نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (2471 مشاهده)
گفتمان باغ در فرش صفوی (2430 مشاهده)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (2401 مشاهده)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (2383 مشاهده)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (2358 مشاهده)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (2250 مشاهده)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (2183 مشاهده)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (2083 مشاهده)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (2024 مشاهده)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (2018 مشاهده)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (1948 مشاهده)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (1842 مشاهده)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (1808 مشاهده)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (1762 مشاهده)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (1744 مشاهده)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (1705 مشاهده)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (1674 مشاهده)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (1582 مشاهده)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (1549 مشاهده)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (1542 مشاهده)
شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس (1536 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نقش سیاست در هنر دو سده‌ی اخیر ایران و فلسطین اشغالی (مورد مطالعه:‌ قالی‌های کلیمی) (1506 مشاهده)
تبیین جامعه‌شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران (1497 مشاهده)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (1488 مشاهده)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (1452 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
گفتمان باغ در فرش صفوی (1360 دریافت)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (1250 دریافت)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (1182 دریافت)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (1021 دریافت)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (1002 دریافت)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (965 دریافت)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (909 دریافت)
بررسی تغییرات فرش‌های ریزه‌ماهی در شهرستان بیرجند طی دهه‌های اخیر (860 دریافت)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (857 دریافت)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (825 دریافت)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (803 دریافت)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (798 دریافت)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (737 دریافت)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (718 دریافت)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (696 دریافت)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (681 دریافت)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (669 دریافت)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (626 دریافت)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (588 دریافت)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (565 دریافت)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (545 دریافت)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (531 دریافت)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (516 دریافت)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (510 دریافت)
شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس (502 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فهرست نشریه ( 18773 بازدید)
درباره نشریه گلجام ( 10535 بازدید)
هیئت تحریریه ( 5765 بازدید)
مجله برتر هنر سال91 ( 5591 بازدید)
چاپ مجله شماره 25 ( 5188 بازدید)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 5182 بازدید)
چکیده گلجام شماره 21 ( 4915 بازدید)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 4828 بازدید)
چکیده شماره17 ( 4748 بازدید)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 4710 بازدید)
آخرین شماره منتشر شده ( 4199 بازدید)
چکیده گلجام شماره 22 پاییز و زمستان 91 ( 4149 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 3996 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 24 پاییز و زمستان 92 ( 3960 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 3887 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 3873 بازدید)
چکیده فارس و انگلیسی شماره 23 بهار و تابستان 92 ( 3728 بازدید)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 3606 بازدید)
چکیده شماره 19 ( 3581 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 25 بهار و تابستان 93 ( 3477 بازدید)
چکیده شماره 2 ( 3438 بازدید)
چکیده شماره 4و5 ( 3337 بازدید)
چکیده شماره 16 ( 3253 بازدید)
ثبت نام ( 3226 بازدید)
چکیده شماره 1 ( 3151 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فهرست نشریه ( 193 ارسال)
مجله برتر هنر سال91 ( 191 ارسال)
درباره نشریه گلجام ( 166 ارسال)
چکیده شماره 1 ( 166 ارسال)
ایمیل ارتباط با گلجام goljaam[AT]icsa[DOT]ir ( 164 ارسال)
چکیده شماره 2 ( 164 ارسال)
هیئت تحریریه ( 161 ارسال)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 160 ارسال)
ثبت نام ( 154 ارسال)
چکیده شماره17 ( 150 ارسال)
چکیده شماره 6-7 ( 146 ارسال)
چکیده شماره 9 ( 144 ارسال)
چکیده شماره 8 ( 143 ارسال)
چکیده شماره 4و5 ( 143 ارسال)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 142 ارسال)
چکیده شماره 12 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 11 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 15 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 10 ( 139 ارسال)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 139 ارسال)
چکیده شماره 14 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 3 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 13 ( 130 ارسال)
چاپ مجله شماره 25 ( 128 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فهرست نشریه ( 3165 چاپ)
چکیده شماره 4و5 ( 1454 چاپ)
چکیده شماره 3 ( 1166 چاپ)
درباره نشریه گلجام ( 1078 چاپ)
چکیده شماره 2 ( 1021 چاپ)
چکیده شماره 1 ( 928 چاپ)
چکیده شماره 15 ( 901 چاپ)
چکیده شماره17 ( 900 چاپ)
چکیده شماره 8 ( 897 چاپ)
چکیده شماره 9 ( 870 چاپ)
مجله برتر هنر سال91 ( 859 چاپ)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 858 چاپ)
چکیده شماره 10 ( 838 چاپ)
هیئت تحریریه ( 832 چاپ)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 831 چاپ)
چکیده شماره 13 ( 819 چاپ)
ثبت نام ( 795 چاپ)
چکیده شماره 6-7 ( 791 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 789 چاپ)
چکیده شماره 12 ( 779 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 760 چاپ)
چکیده شماره 11 ( 752 چاپ)
چاپ مجله شماره 25 ( 740 چاپ)
چکیده شماره 14 ( 734 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ دوفصلنامه علمی-پژوهشی فرش دستباف می باشد.

بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

© 2015 All Rights Reserved | Quarterly Scientific-Research Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb