نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (5516 مشاهده)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (5504 مشاهده)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (5093 مشاهده)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (5014 مشاهده)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (4917 مشاهده)
گفتمان باغ در فرش صفوی (4876 مشاهده)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (4858 مشاهده)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (4813 مشاهده)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (4668 مشاهده)
شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس (4631 مشاهده)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (4618 مشاهده)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (4459 مشاهده)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (4437 مشاهده)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (4386 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نقش سیاست در هنر دو سده‌ی اخیر ایران و فلسطین اشغالی (مورد مطالعه:‌ قالی‌های کلیمی) (4292 مشاهده)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (4161 مشاهده)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (4117 مشاهده)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (4090 مشاهده)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (4080 مشاهده)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (3976 مشاهده)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (3924 مشاهده)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (3878 مشاهده)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (3790 مشاهده)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (3750 مشاهده)
تبیین جامعه‌شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران (3736 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مطالعه نقوش دستبافته های خراسان شمالی و استفاده از آنها در طراحی نشانه (5434 دریافت)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (3941 دریافت)
بررسی نقش نمادین ترنج در فرش ایران (3511 دریافت)
تبیین نقش دلبستگی به برند در ایجاد تعهد و وفاداری مشتریان: مورد مطالعه هنر- صنعت فرش دستباف ایران (3220 دریافت)
بررسی طرح‌ها و نقوش قالی‌های قاجار موجود در موزه فرش ایران (3066 دریافت)
گفتمان باغ در فرش صفوی (3013 دریافت)
تصویر و مفاهیم درخت سخنگو بر قالی‌های دستباف (2928 دریافت)
تجلی فرش و قالی در ادبیات کودک ایران بررسی موردی : سفر به شهر سلیمان (2915 دریافت)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (2914 دریافت)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (2779 دریافت)
هویت ماهی در فرش ایرانی (2657 دریافت)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (2639 دریافت)
نقش‌مایه «پرنده» در فرش «طرح خشتی» چهارمحال و بختیاری (2630 دریافت)
نمادگرایی و تاثیر آن در فرش ایران (2491 دریافت)
مطالعه تطبیقی نقوش فرش سده نخست عصر صفوی با نگارگری همان دوره مورد‌کاوی: مقایسه تطبیقی دو قالی (2367 دریافت)
تجلی نماد گردونه خورشید «مهرانه» در قالی‌های ایل قشقایی (2268 دریافت)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (2251 دریافت)
بررسی تغییرات فرش‌های ریزه‌ماهی در شهرستان بیرجند طی دهه‌های اخیر (2247 دریافت)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (2158 دریافت)
بررسی نقوش بافته‌های بختیاری (2130 دریافت)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (2118 دریافت)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (2094 دریافت)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (2071 دریافت)
ارائه الگوی مناسب بهای تمام‌شده در صنعت فرش (فرش دستباف) (2021 دریافت)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (2015 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فهرست نشریه ( 20274 بازدید)
درباره نشریه گلجام ( 13134 بازدید)
هیئت تحریریه ( 7902 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 7139 بازدید)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 6460 بازدید)
مجله برتر هنر سال91 ( 6409 بازدید)
چاپ مجله شماره 25 ( 5908 بازدید)
چکیده گلجام شماره 21 ( 5726 بازدید)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 5538 بازدید)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 5466 بازدید)
چکیده شماره17 ( 5392 بازدید)
توضیح وضعیت ارزیابی مقالات ( 5263 بازدید)
آخرین شماره منتشر شده ( 4957 بازدید)
چکیده گلجام شماره 22 پاییز و زمستان 91 ( 4904 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 24 پاییز و زمستان 92 ( 4737 بازدید)
چکیده فارس و انگلیسی شماره 23 بهار و تابستان 92 ( 4587 بازدید)
چکیده شماره 2 ( 4373 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4351 بازدید)
چکیده شماره 8 ( 4292 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4280 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 25 بهار و تابستان 93 ( 4136 بازدید)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 4092 بازدید)
چکیده شماره 4و5 ( 3983 بازدید)
چکیده شماره 19 ( 3974 بازدید)
چکیده شماره 1 ( 3943 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فهرست نشریه ( 193 ارسال)
مجله برتر هنر سال91 ( 191 ارسال)
درباره نشریه گلجام ( 166 ارسال)
چکیده شماره 1 ( 166 ارسال)
ایمیل ارتباط با گلجام goljaam[AT]icsa[DOT]ir ( 164 ارسال)
چکیده شماره 2 ( 164 ارسال)
هیئت تحریریه ( 161 ارسال)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 160 ارسال)
ثبت نام ( 154 ارسال)
چکیده شماره17 ( 150 ارسال)
چکیده شماره 6-7 ( 146 ارسال)
چکیده شماره 9 ( 144 ارسال)
چکیده شماره 8 ( 143 ارسال)
چکیده شماره 4و5 ( 143 ارسال)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 142 ارسال)
چکیده شماره 12 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 11 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 15 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 10 ( 139 ارسال)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 139 ارسال)
چکیده شماره 14 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 3 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 13 ( 130 ارسال)
چاپ مجله شماره 25 ( 128 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فهرست نشریه ( 3593 چاپ)
چکیده شماره 4و5 ( 1785 چاپ)
چکیده شماره 3 ( 1425 چاپ)
درباره نشریه گلجام ( 1360 چاپ)
چکیده شماره 2 ( 1260 چاپ)
چکیده شماره 1 ( 1177 چاپ)
چکیده شماره17 ( 1152 چاپ)
چکیده شماره 8 ( 1135 چاپ)
چکیده شماره 15 ( 1111 چاپ)
هیئت تحریریه ( 1109 چاپ)
چکیده شماره 10 ( 1085 چاپ)
چکیده شماره 9 ( 1065 چاپ)
چکیده شماره 12 ( 1046 چاپ)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 1039 چاپ)
چکیده شماره 6-7 ( 1038 چاپ)
مجله برتر هنر سال91 ( 1025 چاپ)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 1023 چاپ)
ثبت نام ( 1011 چاپ)
چکیده شماره 13 ( 990 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 951 چاپ)
چاپ مجله شماره 25 ( 928 چاپ)
چکیده شماره 14 ( 927 چاپ)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 913 چاپ)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 912 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ نشریه علمی فرش دستباف می باشد.

بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

© 2015 All Rights Reserved | Journal Scientific Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb