نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

Volume 3, Issue 8 (3-2008)                   goljaam 2008, 3(8): 79-90 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Veysia S M, Heidari M E, Montazer M. Degumming of Silk Yarn with Protease (Alkalase) and Comparing it with Keliab. goljaam. 2008; 3 (8) :79-90
URL: http://goljaam.icsa.ir/article-1-379-en.html
1- Iran Carpet National Center
2- Islamic Azad University,Ghaemshahar Branch
3- Department Textile Engineering, Amirkabir University
Abstract:   (2740 Views)
One of the pre-treatment processes on silk is degumming that has much influences on other processing. There are various degumming methods and each one has its own advantages and disadvantages. In this research protease (Alkalase) and Keliab (remaining ashes of "Oshnow" plant obtained from Qom, Yazd and Kashan) used as environmentally friendly compounds for degumming of silk. Different concentration of enzyme with soda ash and surfactant and also Keliab were examined. Some properties of degummed samples such as weigh loss, strength, lightness and whiteness were tested and surface morphology also was observed by SEM. The degummed yarns then dyed with madder, using two types of mordant namely stannous chloride (SnCl2) and aluminium-potassium sulphate AlK(SO4)2. The color coordinates L*a*b* and washing fastness and light fastness of samples were evaluated. The results showed that weigh loss percentages, strength and whiteness of samples varied due to degumming with Alkalase and Keliab. However, washing fastness and light fastness of madder dyed samples were acceptable.
Full-Text [PDF 505 kb]   (1039 Downloads)    
Type of Study: Research |
Received: 2018/02/24 | Accepted: 2018/02/24 | Published: 2018/02/24

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA

© 2021 All Rights Reserved | goljaam, Scientific Journal of Handmade Carpet

Designed & Developed by : Yektaweb