نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (7825 مشاهده)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (7606 مشاهده)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (7343 مشاهده)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (7290 مشاهده)
گفتمان باغ در فرش صفوی (7080 مشاهده)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (7058 مشاهده)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (7009 مشاهده)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (6979 مشاهده)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (6898 مشاهده)
شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس (6893 مشاهده)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (6681 مشاهده)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (6656 مشاهده)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (6622 مشاهده)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (6611 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نقش سیاست در هنر دو سده‌ی اخیر ایران و فلسطین اشغالی (مورد مطالعه:‌ قالی‌های کلیمی) (6459 مشاهده)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (6291 مشاهده)
تبیین جامعه‌شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران (6246 مشاهده)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (6239 مشاهده)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (6144 مشاهده)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (6125 مشاهده)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (6093 مشاهده)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (5892 مشاهده)
دسترسی بافندگان فرش روستایی به نقشه فرش ابریشمی: مطالعه موردی در شهرستان زنجان (5825 مشاهده)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (5824 مشاهده)
بررسی تطبیقی الگوی طراحی فرش های طرح باغی و باغ های ایرانی دوره صفویه و قاجاریه (5733 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مطالعه نقوش دستبافته های خراسان شمالی و استفاده از آنها در طراحی نشانه (16149 دریافت)
بررسی نقش نمادین ترنج در فرش ایران (7151 دریافت)
بررسی طرح‌ها و نقوش قالی‌های قاجار موجود در موزه فرش ایران (6841 دریافت)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (5835 دریافت)
تجلی نماد گردونه خورشید «مهرانه» در قالی‌های ایل قشقایی (5337 دریافت)
نقش‌مایه «پرنده» در فرش «طرح خشتی» چهارمحال و بختیاری (5139 دریافت)
صورت های متنوع درخت زندگی بر روی فرش های ایرانی (5116 دریافت)
هویت ماهی در فرش ایرانی (5103 دریافت)
تصویر و مفاهیم درخت سخنگو بر قالی‌های دستباف (4814 دریافت)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (4606 دریافت)
تبیین نقش دلبستگی به برند در ایجاد تعهد و وفاداری مشتریان: مورد مطالعه هنر- صنعت فرش دستباف ایران (4560 دریافت)
بررسی نقوش بافته‌های بختیاری (4511 دریافت)
مطالعه تطبیقی نقوش فرش سده نخست عصر صفوی با نگارگری همان دوره مورد‌کاوی: مقایسه تطبیقی دو قالی (4466 دریافت)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (4030 دریافت)
تجلی فرش و قالی در ادبیات کودک ایران بررسی موردی : سفر به شهر سلیمان (3977 دریافت)
گفتمان باغ در فرش صفوی (3970 دریافت)
فرش صفوی از منظر نوآوری در طرح و نقش (3936 دریافت)
بررسی نمودهای اساطیری خورشید و مهر در فرش دستباف ایران (3783 دریافت)
بررسی نقشمایه درخت بید مجنون در قالی «نقش خشتی» استان چهارمحال و بختیاری (3686 دریافت)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (3628 دریافت)
تجلّی نقوش گرفت‌و‌گیر در فرش دوره صفوی (3619 دریافت)
رمز نقوش در سجاده‌‌ها و فرش‌های محرابی دوره اسلامی در ایران (3498 دریافت)
ارائه الگوی مناسب بهای تمام‌شده در صنعت فرش (فرش دستباف) (3400 دریافت)
نقش رایانه در طراحی فرش (در سه دهه اخیر) (3346 دریافت)
بررسی تغییرات فرش‌های ریزه‌ماهی در شهرستان بیرجند طی دهه‌های اخیر (3341 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فهرست نشریه ( 21584 بازدید)
درباره نشریه گلجام ( 15248 بازدید)
هیئت تحریریه ( 9759 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 9606 بازدید)
توضیح وضعیت ارزیابی مقالات ( 7955 بازدید)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 7461 بازدید)
مجله برتر هنر سال91 ( 7032 بازدید)
چاپ مجله شماره 25 ( 6499 بازدید)
چکیده گلجام شماره 21 ( 6246 بازدید)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 6186 بازدید)
آخرین شماره منتشر شده ( 6107 بازدید)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 6054 بازدید)
چکیده شماره17 ( 5768 بازدید)
چکیده فارس و انگلیسی شماره 23 بهار و تابستان 92 ( 5465 بازدید)
چکیده گلجام شماره 22 پاییز و زمستان 91 ( 5433 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 24 پاییز و زمستان 92 ( 5248 بازدید)
چکیده شماره 2 ( 4947 بازدید)
فلوچارت فرایند ارزیابی مقاله ها در دوفصلنامه علمی گلجام ( 4677 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 25 بهار و تابستان 93 ( 4634 بازدید)
چکیده شماره 8 ( 4598 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4591 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4505 بازدید)
چکیده شماره 1 ( 4449 بازدید)
ثبت نام ( 4428 بازدید)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 4386 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فهرست نشریه ( 193 ارسال)
مجله برتر هنر سال91 ( 191 ارسال)
درباره نشریه گلجام ( 166 ارسال)
چکیده شماره 1 ( 166 ارسال)
ایمیل ارتباط با گلجام goljaam@icsa.ir ( 164 ارسال)
چکیده شماره 2 ( 164 ارسال)
هیئت تحریریه ( 161 ارسال)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 160 ارسال)
ثبت نام ( 154 ارسال)
چکیده شماره17 ( 150 ارسال)
چکیده شماره 6-7 ( 146 ارسال)
چکیده شماره 9 ( 144 ارسال)
چکیده شماره 8 ( 143 ارسال)
چکیده شماره 4و5 ( 143 ارسال)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 142 ارسال)
چکیده شماره 12 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 11 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 15 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 10 ( 139 ارسال)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 139 ارسال)
چکیده شماره 14 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 3 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 13 ( 130 ارسال)
چاپ مجله شماره 25 ( 128 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فهرست نشریه ( 3931 چاپ)
چکیده شماره 4و5 ( 1947 چاپ)
چکیده شماره 3 ( 1582 چاپ)
درباره نشریه گلجام ( 1576 چاپ)
هیئت تحریریه ( 1392 چاپ)
چکیده شماره 2 ( 1392 چاپ)
چکیده شماره 1 ( 1322 چاپ)
چکیده شماره17 ( 1286 چاپ)
چکیده شماره 8 ( 1273 چاپ)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 1270 چاپ)
چکیده شماره 15 ( 1226 چاپ)
مجله برتر هنر سال91 ( 1215 چاپ)
چکیده شماره 10 ( 1214 چاپ)
چکیده شماره 9 ( 1207 چاپ)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 1191 چاپ)
چکیده شماره 12 ( 1169 چاپ)
چکیده شماره 6-7 ( 1165 چاپ)
چاپ مجله شماره 25 ( 1121 چاپ)
چکیده شماره 13 ( 1115 چاپ)
ثبت نام ( 1102 چاپ)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 1089 چاپ)
چکیده شماره 14 ( 1056 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 1050 چاپ)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 1037 چاپ)
    ... آمار بیشتر
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ نشریه علمی فرش دستباف است.
بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.
Designed & Developed by : Yektaweb