نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

Volume 9, Issue 23 (9-2013)                   goljaam 2013, 9(23): 1-6 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

سرمقاله: راهبردهای مدیریت دانش در نظام فرش دستباف ایران. goljaam. 2013; 9 (23) :1-6
URL: http://goljaam.icsa.ir/article-1-486-en.html
Abstract:   (2725 Views)
This article has no abstract.
Full-Text [PDF 4697 kb]   (541 Downloads)    
Type of Study: Technical |
Received: 2018/02/26 | Accepted: 2018/02/26 | Published: 2018/02/26

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA

Rights and permissions
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© 2022 CC BY-NC 4.0 | goljaam, Scientific Journal of Handmade Carpet

Designed & Developed by : Yektaweb