نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (3130 مشاهده)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (3117 مشاهده)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (3097 مشاهده)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (3083 مشاهده)
گفتمان باغ در فرش صفوی (3024 مشاهده)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (2816 مشاهده)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (2793 مشاهده)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (2738 مشاهده)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (2680 مشاهده)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (2678 مشاهده)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (2460 مشاهده)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (2437 مشاهده)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (2423 مشاهده)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (2402 مشاهده)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (2382 مشاهده)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (2320 مشاهده)
شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس (2286 مشاهده)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (2270 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نقش سیاست در هنر دو سده‌ی اخیر ایران و فلسطین اشغالی (مورد مطالعه:‌ قالی‌های کلیمی) (2263 مشاهده)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (2167 مشاهده)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (2159 مشاهده)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (2134 مشاهده)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (2062 مشاهده)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (2022 مشاهده)
تبیین جامعه‌شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران (1999 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (2053 دریافت)
گفتمان باغ در فرش صفوی (2034 دریافت)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (1812 دریافت)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (1750 دریافت)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (1736 دریافت)
بررسی نقش نمادین ترنج در فرش ایران (1516 دریافت)
مطالعه نقوش دستبافته های خراسان شمالی و استفاده از آنها در طراحی نشانه (1482 دریافت)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (1377 دریافت)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (1375 دریافت)
نمادگرایی و تاثیر آن در فرش ایران (1369 دریافت)
بررسی تغییرات فرش‌های ریزه‌ماهی در شهرستان بیرجند طی دهه‌های اخیر (1368 دریافت)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (1362 دریافت)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (1341 دریافت)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (1336 دریافت)
هویت ماهی در فرش ایرانی (1296 دریافت)
تبیین نقش دلبستگی به برند در ایجاد تعهد و وفاداری مشتریان: مورد مطالعه هنر- صنعت فرش دستباف ایران (1293 دریافت)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (1240 دریافت)
نقش‌مایه «پرنده» در فرش «طرح خشتی» چهارمحال و بختیاری (1222 دریافت)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (1206 دریافت)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (1188 دریافت)
مطالعه تطبیقی نقوش فرش سده نخست عصر صفوی با نگارگری همان دوره مورد‌کاوی: مقایسه تطبیقی دو قالی (1184 دریافت)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (1168 دریافت)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (1159 دریافت)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (1127 دریافت)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (1086 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فهرست نشریه ( 19287 بازدید)
درباره نشریه گلجام ( 11472 بازدید)
هیئت تحریریه ( 6498 بازدید)
مجله برتر هنر سال91 ( 5903 بازدید)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 5599 بازدید)
چاپ مجله شماره 25 ( 5465 بازدید)
چکیده گلجام شماره 21 ( 5224 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 5154 بازدید)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 5092 بازدید)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 4992 بازدید)
چکیده شماره17 ( 4975 بازدید)
آخرین شماره منتشر شده ( 4450 بازدید)
چکیده گلجام شماره 22 پاییز و زمستان 91 ( 4432 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 24 پاییز و زمستان 92 ( 4209 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4077 بازدید)
چکیده فارس و انگلیسی شماره 23 بهار و تابستان 92 ( 4027 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 3971 بازدید)
چکیده شماره 2 ( 3748 بازدید)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 3746 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 25 بهار و تابستان 93 ( 3696 بازدید)
چکیده شماره 19 ( 3683 بازدید)
چکیده شماره 4و5 ( 3537 بازدید)
ثبت نام ( 3479 بازدید)
چکیده شماره 1 ( 3444 بازدید)
چکیده شماره 16 ( 3381 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فهرست نشریه ( 193 ارسال)
مجله برتر هنر سال91 ( 191 ارسال)
درباره نشریه گلجام ( 166 ارسال)
چکیده شماره 1 ( 166 ارسال)
ایمیل ارتباط با گلجام goljaam[AT]icsa[DOT]ir ( 164 ارسال)
چکیده شماره 2 ( 164 ارسال)
هیئت تحریریه ( 161 ارسال)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 160 ارسال)
ثبت نام ( 154 ارسال)
چکیده شماره17 ( 150 ارسال)
چکیده شماره 6-7 ( 146 ارسال)
چکیده شماره 9 ( 144 ارسال)
چکیده شماره 8 ( 143 ارسال)
چکیده شماره 4و5 ( 143 ارسال)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 142 ارسال)
چکیده شماره 12 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 11 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 15 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 10 ( 139 ارسال)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 139 ارسال)
چکیده شماره 14 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 3 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 13 ( 130 ارسال)
چاپ مجله شماره 25 ( 128 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فهرست نشریه ( 3268 چاپ)
چکیده شماره 4و5 ( 1545 چاپ)
چکیده شماره 3 ( 1226 چاپ)
درباره نشریه گلجام ( 1149 چاپ)
چکیده شماره 2 ( 1069 چاپ)
چکیده شماره 1 ( 982 چاپ)
چکیده شماره 15 ( 966 چاپ)
چکیده شماره 8 ( 953 چاپ)
چکیده شماره17 ( 952 چاپ)
چکیده شماره 9 ( 920 چاپ)
هیئت تحریریه ( 917 چاپ)
مجله برتر هنر سال91 ( 900 چاپ)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 898 چاپ)
چکیده شماره 10 ( 896 چاپ)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 889 چاپ)
چکیده شماره 13 ( 866 چاپ)
چکیده شماره 12 ( 846 چاپ)
چکیده شماره 6-7 ( 842 چاپ)
ثبت نام ( 836 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 829 چاپ)
چاپ مجله شماره 25 ( 801 چاپ)
چکیده شماره 11 ( 792 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 785 چاپ)
چکیده شماره 14 ( 783 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ دوفصلنامه علمی-پژوهشی فرش دستباف می باشد.

بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

© 2015 All Rights Reserved | Quarterly Scientific-Research Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb