نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (4178 مشاهده)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (4145 مشاهده)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (3949 مشاهده)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (3824 مشاهده)
گفتمان باغ در فرش صفوی (3794 مشاهده)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (3748 مشاهده)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (3539 مشاهده)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (3536 مشاهده)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (3514 مشاهده)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (3435 مشاهده)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (3383 مشاهده)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (3359 مشاهده)
شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس (3308 مشاهده)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (3272 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نقش سیاست در هنر دو سده‌ی اخیر ایران و فلسطین اشغالی (مورد مطالعه:‌ قالی‌های کلیمی) (3217 مشاهده)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (3047 مشاهده)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (3012 مشاهده)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (2976 مشاهده)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (2948 مشاهده)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (2948 مشاهده)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (2934 مشاهده)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (2890 مشاهده)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (2816 مشاهده)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (2787 مشاهده)
تبیین جامعه‌شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران (2687 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مطالعه نقوش دستبافته های خراسان شمالی و استفاده از آنها در طراحی نشانه (3001 دریافت)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (2826 دریافت)
گفتمان باغ در فرش صفوی (2731 دریافت)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (2426 دریافت)
تصویر و مفاهیم درخت سخنگو بر قالی‌های دستباف (2415 دریافت)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (2415 دریافت)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (2336 دریافت)
بررسی نقش نمادین ترنج در فرش ایران (2327 دریافت)
تبیین نقش دلبستگی به برند در ایجاد تعهد و وفاداری مشتریان: مورد مطالعه هنر- صنعت فرش دستباف ایران (2315 دریافت)
نمادگرایی و تاثیر آن در فرش ایران (1951 دریافت)
بررسی طرح‌ها و نقوش قالی‌های قاجار موجود در موزه فرش ایران (1940 دریافت)
هویت ماهی در فرش ایرانی (1930 دریافت)
نقش‌مایه «پرنده» در فرش «طرح خشتی» چهارمحال و بختیاری (1926 دریافت)
مطالعه تطبیقی نقوش فرش سده نخست عصر صفوی با نگارگری همان دوره مورد‌کاوی: مقایسه تطبیقی دو قالی (1882 دریافت)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (1796 دریافت)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (1735 دریافت)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (1717 دریافت)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (1702 دریافت)
بررسی تغییرات فرش‌های ریزه‌ماهی در شهرستان بیرجند طی دهه‌های اخیر (1697 دریافت)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (1684 دریافت)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (1667 دریافت)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (1608 دریافت)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (1587 دریافت)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (1555 دریافت)
ارائه الگوی مناسب بهای تمام‌شده در صنعت فرش (فرش دستباف) (1553 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فهرست نشریه ( 19760 بازدید)
درباره نشریه گلجام ( 12497 بازدید)
هیئت تحریریه ( 7235 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 6351 بازدید)
مجله برتر هنر سال91 ( 6157 بازدید)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 6111 بازدید)
چاپ مجله شماره 25 ( 5679 بازدید)
چکیده گلجام شماره 21 ( 5517 بازدید)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 5316 بازدید)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 5239 بازدید)
چکیده شماره17 ( 5220 بازدید)
چکیده گلجام شماره 22 پاییز و زمستان 91 ( 4655 بازدید)
آخرین شماره منتشر شده ( 4632 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 24 پاییز و زمستان 92 ( 4497 بازدید)
چکیده فارس و انگلیسی شماره 23 بهار و تابستان 92 ( 4306 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4204 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4133 بازدید)
چکیده شماره 2 ( 4109 بازدید)
توضیح وضعیت ارزیابی مقالات ( 3959 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 25 بهار و تابستان 93 ( 3935 بازدید)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 3934 بازدید)
چکیده شماره 19 ( 3827 بازدید)
چکیده شماره 4و5 ( 3782 بازدید)
ثبت نام ( 3736 بازدید)
چکیده شماره 1 ( 3715 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فهرست نشریه ( 193 ارسال)
مجله برتر هنر سال91 ( 191 ارسال)
درباره نشریه گلجام ( 166 ارسال)
چکیده شماره 1 ( 166 ارسال)
ایمیل ارتباط با گلجام goljaam[AT]icsa[DOT]ir ( 164 ارسال)
چکیده شماره 2 ( 164 ارسال)
هیئت تحریریه ( 161 ارسال)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 160 ارسال)
ثبت نام ( 154 ارسال)
چکیده شماره17 ( 150 ارسال)
چکیده شماره 6-7 ( 146 ارسال)
چکیده شماره 9 ( 144 ارسال)
چکیده شماره 8 ( 143 ارسال)
چکیده شماره 4و5 ( 143 ارسال)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 142 ارسال)
چکیده شماره 12 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 11 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 15 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 10 ( 139 ارسال)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 139 ارسال)
چکیده شماره 14 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 3 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 13 ( 130 ارسال)
چاپ مجله شماره 25 ( 128 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فهرست نشریه ( 3405 چاپ)
چکیده شماره 4و5 ( 1684 چاپ)
چکیده شماره 3 ( 1352 چاپ)
درباره نشریه گلجام ( 1283 چاپ)
چکیده شماره 2 ( 1192 چاپ)
چکیده شماره 1 ( 1099 چاپ)
چکیده شماره17 ( 1083 چاپ)
چکیده شماره 8 ( 1063 چاپ)
چکیده شماره 15 ( 1051 چاپ)
چکیده شماره 10 ( 1015 چاپ)
چکیده شماره 9 ( 1007 چاپ)
هیئت تحریریه ( 1005 چاپ)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 969 چاپ)
چکیده شماره 12 ( 969 چاپ)
چکیده شماره 6-7 ( 968 چاپ)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 966 چاپ)
مجله برتر هنر سال91 ( 959 چاپ)
ثبت نام ( 955 چاپ)
چکیده شماره 13 ( 927 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 895 چاپ)
چکیده شماره 14 ( 871 چاپ)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 860 چاپ)
چاپ مجله شماره 25 ( 852 چاپ)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 848 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ نشریه علمی فرش دستباف می باشد.

بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

© 2015 All Rights Reserved | Journal Scientific Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb