نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (7547 مشاهده)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (7338 مشاهده)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (7049 مشاهده)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (6937 مشاهده)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (6786 مشاهده)
گفتمان باغ در فرش صفوی (6771 مشاهده)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (6724 مشاهده)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (6687 مشاهده)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (6641 مشاهده)
شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس (6616 مشاهده)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (6407 مشاهده)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (6376 مشاهده)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (6349 مشاهده)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (6310 مشاهده)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (6021 مشاهده)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (5969 مشاهده)
تبیین جامعه‌شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران (5967 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نقش سیاست در هنر دو سده‌ی اخیر ایران و فلسطین اشغالی (مورد مطالعه:‌ قالی‌های کلیمی) (5937 مشاهده)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (5871 مشاهده)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (5832 مشاهده)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (5829 مشاهده)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (5612 مشاهده)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (5578 مشاهده)
دسترسی بافندگان فرش روستایی به نقشه فرش ابریشمی: مطالعه موردی در شهرستان زنجان (5526 مشاهده)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (5419 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مطالعه نقوش دستبافته های خراسان شمالی و استفاده از آنها در طراحی نشانه (14525 دریافت)
بررسی نقش نمادین ترنج در فرش ایران (6562 دریافت)
بررسی طرح‌ها و نقوش قالی‌های قاجار موجود در موزه فرش ایران (6344 دریافت)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (5581 دریافت)
تجلی نماد گردونه خورشید «مهرانه» در قالی‌های ایل قشقایی (4893 دریافت)
هویت ماهی در فرش ایرانی (4766 دریافت)
نقش‌مایه «پرنده» در فرش «طرح خشتی» چهارمحال و بختیاری (4760 دریافت)
صورت های متنوع درخت زندگی بر روی فرش های ایرانی (4642 دریافت)
تصویر و مفاهیم درخت سخنگو بر قالی‌های دستباف (4542 دریافت)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (4420 دریافت)
تبیین نقش دلبستگی به برند در ایجاد تعهد و وفاداری مشتریان: مورد مطالعه هنر- صنعت فرش دستباف ایران (4381 دریافت)
بررسی نقوش بافته‌های بختیاری (4185 دریافت)
مطالعه تطبیقی نقوش فرش سده نخست عصر صفوی با نگارگری همان دوره مورد‌کاوی: مقایسه تطبیقی دو قالی (4152 دریافت)
تجلی فرش و قالی در ادبیات کودک ایران بررسی موردی : سفر به شهر سلیمان (3857 دریافت)
گفتمان باغ در فرش صفوی (3848 دریافت)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (3817 دریافت)
فرش صفوی از منظر نوآوری در طرح و نقش (3541 دریافت)
بررسی نمودهای اساطیری خورشید و مهر در فرش دستباف ایران (3510 دریافت)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (3499 دریافت)
بررسی نقشمایه درخت بید مجنون در قالی «نقش خشتی» استان چهارمحال و بختیاری (3408 دریافت)
نمادگرایی و تاثیر آن در فرش ایران (3262 دریافت)
تجلّی نقوش گرفت‌و‌گیر در فرش دوره صفوی (3240 دریافت)
رمز نقوش در سجاده‌‌ها و فرش‌های محرابی دوره اسلامی در ایران (3235 دریافت)
ارائه الگوی مناسب بهای تمام‌شده در صنعت فرش (فرش دستباف) (3215 دریافت)
بررسی تغییرات فرش‌های ریزه‌ماهی در شهرستان بیرجند طی دهه‌های اخیر (3179 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فهرست نشریه ( 21397 بازدید)
درباره نشریه گلجام ( 14801 بازدید)
هیئت تحریریه ( 9409 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 9178 بازدید)
توضیح وضعیت ارزیابی مقالات ( 7646 بازدید)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 7281 بازدید)
مجله برتر هنر سال91 ( 6935 بازدید)
چاپ مجله شماره 25 ( 6401 بازدید)
چکیده گلجام شماره 21 ( 6158 بازدید)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 6072 بازدید)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 5957 بازدید)
آخرین شماره منتشر شده ( 5904 بازدید)
چکیده شماره17 ( 5714 بازدید)
چکیده فارس و انگلیسی شماره 23 بهار و تابستان 92 ( 5371 بازدید)
چکیده گلجام شماره 22 پاییز و زمستان 91 ( 5353 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 24 پاییز و زمستان 92 ( 5161 بازدید)
چکیده شماره 2 ( 4871 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 25 بهار و تابستان 93 ( 4547 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4545 بازدید)
چکیده شماره 8 ( 4533 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4467 بازدید)
فلوچارت فرایند ارزیابی مقاله ها در دوفصلنامه علمی گلجام ( 4382 بازدید)
چکیده شماره 1 ( 4360 بازدید)
ثبت نام ( 4344 بازدید)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 4340 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فهرست نشریه ( 193 ارسال)
مجله برتر هنر سال91 ( 191 ارسال)
درباره نشریه گلجام ( 166 ارسال)
چکیده شماره 1 ( 166 ارسال)
ایمیل ارتباط با گلجام goljaam@icsa.ir ( 164 ارسال)
چکیده شماره 2 ( 164 ارسال)
هیئت تحریریه ( 161 ارسال)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 160 ارسال)
ثبت نام ( 154 ارسال)
چکیده شماره17 ( 150 ارسال)
چکیده شماره 6-7 ( 146 ارسال)
چکیده شماره 9 ( 144 ارسال)
چکیده شماره 8 ( 143 ارسال)
چکیده شماره 4و5 ( 143 ارسال)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 142 ارسال)
چکیده شماره 12 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 11 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 15 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 10 ( 139 ارسال)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 139 ارسال)
چکیده شماره 14 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 3 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 13 ( 130 ارسال)
چاپ مجله شماره 25 ( 128 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فهرست نشریه ( 3896 چاپ)
چکیده شماره 4و5 ( 1927 چاپ)
چکیده شماره 3 ( 1553 چاپ)
درباره نشریه گلجام ( 1539 چاپ)
چکیده شماره 2 ( 1370 چاپ)
هیئت تحریریه ( 1341 چاپ)
چکیده شماره 1 ( 1292 چاپ)
چکیده شماره17 ( 1262 چاپ)
چکیده شماره 8 ( 1241 چاپ)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 1224 چاپ)
چکیده شماره 15 ( 1204 چاپ)
چکیده شماره 10 ( 1192 چاپ)
مجله برتر هنر سال91 ( 1182 چاپ)
چکیده شماره 9 ( 1181 چاپ)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 1156 چاپ)
چکیده شماره 12 ( 1147 چاپ)
چکیده شماره 6-7 ( 1139 چاپ)
چکیده شماره 13 ( 1091 چاپ)
چاپ مجله شماره 25 ( 1089 چاپ)
ثبت نام ( 1084 چاپ)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 1056 چاپ)
چکیده شماره 14 ( 1034 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 1033 چاپ)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 1013 چاپ)
    ... آمار بیشتر
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ نشریه علمی فرش دستباف است.
بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.
Designed & Developed by : Yektaweb