نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
گفتمان باغ در فرش صفوی (2099 مشاهده)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (2080 مشاهده)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (2043 مشاهده)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (1985 مشاهده)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (1933 مشاهده)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (1883 مشاهده)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (1819 مشاهده)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (1723 مشاهده)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (1719 مشاهده)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (1703 مشاهده)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (1699 مشاهده)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (1558 مشاهده)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (1531 مشاهده)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (1478 مشاهده)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (1407 مشاهده)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (1284 مشاهده)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (1271 مشاهده)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (1263 مشاهده)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (1247 مشاهده)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (1200 مشاهده)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (1198 مشاهده)
تبیین جامعه‌شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران (1196 مشاهده)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (1170 مشاهده)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (1140 مشاهده)
دسترسی بافندگان فرش روستایی به نقشه فرش ابریشمی: مطالعه موردی در شهرستان زنجان (1127 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (1075 دریافت)
گفتمان باغ در فرش صفوی (857 دریافت)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (855 دریافت)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (659 دریافت)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (610 دریافت)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (589 دریافت)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (565 دریافت)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (561 دریافت)
بررسی تغییرات فرش‌های ریزه‌ماهی در شهرستان بیرجند طی دهه‌های اخیر (551 دریافت)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (541 دریافت)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (468 دریافت)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (452 دریافت)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (446 دریافت)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (442 دریافت)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (433 دریافت)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (404 دریافت)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (398 دریافت)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (392 دریافت)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (383 دریافت)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (354 دریافت)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (351 دریافت)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (343 دریافت)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (343 دریافت)
دسترسی بافندگان فرش روستایی به نقشه فرش ابریشمی: مطالعه موردی در شهرستان زنجان (328 دریافت)
شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس (313 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فهرست نشریه ( 18361 بازدید)
درباره نشریه گلجام ( 9711 بازدید)
مجله برتر هنر سال91 ( 5393 بازدید)
هیئت تحریریه ( 5119 بازدید)
چاپ مجله شماره 25 ( 5000 بازدید)
چکیده گلجام شماره 21 ( 4743 بازدید)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 4640 بازدید)
چکیده شماره17 ( 4614 بازدید)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 4601 بازدید)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 4514 بازدید)
آخرین شماره منتشر شده ( 4056 بازدید)
چکیده گلجام شماره 22 پاییز و زمستان 91 ( 3985 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 3918 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 3817 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 24 پاییز و زمستان 92 ( 3800 بازدید)
چکیده فارس و انگلیسی شماره 23 بهار و تابستان 92 ( 3558 بازدید)
چکیده شماره 19 ( 3506 بازدید)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 3491 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 25 بهار و تابستان 93 ( 3326 بازدید)
چکیده شماره 2 ( 3234 بازدید)
چکیده شماره 4و5 ( 3185 بازدید)
چکیده شماره 16 ( 3144 بازدید)
ثبت نام ( 3077 بازدید)
چکیده شماره 1 ( 2989 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 2965 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فهرست نشریه ( 193 ارسال)
مجله برتر هنر سال91 ( 191 ارسال)
درباره نشریه گلجام ( 166 ارسال)
چکیده شماره 1 ( 166 ارسال)
ایمیل ارتباط با گلجام goljaam[AT]icsa[DOT]ir ( 164 ارسال)
چکیده شماره 2 ( 164 ارسال)
هیئت تحریریه ( 161 ارسال)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 160 ارسال)
ثبت نام ( 154 ارسال)
چکیده شماره17 ( 150 ارسال)
چکیده شماره 6-7 ( 146 ارسال)
چکیده شماره 9 ( 144 ارسال)
چکیده شماره 8 ( 143 ارسال)
چکیده شماره 4و5 ( 143 ارسال)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 142 ارسال)
چکیده شماره 12 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 11 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 15 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 10 ( 139 ارسال)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 139 ارسال)
چکیده شماره 14 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 3 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 13 ( 130 ارسال)
چاپ مجله شماره 25 ( 128 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فهرست نشریه ( 3125 چاپ)
چکیده شماره 4و5 ( 1404 چاپ)
چکیده شماره 3 ( 1133 چاپ)
درباره نشریه گلجام ( 1018 چاپ)
چکیده شماره 2 ( 985 چاپ)
چکیده شماره 1 ( 896 چاپ)
چکیده شماره 15 ( 861 چاپ)
چکیده شماره17 ( 858 چاپ)
چکیده شماره 8 ( 857 چاپ)
چکیده شماره 9 ( 834 چاپ)
مجله برتر هنر سال91 ( 830 چاپ)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 807 چاپ)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 800 چاپ)
چکیده شماره 10 ( 790 چاپ)
هیئت تحریریه ( 774 چاپ)
چکیده شماره 13 ( 770 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 763 چاپ)
ثبت نام ( 761 چاپ)
چکیده شماره 6-7 ( 758 چاپ)
چکیده شماره 12 ( 735 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 735 چاپ)
چکیده شماره 11 ( 725 چاپ)
چاپ مجله شماره 25 ( 712 چاپ)
چکیده شماره 14 ( 705 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ دوفصلنامه علمی-پژوهشی فرش دستباف می باشد.

بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

© 2015 All Rights Reserved | Quarterly Scientific-Research Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb