نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (7086 مشاهده)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (6919 مشاهده)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (6599 مشاهده)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (6484 مشاهده)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (6336 مشاهده)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (6294 مشاهده)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (6286 مشاهده)
گفتمان باغ در فرش صفوی (6282 مشاهده)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (6184 مشاهده)
شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس (6173 مشاهده)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (5968 مشاهده)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (5935 مشاهده)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (5864 مشاهده)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (5766 مشاهده)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (5550 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نقش سیاست در هنر دو سده‌ی اخیر ایران و فلسطین اشغالی (مورد مطالعه:‌ قالی‌های کلیمی) (5526 مشاهده)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (5505 مشاهده)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (5440 مشاهده)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (5399 مشاهده)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (5358 مشاهده)
تبیین جامعه‌شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران (5349 مشاهده)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (5209 مشاهده)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (5166 مشاهده)
دسترسی بافندگان فرش روستایی به نقشه فرش ابریشمی: مطالعه موردی در شهرستان زنجان (5064 مشاهده)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (5039 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مطالعه نقوش دستبافته های خراسان شمالی و استفاده از آنها در طراحی نشانه (10957 دریافت)
بررسی نقش نمادین ترنج در فرش ایران (5138 دریافت)
بررسی طرح‌ها و نقوش قالی‌های قاجار موجود در موزه فرش ایران (5023 دریافت)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (4631 دریافت)
تبیین نقش دلبستگی به برند در ایجاد تعهد و وفاداری مشتریان: مورد مطالعه هنر- صنعت فرش دستباف ایران (4061 دریافت)
نقش‌مایه «پرنده» در فرش «طرح خشتی» چهارمحال و بختیاری (3896 دریافت)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (3886 دریافت)
تجلی نماد گردونه خورشید «مهرانه» در قالی‌های ایل قشقایی (3852 دریافت)
تصویر و مفاهیم درخت سخنگو بر قالی‌های دستباف (3768 دریافت)
هویت ماهی در فرش ایرانی (3668 دریافت)
تجلی فرش و قالی در ادبیات کودک ایران بررسی موردی : سفر به شهر سلیمان (3609 دریافت)
گفتمان باغ در فرش صفوی (3599 دریافت)
صورت های متنوع درخت زندگی بر روی فرش های ایرانی (3460 دریافت)
مطالعه تطبیقی نقوش فرش سده نخست عصر صفوی با نگارگری همان دوره مورد‌کاوی: مقایسه تطبیقی دو قالی (3425 دریافت)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (3412 دریافت)
بررسی نقوش بافته‌های بختیاری (3399 دریافت)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (3174 دریافت)
نمادگرایی و تاثیر آن در فرش ایران (3058 دریافت)
بررسی تغییرات فرش‌های ریزه‌ماهی در شهرستان بیرجند طی دهه‌های اخیر (2869 دریافت)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (2787 دریافت)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (2774 دریافت)
ارائه الگوی مناسب بهای تمام‌شده در صنعت فرش (فرش دستباف) (2770 دریافت)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (2739 دریافت)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (2723 دریافت)
بررسی نقشمایه درخت بید مجنون در قالی «نقش خشتی» استان چهارمحال و بختیاری (2710 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فهرست نشریه ( 20978 بازدید)
درباره نشریه گلجام ( 14188 بازدید)
هیئت تحریریه ( 8967 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 8433 بازدید)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 7017 بازدید)
توضیح وضعیت ارزیابی مقالات ( 6941 بازدید)
مجله برتر هنر سال91 ( 6750 بازدید)
چاپ مجله شماره 25 ( 6214 بازدید)
چکیده گلجام شماره 21 ( 6010 بازدید)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 5867 بازدید)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 5779 بازدید)
چکیده شماره17 ( 5616 بازدید)
آخرین شماره منتشر شده ( 5527 بازدید)
چکیده گلجام شماره 22 پاییز و زمستان 91 ( 5199 بازدید)
چکیده فارس و انگلیسی شماره 23 بهار و تابستان 92 ( 5130 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 24 پاییز و زمستان 92 ( 5013 بازدید)
چکیده شماره 2 ( 4694 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4479 بازدید)
چکیده شماره 8 ( 4456 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4403 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 25 بهار و تابستان 93 ( 4399 بازدید)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 4260 بازدید)
چکیده شماره 1 ( 4209 بازدید)
چکیده شماره 4و5 ( 4202 بازدید)
ثبت نام ( 4181 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فهرست نشریه ( 193 ارسال)
مجله برتر هنر سال91 ( 191 ارسال)
درباره نشریه گلجام ( 166 ارسال)
چکیده شماره 1 ( 166 ارسال)
ایمیل ارتباط با گلجام goljaam@icsa.ir ( 164 ارسال)
چکیده شماره 2 ( 164 ارسال)
هیئت تحریریه ( 161 ارسال)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 160 ارسال)
ثبت نام ( 154 ارسال)
چکیده شماره17 ( 150 ارسال)
چکیده شماره 6-7 ( 146 ارسال)
چکیده شماره 9 ( 144 ارسال)
چکیده شماره 8 ( 143 ارسال)
چکیده شماره 4و5 ( 143 ارسال)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 142 ارسال)
چکیده شماره 12 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 11 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 15 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 10 ( 139 ارسال)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 139 ارسال)
چکیده شماره 14 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 3 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 13 ( 130 ارسال)
چاپ مجله شماره 25 ( 128 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فهرست نشریه ( 3792 چاپ)
چکیده شماره 4و5 ( 1890 چاپ)
چکیده شماره 3 ( 1507 چاپ)
درباره نشریه گلجام ( 1477 چاپ)
چکیده شماره 2 ( 1324 چاپ)
هیئت تحریریه ( 1255 چاپ)
چکیده شماره 1 ( 1251 چاپ)
چکیده شماره17 ( 1223 چاپ)
چکیده شماره 8 ( 1199 چاپ)
چکیده شماره 15 ( 1172 چاپ)
چکیده شماره 10 ( 1157 چاپ)
چکیده شماره 9 ( 1146 چاپ)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 1144 چاپ)
مجله برتر هنر سال91 ( 1117 چاپ)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 1109 چاپ)
چکیده شماره 12 ( 1109 چاپ)
چکیده شماره 6-7 ( 1103 چاپ)
چکیده شماره 13 ( 1057 چاپ)
ثبت نام ( 1056 چاپ)
چاپ مجله شماره 25 ( 1024 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 1005 چاپ)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 1001 چاپ)
چکیده شماره 14 ( 999 چاپ)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 975 چاپ)
    ... آمار بیشتر
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ نشریه علمی فرش دستباف است.
بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.
Designed & Developed by : Yektaweb