نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (2639 مشاهده)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (2631 مشاهده)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (2596 مشاهده)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (2576 مشاهده)
گفتمان باغ در فرش صفوی (2569 مشاهده)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (2353 مشاهده)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (2333 مشاهده)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (2255 مشاهده)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (2218 مشاهده)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (2184 مشاهده)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (2080 مشاهده)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (1977 مشاهده)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (1962 مشاهده)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (1956 مشاهده)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (1920 مشاهده)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (1912 مشاهده)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (1881 مشاهده)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (1720 مشاهده)
شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس (1704 مشاهده)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (1699 مشاهده)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (1698 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نقش سیاست در هنر دو سده‌ی اخیر ایران و فلسطین اشغالی (مورد مطالعه:‌ قالی‌های کلیمی) (1695 مشاهده)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (1650 مشاهده)
تبیین جامعه‌شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران (1646 مشاهده)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (1575 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
گفتمان باغ در فرش صفوی (1628 دریافت)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (1497 دریافت)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (1323 دریافت)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (1298 دریافت)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (1291 دریافت)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (1262 دریافت)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (1068 دریافت)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (1041 دریافت)
بررسی تغییرات فرش‌های ریزه‌ماهی در شهرستان بیرجند طی دهه‌های اخیر (1034 دریافت)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (1024 دریافت)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (965 دریافت)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (934 دریافت)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (901 دریافت)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (895 دریافت)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (859 دریافت)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (842 دریافت)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (803 دریافت)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (755 دریافت)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (750 دریافت)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (732 دریافت)
مطالعه تطبیقی نقوش فرش سده نخست عصر صفوی با نگارگری همان دوره مورد‌کاوی: مقایسه تطبیقی دو قالی (646 دریافت)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (626 دریافت)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (624 دریافت)
نمادگرایی و تاثیر آن در فرش ایران (621 دریافت)
شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس (616 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فهرست نشریه ( 18935 بازدید)
درباره نشریه گلجام ( 10791 بازدید)
هیئت تحریریه ( 5955 بازدید)
مجله برتر هنر سال91 ( 5679 بازدید)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 5302 بازدید)
چاپ مجله شماره 25 ( 5277 بازدید)
چکیده گلجام شماره 21 ( 5001 بازدید)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 4910 بازدید)
چکیده شماره17 ( 4814 بازدید)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 4808 بازدید)
آخرین شماره منتشر شده ( 4276 بازدید)
چکیده گلجام شماره 22 پاییز و زمستان 91 ( 4230 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 4202 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 24 پاییز و زمستان 92 ( 4032 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4022 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 3915 بازدید)
چکیده فارس و انگلیسی شماره 23 بهار و تابستان 92 ( 3818 بازدید)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 3649 بازدید)
چکیده شماره 19 ( 3616 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 25 بهار و تابستان 93 ( 3542 بازدید)
چکیده شماره 2 ( 3533 بازدید)
چکیده شماره 4و5 ( 3393 بازدید)
ثبت نام ( 3297 بازدید)
چکیده شماره 16 ( 3292 بازدید)
چکیده شماره 1 ( 3249 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فهرست نشریه ( 193 ارسال)
مجله برتر هنر سال91 ( 191 ارسال)
درباره نشریه گلجام ( 166 ارسال)
چکیده شماره 1 ( 166 ارسال)
ایمیل ارتباط با گلجام goljaam[AT]icsa[DOT]ir ( 164 ارسال)
چکیده شماره 2 ( 164 ارسال)
هیئت تحریریه ( 161 ارسال)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 160 ارسال)
ثبت نام ( 154 ارسال)
چکیده شماره17 ( 150 ارسال)
چکیده شماره 6-7 ( 146 ارسال)
چکیده شماره 9 ( 144 ارسال)
چکیده شماره 8 ( 143 ارسال)
چکیده شماره 4و5 ( 143 ارسال)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 142 ارسال)
چکیده شماره 12 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 11 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 15 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 10 ( 139 ارسال)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 139 ارسال)
چکیده شماره 14 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 3 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 13 ( 130 ارسال)
چاپ مجله شماره 25 ( 128 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فهرست نشریه ( 3192 چاپ)
چکیده شماره 4و5 ( 1476 چاپ)
چکیده شماره 3 ( 1183 چاپ)
درباره نشریه گلجام ( 1101 چاپ)
چکیده شماره 2 ( 1031 چاپ)
چکیده شماره 1 ( 946 چاپ)
چکیده شماره17 ( 921 چاپ)
چکیده شماره 8 ( 918 چاپ)
چکیده شماره 15 ( 916 چاپ)
چکیده شماره 9 ( 884 چاپ)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 871 چاپ)
مجله برتر هنر سال91 ( 869 چاپ)
چکیده شماره 10 ( 857 چاپ)
هیئت تحریریه ( 855 چاپ)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 847 چاپ)
چکیده شماره 13 ( 833 چاپ)
چکیده شماره 12 ( 806 چاپ)
چکیده شماره 6-7 ( 806 چاپ)
ثبت نام ( 805 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 802 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 770 چاپ)
چکیده شماره 11 ( 764 چاپ)
چاپ مجله شماره 25 ( 755 چاپ)
چکیده شماره 14 ( 746 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ دوفصلنامه علمی-پژوهشی فرش دستباف می باشد.

بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

© 2015 All Rights Reserved | Quarterly Scientific-Research Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb