نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (2934 مشاهده)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (2929 مشاهده)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (2926 مشاهده)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (2919 مشاهده)
گفتمان باغ در فرش صفوی (2835 مشاهده)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (2615 مشاهده)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (2601 مشاهده)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (2533 مشاهده)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (2496 مشاهده)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (2461 مشاهده)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (2284 مشاهده)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (2270 مشاهده)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (2257 مشاهده)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (2244 مشاهده)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (2210 مشاهده)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (2151 مشاهده)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (2126 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نقش سیاست در هنر دو سده‌ی اخیر ایران و فلسطین اشغالی (مورد مطالعه:‌ قالی‌های کلیمی) (2088 مشاهده)
شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس (2054 مشاهده)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (1967 مشاهده)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (1965 مشاهده)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (1948 مشاهده)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (1910 مشاهده)
تبیین جامعه‌شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران (1857 مشاهده)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (1836 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
گفتمان باغ در فرش صفوی (1935 دریافت)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (1914 دریافت)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (1733 دریافت)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (1657 دریافت)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (1632 دریافت)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (1345 دریافت)
بررسی نقش نمادین ترنج در فرش ایران (1338 دریافت)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (1317 دریافت)
بررسی تغییرات فرش‌های ریزه‌ماهی در شهرستان بیرجند طی دهه‌های اخیر (1298 دریافت)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (1288 دریافت)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (1247 دریافت)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (1242 دریافت)
مطالعه نقوش دستبافته های خراسان شمالی و استفاده از آنها در طراحی نشانه (1229 دریافت)
نمادگرایی و تاثیر آن در فرش ایران (1220 دریافت)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (1170 دریافت)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (1154 دریافت)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (1127 دریافت)
تبیین نقش دلبستگی به برند در ایجاد تعهد و وفاداری مشتریان: مورد مطالعه هنر- صنعت فرش دستباف ایران (1121 دریافت)
مطالعه تطبیقی نقوش فرش سده نخست عصر صفوی با نگارگری همان دوره مورد‌کاوی: مقایسه تطبیقی دو قالی (1115 دریافت)
هویت ماهی در فرش ایرانی (1094 دریافت)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (1080 دریافت)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (1078 دریافت)
نقش‌مایه «پرنده» در فرش «طرح خشتی» چهارمحال و بختیاری (1076 دریافت)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (1076 دریافت)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (1008 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فهرست نشریه ( 19183 بازدید)
درباره نشریه گلجام ( 11286 بازدید)
هیئت تحریریه ( 6348 بازدید)
مجله برتر هنر سال91 ( 5841 بازدید)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 5511 بازدید)
چاپ مجله شماره 25 ( 5401 بازدید)
چکیده گلجام شماره 21 ( 5171 بازدید)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 5034 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 4940 بازدید)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 4930 بازدید)
چکیده شماره17 ( 4916 بازدید)
آخرین شماره منتشر شده ( 4406 بازدید)
چکیده گلجام شماره 22 پاییز و زمستان 91 ( 4378 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 24 پاییز و زمستان 92 ( 4150 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4060 بازدید)
چکیده فارس و انگلیسی شماره 23 بهار و تابستان 92 ( 3967 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 3952 بازدید)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 3717 بازدید)
چکیده شماره 2 ( 3688 بازدید)
چکیده شماره 19 ( 3666 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 25 بهار و تابستان 93 ( 3648 بازدید)
چکیده شماره 4و5 ( 3497 بازدید)
ثبت نام ( 3428 بازدید)
چکیده شماره 1 ( 3393 بازدید)
چکیده شماره 16 ( 3354 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فهرست نشریه ( 193 ارسال)
مجله برتر هنر سال91 ( 191 ارسال)
درباره نشریه گلجام ( 166 ارسال)
چکیده شماره 1 ( 166 ارسال)
ایمیل ارتباط با گلجام goljaam[AT]icsa[DOT]ir ( 164 ارسال)
چکیده شماره 2 ( 164 ارسال)
هیئت تحریریه ( 161 ارسال)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 160 ارسال)
ثبت نام ( 154 ارسال)
چکیده شماره17 ( 150 ارسال)
چکیده شماره 6-7 ( 146 ارسال)
چکیده شماره 9 ( 144 ارسال)
چکیده شماره 8 ( 143 ارسال)
چکیده شماره 4و5 ( 143 ارسال)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 142 ارسال)
چکیده شماره 12 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 11 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 15 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 10 ( 139 ارسال)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 139 ارسال)
چکیده شماره 14 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 3 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 13 ( 130 ارسال)
چاپ مجله شماره 25 ( 128 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فهرست نشریه ( 3238 چاپ)
چکیده شماره 4و5 ( 1524 چاپ)
چکیده شماره 3 ( 1210 چاپ)
درباره نشریه گلجام ( 1135 چاپ)
چکیده شماره 2 ( 1057 چاپ)
چکیده شماره 1 ( 969 چاپ)
چکیده شماره 15 ( 952 چاپ)
چکیده شماره17 ( 942 چاپ)
چکیده شماره 8 ( 940 چاپ)
چکیده شماره 9 ( 903 چاپ)
هیئت تحریریه ( 895 چاپ)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 888 چاپ)
مجله برتر هنر سال91 ( 887 چاپ)
چکیده شماره 10 ( 883 چاپ)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 873 چاپ)
چکیده شماره 13 ( 855 چاپ)
چکیده شماره 12 ( 834 چاپ)
چکیده شماره 6-7 ( 830 چاپ)
ثبت نام ( 823 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 819 چاپ)
چکیده شماره 11 ( 782 چاپ)
چاپ مجله شماره 25 ( 782 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 779 چاپ)
چکیده شماره 14 ( 772 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ دوفصلنامه علمی-پژوهشی فرش دستباف می باشد.

بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

© 2015 All Rights Reserved | Quarterly Scientific-Research Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb