نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

Volume 9, Issue 23 (9-2013)                   goljaam 2013, 9(23): 45-68 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mojabi S A, Fanaie Z, Feizollahi M. Investigating the Numerical Proportions in Structure of Vist’sImaginarily-woven Carpets. goljaam. 2013; 9 (23) :45-68
URL: http://goljaam.icsa.ir/article-1-490-en.html
1- School of Art, Architecture andUrban Planning, Islamic Azad University, Najafabad Branch
2- Islamic Azad University, Najafabad Branch
Abstract:   (4005 Views)
One of the most important fields of research in Iran is investigation of the characteristics of the Iranian carpet designs and motifs, especially in geographical areas in which the carpet patterns are woven imaginarily. Understanding, preserving and planning for revival of the original carpet patterns can be enhanced significantly through categorization, reformation and determination of the applied proportions in these mental patterns, which have been transferred from one generation to another through continuous years. One kind of such carpets is Vist’simaginarily-woven carpet which has been woven in the central areas of Isfahan, southwest of Khansar by nomads who came from Hamedan and left nomadic life 400 years ago and decided to reside in Vist village. Forms and patterns of the imaginarily-woven carpets of Vist have been uniform and distinct from one carpet to another with only minor change during these years. In this study, local experts selected 50 Vist carpets with more than six square meter size having all the features of Vist's patterns. They were nearly 100 years old and could be found in Vist village and the neighboring villages. Then the largest vertical and horizontal dimensions of each feature of the pattern were measured. Afterwards, different hypotheses were proposed among dimensional proportions as designing structure in Vist carpet and were tested by use of a numerical software program. Based on these findings, it was found that 16 structures were one-dimensional and these were woven imaginarily and carefully without any kind of carpet designing. The weavers of Vist carpets observed 5 determined proportions among features of Vist imaginary patterns while weaving in harmony with other characteristics in specific parts of the carpet. This study shows that other six hypotheses of researchers about proportion and determined structures among elements of imaginarily-woven carpets of Vist were not true. It is also possible to help to clarify the position of thesestructures by determining two-dimensional proportions among elements of pattern. This research presents categorized and analyzed proportions which were found for arrangement of Vist carpets.
Full-Text [PDF 2176 kb]   (670 Downloads)    
Type of Study: Research |
Received: 2018/02/26 | Accepted: 2018/02/26 | Published: 2018/02/26

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA

Rights and permissions
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© 2022 CC BY-NC 4.0 | goljaam, Scientific Journal of Handmade Carpet

Designed & Developed by : Yektaweb