نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (3484 مشاهده)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (3464 مشاهده)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (3413 مشاهده)
گفتمان باغ در فرش صفوی (3338 مشاهده)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (3337 مشاهده)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (3092 مشاهده)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (3053 مشاهده)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (3009 مشاهده)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (2963 مشاهده)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (2910 مشاهده)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (2850 مشاهده)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (2830 مشاهده)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (2729 مشاهده)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (2626 مشاهده)
شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس (2605 مشاهده)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (2583 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نقش سیاست در هنر دو سده‌ی اخیر ایران و فلسطین اشغالی (مورد مطالعه:‌ قالی‌های کلیمی) (2546 مشاهده)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (2534 مشاهده)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (2455 مشاهده)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (2447 مشاهده)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (2415 مشاهده)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (2386 مشاهده)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (2284 مشاهده)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (2277 مشاهده)
تبیین جامعه‌شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران (2235 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (2405 دریافت)
گفتمان باغ در فرش صفوی (2396 دریافت)
تصویر و مفاهیم درخت سخنگو بر قالی‌های دستباف (2164 دریافت)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (2120 دریافت)
مطالعه نقوش دستبافته های خراسان شمالی و استفاده از آنها در طراحی نشانه (2101 دریافت)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (2020 دریافت)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (2011 دریافت)
بررسی نقش نمادین ترنج در فرش ایران (1823 دریافت)
تبیین نقش دلبستگی به برند در ایجاد تعهد و وفاداری مشتریان: مورد مطالعه هنر- صنعت فرش دستباف ایران (1760 دریافت)
نمادگرایی و تاثیر آن در فرش ایران (1593 دریافت)
هویت ماهی در فرش ایرانی (1544 دریافت)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (1542 دریافت)
نقش‌مایه «پرنده» در فرش «طرح خشتی» چهارمحال و بختیاری (1539 دریافت)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (1508 دریافت)
بررسی تغییرات فرش‌های ریزه‌ماهی در شهرستان بیرجند طی دهه‌های اخیر (1502 دریافت)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (1499 دریافت)
مطالعه تطبیقی نقوش فرش سده نخست عصر صفوی با نگارگری همان دوره مورد‌کاوی: مقایسه تطبیقی دو قالی (1493 دریافت)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (1476 دریافت)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (1472 دریافت)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (1450 دریافت)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (1416 دریافت)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (1361 دریافت)
بررسی طرح‌ها و نقوش قالی‌های قاجار موجود در موزه فرش ایران (1323 دریافت)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (1321 دریافت)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (1319 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فهرست نشریه ( 19477 بازدید)
درباره نشریه گلجام ( 11895 بازدید)
هیئت تحریریه ( 6818 بازدید)
مجله برتر هنر سال91 ( 5998 بازدید)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 5775 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 5688 بازدید)
چاپ مجله شماره 25 ( 5550 بازدید)
چکیده گلجام شماره 21 ( 5351 بازدید)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 5181 بازدید)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 5091 بازدید)
چکیده شماره17 ( 5063 بازدید)
آخرین شماره منتشر شده ( 4517 بازدید)
چکیده گلجام شماره 22 پاییز و زمستان 91 ( 4513 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 24 پاییز و زمستان 92 ( 4339 بازدید)
چکیده فارس و انگلیسی شماره 23 بهار و تابستان 92 ( 4154 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4127 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4033 بازدید)
چکیده شماره 2 ( 3892 بازدید)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 3834 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 25 بهار و تابستان 93 ( 3806 بازدید)
چکیده شماره 19 ( 3742 بازدید)
چکیده شماره 4و5 ( 3620 بازدید)
ثبت نام ( 3569 بازدید)
چکیده شماره 1 ( 3552 بازدید)
چکیده شماره 16 ( 3442 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فهرست نشریه ( 193 ارسال)
مجله برتر هنر سال91 ( 191 ارسال)
درباره نشریه گلجام ( 166 ارسال)
چکیده شماره 1 ( 166 ارسال)
ایمیل ارتباط با گلجام goljaam[AT]icsa[DOT]ir ( 164 ارسال)
چکیده شماره 2 ( 164 ارسال)
هیئت تحریریه ( 161 ارسال)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 160 ارسال)
ثبت نام ( 154 ارسال)
چکیده شماره17 ( 150 ارسال)
چکیده شماره 6-7 ( 146 ارسال)
چکیده شماره 9 ( 144 ارسال)
چکیده شماره 8 ( 143 ارسال)
چکیده شماره 4و5 ( 143 ارسال)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 142 ارسال)
چکیده شماره 12 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 11 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 15 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 10 ( 139 ارسال)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 139 ارسال)
چکیده شماره 14 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 3 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 13 ( 130 ارسال)
چاپ مجله شماره 25 ( 128 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فهرست نشریه ( 3317 چاپ)
چکیده شماره 4و5 ( 1594 چاپ)
چکیده شماره 3 ( 1280 چاپ)
درباره نشریه گلجام ( 1200 چاپ)
چکیده شماره 2 ( 1120 چاپ)
چکیده شماره 1 ( 1029 چاپ)
چکیده شماره17 ( 1010 چاپ)
چکیده شماره 8 ( 994 چاپ)
چکیده شماره 15 ( 990 چاپ)
هیئت تحریریه ( 954 چاپ)
چکیده شماره 9 ( 949 چاپ)
چکیده شماره 10 ( 943 چاپ)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 921 چاپ)
مجله برتر هنر سال91 ( 920 چاپ)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 917 چاپ)
چکیده شماره 12 ( 895 چاپ)
چکیده شماره 6-7 ( 890 چاپ)
چکیده شماره 13 ( 888 چاپ)
ثبت نام ( 879 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 855 چاپ)
چکیده شماره 14 ( 820 چاپ)
چاپ مجله شماره 25 ( 817 چاپ)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 814 چاپ)
چکیده شماره 11 ( 812 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ دوفصلنامه علمی-پژوهشی فرش دستباف می باشد.

بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

© 2015 All Rights Reserved | Quarterly Scientific-Research Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb