برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (9303 مشاهده)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (8670 مشاهده)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (8593 مشاهده)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (8566 مشاهده)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (8512 مشاهده)
شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس (8445 مشاهده)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (8119 مشاهده)
گفتمان باغ در فرش صفوی (8080 مشاهده)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (7903 مشاهده)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (7803 مشاهده)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (7719 مشاهده)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (7622 مشاهده)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (7610 مشاهده)
تبیین جامعه‌شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران (7609 مشاهده)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (7583 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نقش سیاست در هنر دو سده‌ی اخیر ایران و فلسطین اشغالی (مورد مطالعه:‌ قالی‌های کلیمی) (7483 مشاهده)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (7413 مشاهده)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (7223 مشاهده)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (7213 مشاهده)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (7189 مشاهده)
بهبود ثبات نوری نخ پشمی رنگرزی شده با رنگزای طبیعی اسپرک توسط آنتی اکسیدان ها و جاذب اشعه ماوراء بنفش (7165 مشاهده)
بررسی تطبیقی الگوی طراحی فرش های طرح باغی و باغ های ایرانی دوره صفویه و قاجاریه (7134 مشاهده)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (7112 مشاهده)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (7082 مشاهده)
دسترسی بافندگان فرش روستایی به نقشه فرش ابریشمی: مطالعه موردی در شهرستان زنجان (6984 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مطالعه نقوش دستبافته های خراسان شمالی و استفاده از آنها در طراحی نشانه (26169 دریافت)
بررسی طرح‌ها و نقوش قالی‌های قاجار موجود در موزه فرش ایران (10437 دریافت)
بررسی نقش نمادین ترنج در فرش ایران (9518 دریافت)
تجلی نماد گردونه خورشید «مهرانه» در قالی‌های ایل قشقایی (8148 دریافت)
صورت های متنوع درخت زندگی بر روی فرش های ایرانی (7649 دریافت)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (7621 دریافت)
هویت ماهی در فرش ایرانی (7273 دریافت)
نقش‌مایه «پرنده» در فرش «طرح خشتی» چهارمحال و بختیاری (7188 دریافت)
بررسی نقوش بافته‌های بختیاری (6960 دریافت)
تصویر و مفاهیم درخت سخنگو بر قالی‌های دستباف (6832 دریافت)
رمز نقوش در سجاده‌‌ها و فرش‌های محرابی دوره اسلامی در ایران (6828 دریافت)
فرش صفوی از منظر نوآوری در طرح و نقش (6820 دریافت)
تجلّی نقوش گرفت‌و‌گیر در فرش دوره صفوی (6245 دریافت)
مطالعه تطبیقی نقوش فرش سده نخست عصر صفوی با نگارگری همان دوره مورد‌کاوی: مقایسه تطبیقی دو قالی (5980 دریافت)
بررسی نمودهای اساطیری خورشید و مهر در فرش دستباف ایران (5735 دریافت)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (5344 دریافت)
تبیین نقش دلبستگی به برند در ایجاد تعهد و وفاداری مشتریان: مورد مطالعه هنر- صنعت فرش دستباف ایران (5212 دریافت)
چگونگی ریشه‌یابی نقوش و طرح‌های موجود بر روی فرش‌های دست‌باف بر اساس مطالعات قوم‌باستان‌شناسی: مطالعه موردی منطقه سیستان (5208 دریافت)
بررسی نقشمایه درخت بید مجنون در قالی «نقش خشتی» استان چهارمحال و بختیاری (5191 دریافت)
نقش رایانه در طراحی فرش (در سه دهه اخیر) (5066 دریافت)
تحلیل نقش و قاب حاشیه در فرش‌های عشایر افشار در تلفیق نگرش جورج زیمل و رویکرد بازتاب (4966 دریافت)
بررسی تغییرات فرش‌های ریزه‌ماهی در شهرستان بیرجند طی دهه‌های اخیر (4964 دریافت)
