نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

Volume 3, Issue 8 (3-2008)                   goljaam 2008, 3(8): 107-124 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mahmoodi-nejad H, Pour-Ja'far M, Bemaniyan M, Ansari M. Garden Carpet: From the Picture of “A Carpet from Empyrean” To the Design of “A Empyrean on the Carpet”. goljaam. 2008; 3 (8) :107-124
URL: http://goljaam.icsa.ir/article-1-381-en.html
1- Urban Planning and Design, Tarbiat Moddaresss University
2- Member of Academic Staff, Tarbiat Moddaresss University
Abstract:   (3511 Views)
Iranian carpet has an allegorical and symbolic sense of heaven and heaven-like gardens which is similar to the descriptions in the Holy Qoran, yet the existing plans and sketches in heaven-like carpets are proportionate to Iranian garden’s design and architecture (especially the Char-Bagh) in the way that it draws an everlasting picture of infinite world and heaven gardens in this world. In Islamic culture the growing path of human is from carpet to the empyrean, human beings come to the world on the carpet and fly to the empyrean and in its highest levels they lean on the best carpets made of silk in the heaven. Based on this research, it has been shown that an allegorical concept of heaven and its gardens in Iranian carpet can be found completely, which are full of Islamic gardens showing the high potentials of Iranian carpet designers in drawing and designing heaven’s spiritual concepts to weave the strings in a way that they deserve the holy concepts and remind us the everlasting heavens which ties us up to the infinite existence of it.
Full-Text [PDF 533 kb]   (1168 Downloads)    
Type of Study: Research |
Received: 2018/02/24 | Accepted: 2018/02/24 | Published: 2018/02/24

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA

© 2021 All Rights Reserved | goljaam, Scientific Journal of Handmade Carpet

Designed & Developed by : Yektaweb