گلجام؛ نشریه علمی فرش دستباف- اخبار نشریه
زمان ارزیابی مقاله در دوفصلنامه علمی گلجام چقدر است؟ زمانبندی ارزیابی مقاله ها در دوفصلنامه علمی گلجام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/15 | 
برای بسیاری از نویسندگان این سوال مطرح می شود که زمان ارزیابی و اعلام نتیجه نهایی داوری مقاله در دوفصلنامه علمی گلجام چقدر است. در این بخش به صورت خلاصه و تخمینی زمانبندی ارزیابی هر مقاله نوشته شده است. 
 
بخش نخست: دریافت
دریافت مقاله: ۲ روزکاری 
ارزیابی اولیه: ۵ روز کاری (چنانچه اطلاعات و فایل های مقاله در این مرحله نقص داشته باشد مدت زمانی که نویسنده برای انجام اصلاحات تاخیر داشته باشد در این زمان تخمینی لحاظ نمی شود)

 
بخش دوم: داوری
داوری اولیه: ۶ هفته تا ۱۲ هفته / این زمان با شرایطی تعریف شده که  مقاله یک تایید و یک رد داشته باشد که باید برای داور سوم ارسال شود(تاخیر در پرداخت هزینه بررسی در این مدت تخمینی لحاظ نشده)
داوری نهایی: سه هفته (در شرایطی که مقاله اصلاحات و بازنگری مجدد داشته باشد)
توضیحات: در این بخش زمان هایی برای رفع نقص و اصلاح اطلاعات ورودی مقاله (در صورت وجود نقص)، زمان انتظار برای پرداخت هزینه داوری، زمان انجام و اعمال اصلاحات مقاله توسط نویسنده (در صورت وجود اصلاحات) وجود دارد که چنانچه نویسنده تاخیر در انجام آن ها داشته باشد به زمان بندی فوق اضافه می شود و تاخیر در این بخش ها در اختیار مجله نیست و مربوط به ارسال کننده مقاله می شود.

 
بخش سوم: پذیرش و چاپ
اعلام نظر نهایی (رد یا پذیرش نهایی توسط هیئت تحریریه): ۱۲ هفته (بسته به این که داوری مقاله چه زمانی خاتمه می‌یابد و پس از آن جلسه هیئت تحریریه تشکیل شود این زمان می تواند تغییر کند. این زمان حداکثر ۳ ماه است)
انتشار موقت (به صورت اینترنتی روی سایت): بلافاصله بعد از پرداخت هزینه پذیرش و انجام تمام اصلاحات مقاله و ویرایش کامل پرونده مقاله در سایت به صورت مقاله های پذیرفته شده در نوبت انتشار بدون درج شماره مجله در صفحه اصلی سایت قرار می گیرد. در این مرحله به صورت خودکار گواهی پذیرش اینترنتی بدون درج شماره انتشار در اختیار نویسنده قرار می گیرد.
انتشار رسمی (به صورت ویراستاری و صفحه آرایی شده و در قالب شماره تازه مجله): نا مشخص بسته به تعداد مقالات در نوبت انتشار و نبود مانع برای انتشار (مثلا منع چاپ متوالی مقاله توسط یک نویسنده در مجله و ...).
چاپ فیزیکی و ارسال برای نویسندگان: ۴ هفته پس از انتشار رسمی مقاله

 
مدت زمان تخمینی با توجه به موارد فوق الذکر:
دریافت: یک هفته کاری
داوری: ۱۵ هفته کاری (حداکثر زمان مربوط به مجله و بدون تاخیرهای مربوط به نویسنده)
پذیرش نهایی: ۱۲ هفته کاری
انتشار و چاپ: تعریف نشده


نویسندگان محترم توجه داشته باشید چنانچه تعداد داوری بیشتر از ۳ داور باشد به زمان فوق اضافه خواهد شد. سعی دوفصلنامه علمی گلجام بر این است که در روش دریافت و داوری آنلاین زمان ارزیابی را مطابق شرح فوق به حداقل زمان ممکن برساند.
نشانی مطلب در وبگاه گلجام؛ نشریه علمی فرش دستباف:
http://goljaam.icsa.ir/find-1.43.88.fa.html
برگشت به اصل مطلب