نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

Volume 4, Issue 11 (3-2009)                   goljaam 2009, 4(11): 11-24 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Kamyar M, Ayatollahi H, Tavoosi M. Geometrical Patterns in the Safavid Carpets. goljaam. 2009; 4 (11) :11-24
URL: http://goljaam.icsa.ir/article-1-400-en.html
1- Tarbiat Modares University
2- Faculty Member for Shahed University
3- Faculty Member for Tarbiat Modares University
Abstract:   (1518 Views)
This article aims at studying the geometrical proportions of five types of most outstanding designs of Safavid carpets as one of the most important styles in carpet art of Iran. This research has been conducted using geometric methods of translation of measures and finding the basic module for identifying the proportions in carpets for to determination and comparison of modules with each other. Then the findings of the research have been compared with reference geometrical proportions of the Iranian geometry. Ultimately, the findings of this paper have been compared with special proportions present in decorative arts of the Timurids, Ilkhanid, and Seljuk periods, which possess special and specific proportions according to researchers, in order for determining the origin of this system of proportions. The results indicate that the carpets have general geometrical proportions. Such proportions include certain proportions between the pattern and dimensions of carpets.
Full-Text [PDF 653 kb]   (596 Downloads)    
Type of Study: Research |
Received: 2018/02/25 | Accepted: 2018/02/25 | Published: 2018/02/25

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA

© 2020 All Rights Reserved | Journal Scientific Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb