نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (3677 مشاهده)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (3617 مشاهده)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (3569 مشاهده)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (3467 مشاهده)
گفتمان باغ در فرش صفوی (3443 مشاهده)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (3216 مشاهده)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (3147 مشاهده)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (3125 مشاهده)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (3101 مشاهده)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (3029 مشاهده)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (3009 مشاهده)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (2990 مشاهده)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (2888 مشاهده)
شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس (2794 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نقش سیاست در هنر دو سده‌ی اخیر ایران و فلسطین اشغالی (مورد مطالعه:‌ قالی‌های کلیمی) (2791 مشاهده)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (2725 مشاهده)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (2690 مشاهده)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (2664 مشاهده)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (2586 مشاهده)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (2557 مشاهده)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (2539 مشاهده)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (2530 مشاهده)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (2504 مشاهده)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (2397 مشاهده)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (2362 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (2552 دریافت)
گفتمان باغ در فرش صفوی (2537 دریافت)
مطالعه نقوش دستبافته های خراسان شمالی و استفاده از آنها در طراحی نشانه (2427 دریافت)
تصویر و مفاهیم درخت سخنگو بر قالی‌های دستباف (2256 دریافت)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (2253 دریافت)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (2203 دریافت)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (2161 دریافت)
بررسی نقش نمادین ترنج در فرش ایران (2011 دریافت)
تبیین نقش دلبستگی به برند در ایجاد تعهد و وفاداری مشتریان: مورد مطالعه هنر- صنعت فرش دستباف ایران (1946 دریافت)
نمادگرایی و تاثیر آن در فرش ایران (1722 دریافت)
نقش‌مایه «پرنده» در فرش «طرح خشتی» چهارمحال و بختیاری (1707 دریافت)
هویت ماهی در فرش ایرانی (1679 دریافت)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (1642 دریافت)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (1585 دریافت)
مطالعه تطبیقی نقوش فرش سده نخست عصر صفوی با نگارگری همان دوره مورد‌کاوی: مقایسه تطبیقی دو قالی (1583 دریافت)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (1574 دریافت)
بررسی تغییرات فرش‌های ریزه‌ماهی در شهرستان بیرجند طی دهه‌های اخیر (1567 دریافت)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (1564 دریافت)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (1554 دریافت)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (1497 دریافت)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (1491 دریافت)
بررسی طرح‌ها و نقوش قالی‌های قاجار موجود در موزه فرش ایران (1474 دریافت)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (1457 دریافت)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (1440 دریافت)
ارائه الگوی مناسب بهای تمام‌شده در صنعت فرش (فرش دستباف) (1391 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فهرست نشریه ( 19565 بازدید)
درباره نشریه گلجام ( 12096 بازدید)
هیئت تحریریه ( 6966 بازدید)
مجله برتر هنر سال91 ( 6051 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 5865 بازدید)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 5851 بازدید)
چاپ مجله شماره 25 ( 5596 بازدید)
چکیده گلجام شماره 21 ( 5410 بازدید)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 5228 بازدید)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 5137 بازدید)
چکیده شماره17 ( 5118 بازدید)
چکیده گلجام شماره 22 پاییز و زمستان 91 ( 4572 بازدید)
آخرین شماره منتشر شده ( 4561 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 24 پاییز و زمستان 92 ( 4395 بازدید)
چکیده فارس و انگلیسی شماره 23 بهار و تابستان 92 ( 4210 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4159 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4070 بازدید)
چکیده شماره 2 ( 3962 بازدید)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 3872 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 25 بهار و تابستان 93 ( 3844 بازدید)
چکیده شماره 19 ( 3774 بازدید)
چکیده شماره 4و5 ( 3682 بازدید)
ثبت نام ( 3629 بازدید)
چکیده شماره 1 ( 3612 بازدید)
توضیح وضعیت ارزیابی مقالات ( 3565 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فهرست نشریه ( 193 ارسال)
مجله برتر هنر سال91 ( 191 ارسال)
درباره نشریه گلجام ( 166 ارسال)
چکیده شماره 1 ( 166 ارسال)
ایمیل ارتباط با گلجام goljaam[AT]icsa[DOT]ir ( 164 ارسال)
چکیده شماره 2 ( 164 ارسال)
هیئت تحریریه ( 161 ارسال)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 160 ارسال)
ثبت نام ( 154 ارسال)
چکیده شماره17 ( 150 ارسال)
چکیده شماره 6-7 ( 146 ارسال)
چکیده شماره 9 ( 144 ارسال)
چکیده شماره 8 ( 143 ارسال)
چکیده شماره 4و5 ( 143 ارسال)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 142 ارسال)
چکیده شماره 12 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 11 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 15 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 10 ( 139 ارسال)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 139 ارسال)
چکیده شماره 14 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 3 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 13 ( 130 ارسال)
چاپ مجله شماره 25 ( 128 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فهرست نشریه ( 3340 چاپ)
چکیده شماره 4و5 ( 1629 چاپ)
چکیده شماره 3 ( 1308 چاپ)
درباره نشریه گلجام ( 1236 چاپ)
چکیده شماره 2 ( 1148 چاپ)
چکیده شماره 1 ( 1058 چاپ)
چکیده شماره17 ( 1039 چاپ)
چکیده شماره 8 ( 1023 چاپ)
چکیده شماره 15 ( 1015 چاپ)
چکیده شماره 10 ( 972 چاپ)
چکیده شماره 9 ( 971 چاپ)
هیئت تحریریه ( 970 چاپ)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 940 چاپ)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 936 چاپ)
مجله برتر هنر سال91 ( 934 چاپ)
چکیده شماره 12 ( 924 چاپ)
چکیده شماره 6-7 ( 921 چاپ)
ثبت نام ( 908 چاپ)
چکیده شماره 13 ( 905 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 867 چاپ)
چکیده شماره 14 ( 843 چاپ)
چاپ مجله شماره 25 ( 830 چاپ)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 828 چاپ)
چکیده شماره 11 ( 820 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ دوفصلنامه علمی-پژوهشی فرش دستباف می باشد.

بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

© 2015 All Rights Reserved | Quarterly Scientific-Research Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb