پرسش‌های متداول


:: پرسش عمومی
# برای تغییر بخشی از اطلاعات مقاله از کدام بخش وارد شوم؟
در پنل کاربری، انتهای صفحه روی کل مقالات ارسال شده کلیک کنید. مقابل مقاله مورد نظر روی آیکون ویرایش کلیک کنید و تغییرات مورد نظر را اعمال کنید. دقت داشته باشید که تنها برای مقالاتی که امکان ویرایش توسط مدیر سایت فعال شده باشد این ایکون فعال است. به صورت کلی مقالاتی که در وضعیت آماده ویرایش توسط ارسال کننده است این آیکون فعال می شود. و پس از ویرایش به صورت خودکار مقاله در وضعیت ویرایش شده توسط ارسال کننده قرار می گیرد.

1396/10/20 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید