نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

Volume 9, Issue 24 (3-2014)                   goljaam 2014, 9(24): 27-54 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shirazi A, keshavarz H, Ayatollahi H. Studying the Features of Color, Motifs and Texture of Carpetbags of Arab Jabbare in Fars. goljaam. 2014; 9 (24) :27-54
URL: http://goljaam.icsa.ir/article-1-494-en.html
1- Faculty Member for School of Arts, Shahed University
2- School of Arts, University of Tarbiat Modarres
Abstract:   (3790 Views)
Arab tribe in Fars,which is a branch of Khamse :::::union:::::,enjoys ancient carpet-weaving tradition. All weavers of this tribe belong to Arab Jabbare :::::union:::::. It haslearnt Fars tradition of carpet-weaving sinceadoption of Islam by Iran and has transformed it accordingly. Because of the pastoral and nomadic life, some kinds of bag weavings have been woven by them. Carpetbag is the most important and current crafts of Arab tribe. This kind of weaving is the same as carpet and it is made in one or two leaves in square form for carrying loads. This paper tries to study the features of color, motifs and texture of carpetbags of Arab Jabbare in Fars. The research method is descriptive-analytical one and data collection is conducted in a combined way by desk study and fieldwork research. The findings show that weaving method consists of symmetrical knot number 3, twofold woof and colorful binding. Also dyeing method is “dark in the dark” which is the tradition of this Arab tribe and is used more or less in carpetbags. The motifsare divided into two groups: the first group which is based on small or large motifs organized to form a regular or irregular patternscontaining two birds, tree or all birds’ motifs. The second group contains a general pattern - often a regular one –where all other motifs are arranged in that framework and contains urban motifs of Fars and other regions. Arab weavers have also used patterns like Four-Fishes, Soori Flower, Bush, Bracelet pattern and Moharamat in their special tribal method for these carpetbags.
Full-Text [PDF 6292 kb]   (910 Downloads)    
Type of Study: Research |
Received: 2018/02/26 | Accepted: 2018/02/26 | Published: 2018/02/26

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA

Rights and permissions
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© 2022 CC BY-NC 4.0 | goljaam, Scientific Journal of Handmade Carpet

Designed & Developed by : Yektaweb