نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

Volume 7, Issue 19 (9-2011)                   goljaam 2011, 7(19): 25-42 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Jahani M, Mousavilar A, Pournami J, Mirzaei A. Studying Identity in Motifs and Design of Carpets in Aran and Ardabil Regions. goljaam 2011; 7 (19) :25-42
URL: http://goljaam.icsa.ir/article-1-461-en.html
1- Islamic Art University of Tabriz
2- Faculty Member for Al-Zahra University
3- Faculty Member for Islamic Art University of Tabriz
Abstract:   (4379 Views)
 Investigation and research on contemporary carpets is a vital and original perceptions of "identity" problem and relevant expressions with time and environment is certainly not a easy task. As we deal with some general concepts such as identity, the research literature is often directed to complex and philosophical issues. In the study of cultural encounters and interactions in Ardabil carpets it can be seen that an unbalanced process in social-artistic relations with some style-owned and dynamic cities in the last half century has caused that its simplicity and originality be affected and apparent contradictions can be observed. This paper is a comparative study of 36 samples of carpets from "Aran, Azerbaijan" and "Ardabil" to explore the concept of identity in both traditional and contemporary works, and find the reason for lack of identity via leaving common native identity for reproduced exotic identities.
Full-Text [PDF 589 kb]   (1748 Downloads)    
Type of Study: Research |
Received: 2018/02/26 | Accepted: 2018/02/26 | Published: 2018/02/26

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA

Rights and permissions
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© 2023 CC BY-NC 4.0 | goljaam, Scientific Journal of Handmade Carpet

Designed & Developed by : Yektaweb