نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

Volume 8, Issue 22 (3-2013)                   goljaam 2013, 8(22): 43-60 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Avishi J, Hosseinabadi Z, Taheri A. Studying the Structure of Contemporary Prayer Rugs of Sistan and Baluchestan. goljaam. 2013; 8 (22) :43-60
URL: http://goljaam.icsa.ir/article-1-483-en.html
1- School of Arts, University of Sistan and Baluchestan
Abstract:   (3202 Views)
 Prayer rug is one of hand-woven products which have been common in Sistan & Baluchestan from ancient times till now, and it has deep spiritual meanings in addition to visual beauty, which has attracted the researchers to itself, especially native experts of this province in the recent two decades. In order to study the prayer rugs, we will classify them into adoptive, half–adoptive, native and original, new and intuitive groups according to people's authentic beliefs and significant motifs which are used in them. The most common and beautiful ones of these samples are the native designs, which include Mehrabi, frame, domical-minaret and prayer rugs. Questions which are asked in this research are as follows: How is general structure of rug prayer rugs of Sistan & Baluchestan? Which are the most important designs and motifs of Sistan & Baluchestan prayer rugs which have caused their durability? Designs and colors used in rug prayer of Sistan & Baluchestan are affected by nature, people's wishes and regional culture. Generally, prayer rugs' structure and motifs are closely similar in most areas of the regions and they have the some visual and meaningful roots, and the most part of these prayer rugs have geometric shapes. Features of native weaving and common raw materials of the province also have been reviewed in this study. The research methodology is analytic and descriptive, and data collection is done with referring to written and unwritten sources in addition to documented studies. Observation results are obtained from field studies and investigation and analysis of data and pictures is a criterion for identifying prayer rugs and hand-woven products of this province, and can helps for reclamation and protection of native art of this region.
Full-Text [PDF 2473 kb]   (1172 Downloads)    
Type of Study: Research |
Received: 2018/02/26 | Accepted: 2018/02/26 | Published: 2018/02/26

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA

© 2021 CC BY-NC 4.0 | goljaam, Scientific Journal of Handmade Carpet

Designed & Developed by : Yektaweb