نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

Volume 15, Issue 35 (9-2019)                   goljaam 2019, 15(35): 45-70 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

MirzaaAmini S M M, Zakariaee Kermani I, Nili Ahmadabadi M R. Evaluation quality inputs in master of carpets based on the CIPP model. goljaam. 2019; 15 (35) :45-70
URL: http://goljaam.icsa.ir/article-1-529-en.html
1- Research Excellence in Art and Entrepreneurship Faculty, Art University of Isfahan
2- Handicrafts Faculty, Art University of Isfahan
3- Department of Education, University of Isfahan
Abstract:   (138 Views)
Handmade Carpet education at the university was based on the requirements for bachelor in 1996 and was approved the master course in 2010. One of the Carpet supporters concerns about creating and development this course, was curriculum, faculty, students and resources science. This research is aimed at studying the inputs of the carpet master according to the CIPP model, quantitative and qualitative method with researcher and interview. Also, statistical society in quantitative section is students, graduations and professors at universities. This section possible sampling method was 264 selected. Also quantitative section statistical experience carpet 46 sampling. Incremental analysis the result of qualitative used by thematic analysis and results of qualitative used by descriptive, inferential and statistical. This results show this inputs master if the carpet is low level and needs are review this fields in the meantime, the variable is in four the ranking. Evaluation and review curriculum on based with changes in society and students. Also, attraction of a specialist carpet expert is on of the research propose.
     
Type of Study: Research |
Received: 2018/06/13 | Accepted: 2018/10/27 | Published: 2020/08/28

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA

Send email to the article author


© 2020 All Rights Reserved | Journal Scientific Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb