاری (4025 دریافت)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (3808 دریافت)
چگونگی ریشه‌یابی نقوش و طرح‌های موجود بر روی فرش‌های دست‌باف بر اساس مطالعات قوم‌باستان‌شناسی: مطالعه موردی منطقه سیستان (3778 دریافت)
ارائه الگوی مناسب بهای تمام‌شده در صنعت فرش (فرش دستباف) (3695 دریافت)
تحلیل نقش و قاب حاشیه در فرش‌های عشایر افشار در تلفیق نگرش جورج زیمل و رویکرد بازتاب (3637 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فهرست نشریه ( 21743 بازدید)
درباره نشریه گلجام ( 15479 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 9907 بازدید)
هیئت تحریریه ( 9901 بازدید)
توضیح وضعیت ارزیابی مقالات ( 8164 بازدید)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 7537 بازدید)
مجله برتر هنر سال91 ( 7072 بازدید)
چاپ مجله شماره 25 ( 6537 بازدید)
چکیده گلجام شماره 21 ( 6281 بازدید)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 6228 بازدید)
آخرین شماره منتشر شده ( 6156 بازدید)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 6087 بازدید)
چکیده شماره17 ( 5791 بازدید)
چکیده فارس و انگلیسی شماره 23 بهار و تابستان 92 ( 5509 بازدید)
چکیده گلجام شماره 22 پاییز و زمستان 91 ( 5461 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 24 پاییز و زمستان 92 ( 5269 بازدید)
چکیده شماره 2 ( 4973 بازدید)
فلوچارت فرایند ارزیابی مقاله ها در دوفصلنامه علمی گلجام ( 4817 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 25 بهار و تابستان 93 ( 4680 بازدید)
چکیده شماره 8 ( 4621 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4606 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4550 بازدید)
ثبت نام ( 4488 بازدید)
چکیده شماره 1 ( 4474 بازدید)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 4413 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فهرست نشریه ( 193 ارسال)
مجله برتر هنر سال91 ( 191 ارسال)
درباره نشریه گلجام ( 166 ارسال)
چکیده شماره 1 ( 166 ارسال)
ایمیل ارتباط با گلجام goljaam@icsa.ir ( 164 ارسال)
چکیده شماره 2 ( 164 ارسال)
هیئت تحریریه ( 161 ارسال)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 160 ارسال)
ثبت نام ( 154 ارسال)
چکیده شماره17 ( 150 ارسال)
چکیده شماره 6-7 ( 146 ارسال)
چکیده شماره 9 ( 144 ارسال)
چکیده شماره 8 ( 143 ارسال)
چکیده شماره 4و5 ( 143 ارسال)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 142 ارسال)
چکیده شماره 12 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 11 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 15 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 10 ( 139 ارسال)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 139 ارسال)
چکیده شماره 14 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 3 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 13 ( 130 ارسال)
چاپ مجله شماره 25 ( 128 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فهرست نشریه ( 3976 چاپ)
چکیده شماره 4و5 ( 1953 چاپ)
چکیده شماره 3 ( 1590 چاپ)
درباره نشریه گلجام ( 1586 چاپ)
هیئت تحریریه ( 1412 چاپ)
چکیده شماره 2 ( 1404 چاپ)
چکیده شماره 1 ( 1331 چاپ)
چکیده شماره17 ( 1294 چاپ)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 1289 چاپ)
چکیده شماره 8 ( 1279 چاپ)
چکیده شماره 15 ( 1237 چاپ)
مجله برتر هنر سال91 ( 1233 چاپ)
چکیده شماره 10 ( 1220 چاپ)
چکیده شماره 9 ( 1214 چاپ)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 1197 چاپ)
چکیده شماره 12 ( 1175 چاپ)
چکیده شماره 6-7 ( 1172 چاپ)
چاپ مجله شماره 25 ( 1140 چاپ)
چکیده شماره 13 ( 1122 چاپ)
ثبت نام ( 1106 چاپ)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 1104 چاپ)
چکیده شماره 14 ( 1063 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 1056 چاپ)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 1049 چاپ)
    ... آمار بیشتر
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ نشریه علمی فرش دستباف است.
بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.
Designed & Developed by : Yektaweb