ارائه الگوی مناسب بهای تمام‌شده در صنعت فرش (فرش دستباف) (4960 دریافت)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (4732 دریافت)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (4717 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فهرست نشریه ( 22348 بازدید)
درباره نشریه گلجام ( 16006 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 10521 بازدید)
هیئت تحریریه ( 10391 بازدید)
توضیح وضعیت ارزیابی مقالات ( 8892 بازدید)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 7704 بازدید)
مجله برتر هنر سال91 ( 7231 بازدید)
آخرین شماره منتشر شده ( 6951 بازدید)
چاپ مجله شماره 25 ( 6685 بازدید)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 6406 بازدید)
چکیده گلجام شماره 21 ( 6386 بازدید)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 6244 بازدید)
چکیده شماره17 ( 5883 بازدید)
چکیده فارس و انگلیسی شماره 23 بهار و تابستان 92 ( 5800 بازدید)
چکیده گلجام شماره 22 پاییز و زمستان 91 ( 5571 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 24 پاییز و زمستان 92 ( 5371 بازدید)
فلوچارت فرایند ارزیابی مقاله ها در دوفصلنامه علمی گلجام ( 5284 بازدید)
چکیده شماره 2 ( 5070 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 25 بهار و تابستان 93 ( 4827 بازدید)
چکیده شماره 8 ( 4735 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4694 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4631 بازدید)
ثبت نام ( 4609 بازدید)
چکیده شماره 1 ( 4580 بازدید)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 4528 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فهرست نشریه ( 193 ارسال)
مجله برتر هنر سال91 ( 191 ارسال)
درباره نشریه گلجام ( 166 ارسال)
چکیده شماره 1 ( 166 ارسال)
ایمیل ارتباط با گلجام goljaam@icsa.ir ( 164 ارسال)
چکیده شماره 2 ( 164 ارسال)
هیئت تحریریه ( 161 ارسال)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 160 ارسال)
ثبت نام ( 154 ارسال)
چکیده شماره17 ( 150 ارسال)
چکیده شماره 6-7 ( 146 ارسال)
چکیده شماره 9 ( 144 ارسال)
چکیده شماره 8 ( 143 ارسال)
چکیده شماره 4و5 ( 143 ارسال)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 142 ارسال)
چکیده شماره 12 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 11 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 15 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 10 ( 139 ارسال)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 139 ارسال)
چکیده شماره 14 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 3 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 13 ( 130 ارسال)
چاپ مجله شماره 25 ( 128 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فهرست نشریه ( 4101 چاپ)
چکیده شماره 4و5 ( 1983 چاپ)
درباره نشریه گلجام ( 1626 چاپ)
چکیده شماره 3 ( 1618 چاپ)
هیئت تحریریه ( 1489 چاپ)
چکیده شماره 2 ( 1434 چاپ)
چکیده شماره 1 ( 1367 چاپ)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 1354 چاپ)
چکیده شماره17 ( 1319 چاپ)
چکیده شماره 8 ( 1307 چاپ)
مجله برتر هنر سال91 ( 1302 چاپ)
چکیده شماره 15 ( 1265 چاپ)
چکیده شماره 10 ( 1249 چاپ)
چکیده شماره 9 ( 1245 چاپ)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 1234 چاپ)
چکیده شماره 12 ( 1206 چاپ)
چکیده شماره 6-7 ( 1206 چاپ)
چاپ مجله شماره 25 ( 1202 چاپ)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 1190 چاپ)
چکیده شماره 13 ( 1151 چاپ)
ثبت نام ( 1123 چاپ)
آخرین شماره منتشر شده ( 1113 چاپ)
چکیده شماره 14 ( 1094 چاپ)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 1087 چاپ)
    ... آمار بیشتر
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ نشریه علمی فرش دستباف است.
بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.
Designed & Developed by : Yektaweb