نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

Volume 12, Issue 29 (9-2016)                   goljaam 2016, 12(29): 29-44 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

mirzaee A, Pirbabaei M, Ravadrad A, Abbaszadeh M, Vandshoari A. A sociological explanation of the evolution or the stability in Iran's contemporary carpet designing system. goljaam 2016; 12 (29) :29-44
URL: http://goljaam.icsa.ir/article-1-248-en.html
Abstract:   (6614 Views)

The purpose of this article is sociological explanation of Iran's contemporary carpet designing system to recognizing of the evolution or the stability in its carpet designing schools. For this aim, first we selected and compared 20 sample carpets among the woven carpets of Tabriz and Esfahan in the past 10 years with the same number of Tabriz and Esfahan carpets that are woven at 40 to 60 years ago. With these compare probabilistic caused changes in design, pattern and color of this carpets had shown. The results show that deflection from traditional designing bases in Tabriz contemporary carpets is visible and fast. Versus changing of these bases in Esfahan carpets is according to rules and course frame of Iranian traditional design and is continuing its natural proses.

 This article is theoretically related to the field of sociology and emphasizes on Anthony Giddens's structuration theory. In Accordance with structuration theory, had studied reasons of the evolution or the stability in identical component of Esfahan and Tabriz carpets. The findings of the study indicate that, any change in the rules and resources of proceeding at each of the schools of Iranian carpet design, will caused changes in its entirety system. Therefore stability of the rules and resources of action in Esfahan causes the persistence of Iranian classical design school in this city, inverse the fluidity of the rules and resources in Tabriz causes consecutive changes in School of Tabriz carpet designing.

 A descriptive analytic approach and field study-library based data collection were the research methods used in the present study

Full-Text [PDF 1177 kb]   (1814 Downloads)    
Type of Study: Research |
Received: 2016/03/1 | Accepted: 2016/09/14 | Published: 2017/06/22

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA

Send email to the article author


User comments
Comment sent by نام یا پست الکترونیک on 2017/04/9
با سلام
مقالات این پایگاه قابل دریافت نیست
لطفا این مشکل مرتفع گردد

Rights and permissions
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© 2023 CC BY-NC 4.0 | goljaam, Scientific Journal of Handmade Carpet

Designed & Developed by : Yektaweb