نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

Volume 16, Issue 37 (9-2020)                   goljaam 2020, 16(37): 103-124 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

sheikhzade M, Azamzadeh M. Recreation and design of motifs in Metkazin Ghelimche. goljaam 2020; 16 (37) :103-124
URL: http://goljaam.icsa.ir/article-1-622-en.html
1- no
2- Cullege of Art and Architecture, University of Mazandaran
Abstract:   (2869 Views)
Ghelimche Metkazin village in addition to the abundance of role, mentally woven and of a simple structure. The variety of animal and plant designs and understandable  geometric shapes and the creation of creative design during the drawing of motifs on the margin and the text and the way weavers adapted from the nature and environment of life and the re-imaging of images has led to a variety of designs in the pattern of drawing, while The visual and internal lines and actions add to its visual value. The purpose of the research is to achieve design methods in the process of recreating motifs and visual values.In the direction of research, the following questions have been answered: how is the process of  recreation of motifs in Metkazin Ghelimche, how have different design techniques been carried out, and what are the visual values of these motifs? To study and study, eight samples were selected from original Ghelimche and analyzed by descriptive-analytical method and field study and interview. The results of the research indicate that in the direction of recreation of motifs, two realistic and abstract methods have been revealed. Realistic motifs, due to the direct adaptation of nature, are free of any creative recreation and visual value, however in an abstract way, the designs have been drawn in two ways abstracting and pure abstraction. In the abstracting method, the simplification of the motifs is observed and with little reflection and thought for the audience is understandable, and of course the visual value of the quality and promotion of the designs are effective. In a pure abstraction (elaborate), the role of the objects in the process of recreation, in a fundamental way, is based on the inner essence of the forms, and the visual value lies in the designs based on a kind of aesthetics and is not simply conceivable.
 
Article number: 6
Full-Text [PDF 1527 kb]   (126 Downloads)    
Type of Study: Research |
Received: 2019/07/15 | Accepted: 2021/05/3 | Published: 2021/06/12

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA

Send email to the article author


Rights and permissions
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© 2023 CC BY-NC 4.0 | goljaam, Scientific Journal of Handmade Carpet

Designed & Developed by : Yektaweb