نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

Volume 4, Issue 9 (6-2008)                   goljaam 2008, 4(9): 49-62 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Taghavinejad B. Manifestation of “Catch & Take” Motifs in Safavid Carpets. goljaam 2008; 4 (9) :49-62
URL: http://goljaam.icsa.ir/article-1-385-en.html
Handicrafts, Lecturer of the University of Arts of Isfahan
Abstract:   (4898 Views)
The hunting & animal patterns is indeed one of the most important & effective motifs which can be seen in Persian Art since ancient times. For a long period of time, these motifs (which include religious & old mythological concepts, and tell about the geographical & natural human being environment, as well as his own desires, his domineeringness, and struggle for survival), have been designed & accomplished in various subjects and to their perfections by man of those ages in different arts. The importance of the hunting & animal motifs has caused these particular motifs to be repeated at any age. Meanwhile these repeated patterns have kept their own concepts & specifications regarding the variety of animals and compositions and at the same time have been rendered in innovative styles. This paper is trying to deal with one of the hunting & animals patterns in Persian Art namely: “Catch & Take” pattern. It also introduces some samples from the ancient ages till Safavid era, and finally the manifestation of these patterns from viewpoint of verity of animals & compositions have been studied in some carpets of Safavid era.
Full-Text [PDF 1120 kb]   (4300 Downloads)    
Type of Study: Research |
Received: 2018/02/25 | Accepted: 2018/02/25 | Published: 2018/02/25

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA

Rights and permissions
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© 2023 CC BY-NC 4.0 | goljaam, Scientific Journal of Handmade Carpet

Designed & Developed by : Yektaweb