نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

گلجام؛ نشریه علمی فرش دستباف- هیات تحریریه
هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

هیات تحریریه نشریه علمی گلجام


 • صاحب امتیاز: انجمن علمی فرش ایران
 • سردبیر: دکتر حبیب اله آیت اللهی
 • مدیر مسئول: دکتر محمدتقی آشوری

اسامی هیات تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)

 • دکتر محمدتقی آشوری استاد دانشگاه هنر
 • دکتر حبیب اله آیت اللهی دانشیار دانشگاه شاهد
 • رضا الله داد مدرس دانشگاه و کارشناس فرش
 • دکتر سید جلال الدین بصام دانشیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی
 • دکتر رقیه بهزادی دانشیار بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • دکتر سیروس پرهام محقق فرش و صاحب تالیف
 • دکتر امیرحسین چیت سازیان دانشیار دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان
 • استاد مهدی حسینی استاد دانشگاه هنر
 • دکتر حسن خاتمی استادیار دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان
 • دکتر ابوالقاسم دادور استاد گروه پژوهش هنر دانشگاه الزهرا
 • دکتر مجید صباغ کرمانی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
 • محمدرضا عابد مدرس دانشگاه و کارشناس فرش
 • دکتر مجید منتظر استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • دکتر محسن نیازی استاد دانشگاه کاشان

عوامل اجرایی

 • مدیر داخلی: دکتر مهدی کشاورز افشار
 • مدیر اجرایی: حجت اله رشادی
 • ویراستار فارسی: فرزانه ملکان
 • ویراستار انگلیسی: حنانه دیوان بگی
 • مدیر سایت و کانال اطلاع رسانی: سید محمد مهدی میرزاامینی
 • امور عمومی: فرزانه ملکان
نشانی مطلب در وبگاه گلجام؛ نشریه علمی فرش دستباف:
http://goljaam.icsa.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب