نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (2331 مشاهده)
گفتمان باغ در فرش صفوی (2305 مشاهده)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (2277 مشاهده)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (2246 مشاهده)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (2172 مشاهده)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (2142 مشاهده)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (2070 مشاهده)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (1958 مشاهده)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (1915 مشاهده)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (1908 مشاهده)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (1839 مشاهده)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (1716 مشاهده)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (1704 مشاهده)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (1650 مشاهده)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (1587 مشاهده)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (1584 مشاهده)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (1501 مشاهده)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (1476 مشاهده)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (1443 مشاهده)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (1427 مشاهده)
شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس (1399 مشاهده)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (1368 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نقش سیاست در هنر دو سده‌ی اخیر ایران و فلسطین اشغالی (مورد مطالعه:‌ قالی‌های کلیمی) (1364 مشاهده)
تبیین جامعه‌شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران (1362 مشاهده)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (1351 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (1124 دریافت)
گفتمان باغ در فرش صفوی (1081 دریافت)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (1035 دریافت)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (803 دریافت)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (802 دریافت)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (747 دریافت)
بررسی تغییرات فرش‌های ریزه‌ماهی در شهرستان بیرجند طی دهه‌های اخیر (673 دریافت)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (672 دریافت)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (666 دریافت)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (666 دریافت)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (629 دریافت)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (575 دریافت)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (564 دریافت)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (560 دریافت)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (556 دریافت)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (533 دریافت)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (526 دریافت)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (463 دریافت)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (460 دریافت)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (450 دریافت)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (447 دریافت)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (446 دریافت)
شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس (406 دریافت)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (404 دریافت)
دسترسی بافندگان فرش روستایی به نقشه فرش ابریشمی: مطالعه موردی در شهرستان زنجان (400 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فهرست نشریه ( 18538 بازدید)
درباره نشریه گلجام ( 10289 بازدید)
هیئت تحریریه ( 5596 بازدید)
مجله برتر هنر سال91 ( 5502 بازدید)
چاپ مجله شماره 25 ( 5107 بازدید)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 5036 بازدید)
چکیده گلجام شماره 21 ( 4833 بازدید)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 4747 بازدید)
چکیده شماره17 ( 4691 بازدید)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 4626 بازدید)
آخرین شماره منتشر شده ( 4125 بازدید)
چکیده گلجام شماره 22 پاییز و زمستان 91 ( 4070 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 3958 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 24 پاییز و زمستان 92 ( 3883 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 3845 بازدید)
چکیده فارس و انگلیسی شماره 23 بهار و تابستان 92 ( 3650 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 3555 بازدید)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 3544 بازدید)
چکیده شماره 19 ( 3540 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 25 بهار و تابستان 93 ( 3408 بازدید)
چکیده شماره 2 ( 3338 بازدید)
چکیده شماره 4و5 ( 3270 بازدید)
چکیده شماره 16 ( 3199 بازدید)
ثبت نام ( 3148 بازدید)
چکیده شماره 1 ( 3073 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فهرست نشریه ( 193 ارسال)
مجله برتر هنر سال91 ( 191 ارسال)
درباره نشریه گلجام ( 166 ارسال)
چکیده شماره 1 ( 166 ارسال)
ایمیل ارتباط با گلجام goljaam[AT]icsa[DOT]ir ( 164 ارسال)
چکیده شماره 2 ( 164 ارسال)
هیئت تحریریه ( 161 ارسال)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 160 ارسال)
ثبت نام ( 154 ارسال)
چکیده شماره17 ( 150 ارسال)
چکیده شماره 6-7 ( 146 ارسال)
چکیده شماره 9 ( 144 ارسال)
چکیده شماره 8 ( 143 ارسال)
چکیده شماره 4و5 ( 143 ارسال)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 142 ارسال)
چکیده شماره 12 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 11 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 15 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 10 ( 139 ارسال)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 139 ارسال)
چکیده شماره 14 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 3 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 13 ( 130 ارسال)
چاپ مجله شماره 25 ( 128 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فهرست نشریه ( 3142 چاپ)
چکیده شماره 4و5 ( 1430 چاپ)
چکیده شماره 3 ( 1147 چاپ)
درباره نشریه گلجام ( 1052 چاپ)
چکیده شماره 2 ( 998 چاپ)
چکیده شماره 1 ( 910 چاپ)
چکیده شماره17 ( 884 چاپ)
چکیده شماره 15 ( 881 چاپ)
چکیده شماره 8 ( 877 چاپ)
چکیده شماره 9 ( 854 چاپ)
مجله برتر هنر سال91 ( 840 چاپ)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 835 چاپ)
چکیده شماره 10 ( 817 چاپ)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 815 چاپ)
هیئت تحریریه ( 810 چاپ)
چکیده شماره 13 ( 795 چاپ)
ثبت نام ( 774 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 773 چاپ)
چکیده شماره 6-7 ( 770 چاپ)
چکیده شماره 12 ( 757 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 745 چاپ)
چکیده شماره 11 ( 734 چاپ)
چاپ مجله شماره 25 ( 725 چاپ)
چکیده شماره 14 ( 719 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ دوفصلنامه علمی-پژوهشی فرش دستباف می باشد.

بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

© 2015 All Rights Reserved | Quarterly Scientific-Research Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb