نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

Volume 3, Issue 8 (3-2008)                   goljaam 2008, 3(8): 23-42 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mojabi S A, Abedini S B, Fanayee Z. Classification of Patterns and Motifs of Kelardasht Carpet. goljaam. 2008; 3 (8) :23-42
URL: http://goljaam.icsa.ir/article-1-376-en.html
1- Member of Academic Staff, Department of Art, Islamic Azad University, Najaf-Abad Branch
2- Ardakn School of Carpet
3- University Lecturer and Member of Academic Staff, Department of Art, Islamic Azad University, Najaf-Abad Branch
Abstract:   (3099 Views)
The compilation of subject matter and data used in this article are extracted from library and recorded materials based on historical and pictorial sources to show changes in Kelardasht carpet within the past 100 years. Furthermore interviewing with masters in museums and bazaar was also used in accomplishing this article, and at the end data and pictures were compared to study the design and patterns of Kelardasht carpet in order to classify the patterns and motifs of these subjective and mental-woven carpets. Study of variations of patterns, motifs and colors in Kelardasht carpet shows that most of the patterns have been forgotten in the course of time and are not used any more. Then because this carpet is not a commercial one, difficult access to the area and entering poor patterns, this carpet was undermined or even defeated. It seems that the usage of old and original colors, original patterns and motifs and introducing genuineness and employed concepts in this kind of carpet to young people and buyers are important factors for the revival of Kelardasht carpets.
Full-Text [PDF 555 kb]   (1486 Downloads)    
Type of Study: Research |
Received: 2018/02/24 | Accepted: 2018/02/24 | Published: 2018/02/24

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA

© 2021 All Rights Reserved | goljaam, Scientific Journal of Handmade Carpet

Designed & Developed by : Yektaweb