نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (2773 مشاهده)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (2761 مشاهده)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (2760 مشاهده)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (2747 مشاهده)
گفتمان باغ در فرش صفوی (2681 مشاهده)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (2481 مشاهده)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (2449 مشاهده)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (2392 مشاهده)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (2354 مشاهده)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (2314 مشاهده)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (2165 مشاهده)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (2105 مشاهده)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (2102 مشاهده)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (2072 مشاهده)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (2071 مشاهده)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (2007 مشاهده)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (2001 مشاهده)
شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس (1868 مشاهده)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (1842 مشاهده)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (1832 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نقش سیاست در هنر دو سده‌ی اخیر ایران و فلسطین اشغالی (مورد مطالعه:‌ قالی‌های کلیمی) (1831 مشاهده)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (1809 مشاهده)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (1767 مشاهده)
تبیین جامعه‌شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران (1755 مشاهده)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (1695 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
گفتمان باغ در فرش صفوی (1746 دریافت)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (1585 دریافت)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (1508 دریافت)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (1445 دریافت)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (1439 دریافت)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (1298 دریافت)
بررسی تغییرات فرش‌های ریزه‌ماهی در شهرستان بیرجند طی دهه‌های اخیر (1153 دریافت)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (1142 دریافت)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (1141 دریافت)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (1109 دریافت)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (1107 دریافت)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (1038 دریافت)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (1004 دریافت)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (961 دریافت)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (948 دریافت)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (939 دریافت)
نمادگرایی و تاثیر آن در فرش ایران (883 دریافت)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (883 دریافت)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (868 دریافت)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (855 دریافت)
بررسی نقش نمادین ترنج در فرش ایران (851 دریافت)
مطالعه تطبیقی نقوش فرش سده نخست عصر صفوی با نگارگری همان دوره مورد‌کاوی: مقایسه تطبیقی دو قالی (837 دریافت)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (823 دریافت)
مطالعه نقوش دستبافته های خراسان شمالی و استفاده از آنها در طراحی نشانه (790 دریافت)
نقش‌مایه «پرنده» در فرش «طرح خشتی» چهارمحال و بختیاری (763 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فهرست نشریه ( 19044 بازدید)
درباره نشریه گلجام ( 10970 بازدید)
هیئت تحریریه ( 6101 بازدید)
مجله برتر هنر سال91 ( 5746 بازدید)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 5371 بازدید)
چاپ مجله شماره 25 ( 5327 بازدید)
چکیده گلجام شماره 21 ( 5077 بازدید)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 4960 بازدید)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 4859 بازدید)
چکیده شماره17 ( 4854 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 4465 بازدید)
آخرین شماره منتشر شده ( 4332 بازدید)
چکیده گلجام شماره 22 پاییز و زمستان 91 ( 4293 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 24 پاییز و زمستان 92 ( 4071 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4038 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 3930 بازدید)
چکیده فارس و انگلیسی شماره 23 بهار و تابستان 92 ( 3881 بازدید)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 3672 بازدید)
چکیده شماره 19 ( 3637 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 25 بهار و تابستان 93 ( 3587 بازدید)
چکیده شماره 2 ( 3585 بازدید)
چکیده شماره 4و5 ( 3429 بازدید)
ثبت نام ( 3349 بازدید)
چکیده شماره 16 ( 3314 بازدید)
چکیده شماره 1 ( 3311 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فهرست نشریه ( 193 ارسال)
مجله برتر هنر سال91 ( 191 ارسال)
درباره نشریه گلجام ( 166 ارسال)
چکیده شماره 1 ( 166 ارسال)
ایمیل ارتباط با گلجام goljaam[AT]icsa[DOT]ir ( 164 ارسال)
چکیده شماره 2 ( 164 ارسال)
هیئت تحریریه ( 161 ارسال)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 160 ارسال)
ثبت نام ( 154 ارسال)
چکیده شماره17 ( 150 ارسال)
چکیده شماره 6-7 ( 146 ارسال)
چکیده شماره 9 ( 144 ارسال)
چکیده شماره 8 ( 143 ارسال)
چکیده شماره 4و5 ( 143 ارسال)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 142 ارسال)
چکیده شماره 12 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 11 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 15 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 10 ( 139 ارسال)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 139 ارسال)
چکیده شماره 14 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 3 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 13 ( 130 ارسال)
چاپ مجله شماره 25 ( 128 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فهرست نشریه ( 3219 چاپ)
چکیده شماره 4و5 ( 1492 چاپ)
چکیده شماره 3 ( 1192 چاپ)
درباره نشریه گلجام ( 1112 چاپ)
چکیده شماره 2 ( 1039 چاپ)
چکیده شماره 1 ( 954 چاپ)
چکیده شماره 15 ( 929 چاپ)
چکیده شماره17 ( 928 چاپ)
چکیده شماره 8 ( 925 چاپ)
چکیده شماره 9 ( 892 چاپ)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 878 چاپ)
مجله برتر هنر سال91 ( 877 چاپ)
هیئت تحریریه ( 871 چاپ)
چکیده شماره 10 ( 867 چاپ)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 859 چاپ)
چکیده شماره 13 ( 842 چاپ)
چکیده شماره 12 ( 815 چاپ)
چکیده شماره 6-7 ( 813 چاپ)
ثبت نام ( 812 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 807 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 773 چاپ)
چکیده شماره 11 ( 771 چاپ)
چاپ مجله شماره 25 ( 767 چاپ)
چکیده شماره 14 ( 755 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ دوفصلنامه علمی-پژوهشی فرش دستباف می باشد.

بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

© 2015 All Rights Reserved | Quarterly Scientific-Research Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb