نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (4540 مشاهده)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (4505 مشاهده)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (4228 مشاهده)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (4131 مشاهده)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (4101 مشاهده)
گفتمان باغ در فرش صفوی (4056 مشاهده)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (3901 مشاهده)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (3817 مشاهده)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (3814 مشاهده)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (3790 مشاهده)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (3649 مشاهده)
شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس (3644 مشاهده)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (3629 مشاهده)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (3563 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نقش سیاست در هنر دو سده‌ی اخیر ایران و فلسطین اشغالی (مورد مطالعه:‌ قالی‌های کلیمی) (3522 مشاهده)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (3317 مشاهده)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (3259 مشاهده)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (3248 مشاهده)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (3215 مشاهده)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (3205 مشاهده)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (3164 مشاهده)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (3150 مشاهده)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (3039 مشاهده)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (3027 مشاهده)
تبیین جامعه‌شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران (2963 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مطالعه نقوش دستبافته های خراسان شمالی و استفاده از آنها در طراحی نشانه (3605 دریافت)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (2937 دریافت)
گفتمان باغ در فرش صفوی (2802 دریافت)
تبیین نقش دلبستگی به برند در ایجاد تعهد و وفاداری مشتریان: مورد مطالعه هنر- صنعت فرش دستباف ایران (2572 دریافت)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (2540 دریافت)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (2535 دریافت)
تصویر و مفاهیم درخت سخنگو بر قالی‌های دستباف (2531 دریافت)
بررسی نقش نمادین ترنج در فرش ایران (2515 دریافت)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (2413 دریافت)
بررسی طرح‌ها و نقوش قالی‌های قاجار موجود در موزه فرش ایران (2160 دریافت)
نمادگرایی و تاثیر آن در فرش ایران (2139 دریافت)
نقش‌مایه «پرنده» در فرش «طرح خشتی» چهارمحال و بختیاری (2103 دریافت)
هویت ماهی در فرش ایرانی (2084 دریافت)
تجلی فرش و قالی در ادبیات کودک ایران بررسی موردی : سفر به شهر سلیمان (2019 دریافت)
مطالعه تطبیقی نقوش فرش سده نخست عصر صفوی با نگارگری همان دوره مورد‌کاوی: مقایسه تطبیقی دو قالی (1993 دریافت)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (1901 دریافت)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (1862 دریافت)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (1821 دریافت)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (1802 دریافت)
بررسی تغییرات فرش‌های ریزه‌ماهی در شهرستان بیرجند طی دهه‌های اخیر (1801 دریافت)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (1778 دریافت)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (1773 دریافت)
تجلی نماد گردونه خورشید «مهرانه» در قالی‌های ایل قشقایی (1694 دریافت)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (1675 دریافت)
بررسی نقوش بافته‌های بختیاری (1663 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فهرست نشریه ( 19895 بازدید)
درباره نشریه گلجام ( 12667 بازدید)
هیئت تحریریه ( 7374 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 6560 بازدید)
مجله برتر هنر سال91 ( 6225 بازدید)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 6204 بازدید)
چاپ مجله شماره 25 ( 5744 بازدید)
چکیده گلجام شماره 21 ( 5578 بازدید)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 5376 بازدید)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 5306 بازدید)
چکیده شماره17 ( 5267 بازدید)
چکیده گلجام شماره 22 پاییز و زمستان 91 ( 4741 بازدید)
آخرین شماره منتشر شده ( 4727 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 24 پاییز و زمستان 92 ( 4566 بازدید)
چکیده فارس و انگلیسی شماره 23 بهار و تابستان 92 ( 4379 بازدید)
توضیح وضعیت ارزیابی مقالات ( 4253 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4239 بازدید)
چکیده شماره 2 ( 4187 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4170 بازدید)
چکیده شماره 8 ( 4167 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 25 بهار و تابستان 93 ( 3995 بازدید)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 3974 بازدید)
چکیده شماره 19 ( 3872 بازدید)
چکیده شماره 4و5 ( 3847 بازدید)
چکیده شماره 1 ( 3785 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فهرست نشریه ( 193 ارسال)
مجله برتر هنر سال91 ( 191 ارسال)
درباره نشریه گلجام ( 166 ارسال)
چکیده شماره 1 ( 166 ارسال)
ایمیل ارتباط با گلجام goljaam[AT]icsa[DOT]ir ( 164 ارسال)
چکیده شماره 2 ( 164 ارسال)
هیئت تحریریه ( 161 ارسال)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 160 ارسال)
ثبت نام ( 154 ارسال)
چکیده شماره17 ( 150 ارسال)
چکیده شماره 6-7 ( 146 ارسال)
چکیده شماره 9 ( 144 ارسال)
چکیده شماره 8 ( 143 ارسال)
چکیده شماره 4و5 ( 143 ارسال)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 142 ارسال)
چکیده شماره 12 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 11 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 15 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 10 ( 139 ارسال)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 139 ارسال)
چکیده شماره 14 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 3 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 13 ( 130 ارسال)
چاپ مجله شماره 25 ( 128 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فهرست نشریه ( 3459 چاپ)
چکیده شماره 4و5 ( 1718 چاپ)
چکیده شماره 3 ( 1384 چاپ)
درباره نشریه گلجام ( 1307 چاپ)
چکیده شماره 2 ( 1218 چاپ)
چکیده شماره 1 ( 1132 چاپ)
چکیده شماره17 ( 1107 چاپ)
چکیده شماره 8 ( 1088 چاپ)
چکیده شماره 15 ( 1067 چاپ)
چکیده شماره 10 ( 1041 چاپ)
هیئت تحریریه ( 1031 چاپ)
چکیده شماره 9 ( 1028 چاپ)
چکیده شماره 12 ( 997 چاپ)
چکیده شماره 6-7 ( 997 چاپ)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 987 چاپ)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 984 چاپ)
مجله برتر هنر سال91 ( 977 چاپ)
ثبت نام ( 975 چاپ)
چکیده شماره 13 ( 946 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 910 چاپ)
چکیده شماره 14 ( 891 چاپ)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 878 چاپ)
چاپ مجله شماره 25 ( 872 چاپ)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 864 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ نشریه علمی فرش دستباف می باشد.

بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

© 2015 All Rights Reserved | Journal Scientific Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb