پرسش‌های متداول


:: پرسش عمومی
# مشخصات نویسندگان همراه کدام فایل باید ارسال شود؟
نام و مشخصات نویسندگان در فایل ورد  باید وارد شود اما فایل پی دی اف در هر دو بخش فارسی و انگلیسی (چکیده انگلیسی) بدون نام و مشخصات نویسندگان باشد.
1396/10/20 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید