نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

Volume 8, Issue 22 (3-2013)                   goljaam 2013, 8(22): 33-42 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shahnoushi N, Mazhari M, Taherpoor H, Moshref M. Evaluating the Effectiveness of Small and Medium Enterprise Credits in Handmade Carpet Industry. goljaam. 2013; 8 (22) :33-42
URL: http://goljaam.icsa.ir/article-1-482-en.html
1- University of Mashhad
2- Agricultural Research Center of Khorasan Razavi
3- Master of Science in Agricultural Economics
4- INCC
Abstract:   (2708 Views)
 High unemployment rate in Iran has brought about some national projects of which one is Small and Medium Enterprises (SME) Credits. A main sector that uses SME credits is handmade carpet industry. The main purpose of this study is to investigate the effectiveness of SME credits in East Azerbaijan, Khorasan Razavi and Qom provinces of Iran. Investigating factors associated with effectiveness of SME credits were income, cost, profit, labor and production of carpet weaver households for the years 2006, 2007 and 2010. The effectiveness of SME credits was evaluated using matching estimators. To achieve the purpose, the statistical population was divided into two groups of Control (carpet weavers who do not used SME credits) and Treatment (carpet weavers who used SME credits) group. Sampling performed through simple random sampling in each group. The results show that SME Credits had no significant impact on the income, cost, profit, labor and production of carpet weaver households in Khorasan Razavi and Qom provinces; however in the East Azerbaijan the credits had significant impact on the mentioned variables.
Full-Text [PDF 262 kb]   (443 Downloads)    
Type of Study: Research |
Received: 2018/02/26 | Accepted: 2018/02/26 | Published: 2018/02/26

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA

© 2021 CC BY-NC 4.0 | goljaam, Scientific Journal of Handmade Carpet

Designed & Developed by : Yektaweb