نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.سال 1399
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 38 (پاییز و زمستان 12-1399 - شماره پیاپی : 36) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 37 (بهار و تابستان 6-1399 - شماره پیاپی : 35) - 12 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 36 (پاییز و زمستان 12-1398 - شماره پیاپی : 34) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 35 (بهار و تابستان 6-1398 - شماره پیاپی : 33) - 12 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 34 (پاییز و زمستان 12-1397 - شماره پیاپی : 32) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 33 (بهار و تابستان 6-1397 - شماره پیاپی : 31) - 10 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 32 (پاییز و زمستان 12-1396 - شماره پیاپی : 30) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 31 (بهار و تابستان 6-1396 - شماره پیاپی : 29) - 6 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 30 (پاییز و زمستان 12-1395 - شماره پیاپی : 28) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 29 (بهار و تابستان 6-1395 - شماره پیاپی : 27) - 6 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 28 (پاییز و زمستان 12-1394 - شماره پیاپی : 26) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 27 (بهار و تابستان 6-1394 - شماره پیاپی : 25) - 6 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 26 (پاییز و زمستان 12-1393 - شماره پیاپی : 24) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 25 (بهار و تابستان 6-1393 - شماره پیاپی : 23) - 6 مقاله

سال 1392
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 24 (پاییز و زمستان 12-1392 - شماره پیاپی : 22) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 23 (بهار و تابستان 6-1392 - شماره پیاپی : 21) - 7 مقاله

سال 1391
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 22 (پاییز و زمستان 12-1391 - شماره پیاپی : 20) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 21 (بهار و تابستان 6-1391 - شماره پیاپی : 19) - 7 مقاله

سال 1390
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 20 (پاییز و زمستان 12-1390 - شماره پیاپی : 18) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 19 (تابستان 6-1390 - شماره پیاپی : 17) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 18 (بهار 3-1390 - شماره پیاپی : 16) - 7 مقاله

سال 1389
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 17 (پاییز و زمستان 12-1389 - شماره پیاپی : 15) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 16 (تابستان 6-1389 - شماره پیاپی : 14) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 15 (بهار 3-1389 - شماره پیاپی : 13) - 8 مقاله

سال 1388
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 14 (پاییز و زمستان 12-1388 - شماره پیاپی : 12) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 13 (تابستان 6-1388 - شماره پیاپی : 11) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 12 (بهار 3-1388 - شماره پیاپی : 10) - 8 مقاله

سال 1387
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 11 (پاییز و زمستان 12-1387 - شماره پیاپی : 9) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 10 (تابستان 6-1387 - شماره پیاپی : 8) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 9 (بهار 3-1387 - شماره پیاپی : 7) - 8 مقاله

سال 1386
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 8 (پاییز و زمستان 12-1386 - شماره پیاپی : 6) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 6 و 7 (بهار و تابستان 6-1386 - شماره پیاپی : 5) - 10 مقاله

سال 1385
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 4 و 5 (پاییز و زمستان 12-1385 - شماره پیاپی : 4) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 3 (تابستان 6-1385 - شماره پیاپی : 3) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 2 (بهار 3-1385 - شماره پیاپی : 2) - 7 مقاله

سال 1384
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 1 (زمستان 12-1384 - شماره پیاپی : 1) - 7 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ نشریه علمی فرش دستباف است.
بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.
Designed & Developed by : Yektaweb