پرسش‌های متداول


:: پرسش عمومی
#

درچه مرحله ای بایدهزینه پرداخت شود؟ ایا پرینت ها بعدازاعلام نتیجه داوری بایدارسال شود؟


پس از تایید موضوع و محتوای مقاله برای پرداخت هزینه داوری به شما از طریق ایمیل اطلاع رسانی انجام می شود. در روش اینترنتی نیاز به ارسال فیزیکی نسخه چاپ شده مقاله نیست و فرایند ارزیابی مقاله به صورت اینترنتی و در سایت انجام می شود. پس از انجام داوری و تایید مقاله برای پرداخت هزینه پذیرش از طریق ایمیل مجددا مطلع خواهید شد. دقت داشته باشید تمامی پرداخت ها از طریق بخش صورتحساب کاربران که در پنل کاربری فعال است انجام می شود.


1396/10/20 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید