نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (3933 مشاهده)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (3801 مشاهده)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (3801 مشاهده)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (3644 مشاهده)
گفتمان باغ در فرش صفوی (3637 مشاهده)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (3442 مشاهده)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (3364 مشاهده)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (3348 مشاهده)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (3316 مشاهده)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (3247 مشاهده)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (3208 مشاهده)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (3184 مشاهده)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (3090 مشاهده)
شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس (3050 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نقش سیاست در هنر دو سده‌ی اخیر ایران و فلسطین اشغالی (مورد مطالعه:‌ قالی‌های کلیمی) (3039 مشاهده)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (2875 مشاهده)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (2866 مشاهده)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (2856 مشاهده)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (2782 مشاهده)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (2769 مشاهده)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (2747 مشاهده)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (2700 مشاهده)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (2674 مشاهده)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (2588 مشاهده)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (2519 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (2703 دریافت)
گفتمان باغ در فرش صفوی (2665 دریافت)
مطالعه نقوش دستبافته های خراسان شمالی و استفاده از آنها در طراحی نشانه (2660 دریافت)
تصویر و مفاهیم درخت سخنگو بر قالی‌های دستباف (2349 دریافت)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (2328 دریافت)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (2316 دریافت)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (2278 دریافت)
بررسی نقش نمادین ترنج در فرش ایران (2141 دریافت)
تبیین نقش دلبستگی به برند در ایجاد تعهد و وفاداری مشتریان: مورد مطالعه هنر- صنعت فرش دستباف ایران (2111 دریافت)
نقش‌مایه «پرنده» در فرش «طرح خشتی» چهارمحال و بختیاری (1848 دریافت)
نمادگرایی و تاثیر آن در فرش ایران (1822 دریافت)
هویت ماهی در فرش ایرانی (1778 دریافت)
مطالعه تطبیقی نقوش فرش سده نخست عصر صفوی با نگارگری همان دوره مورد‌کاوی: مقایسه تطبیقی دو قالی (1729 دریافت)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (1723 دریافت)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (1666 دریافت)
بررسی طرح‌ها و نقوش قالی‌های قاجار موجود در موزه فرش ایران (1652 دریافت)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (1652 دریافت)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (1637 دریافت)
بررسی تغییرات فرش‌های ریزه‌ماهی در شهرستان بیرجند طی دهه‌های اخیر (1634 دریافت)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (1625 دریافت)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (1565 دریافت)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (1546 دریافت)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (1525 دریافت)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (1520 دریافت)
ارائه الگوی مناسب بهای تمام‌شده در صنعت فرش (فرش دستباف) (1482 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فهرست نشریه ( 19662 بازدید)
درباره نشریه گلجام ( 12375 بازدید)
هیئت تحریریه ( 7114 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 6186 بازدید)
مجله برتر هنر سال91 ( 6116 بازدید)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 6052 بازدید)
چاپ مجله شماره 25 ( 5640 بازدید)
چکیده گلجام شماره 21 ( 5467 بازدید)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 5280 بازدید)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 5200 بازدید)
چکیده شماره17 ( 5180 بازدید)
چکیده گلجام شماره 22 پاییز و زمستان 91 ( 4622 بازدید)
آخرین شماره منتشر شده ( 4605 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 24 پاییز و زمستان 92 ( 4450 بازدید)
چکیده فارس و انگلیسی شماره 23 بهار و تابستان 92 ( 4264 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4189 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4110 بازدید)
چکیده شماره 2 ( 4044 بازدید)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 3900 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 25 بهار و تابستان 93 ( 3890 بازدید)
چکیده شماره 19 ( 3800 بازدید)
توضیح وضعیت ارزیابی مقالات ( 3765 بازدید)
چکیده شماره 4و5 ( 3726 بازدید)
ثبت نام ( 3690 بازدید)
چکیده شماره 1 ( 3666 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فهرست نشریه ( 193 ارسال)
مجله برتر هنر سال91 ( 191 ارسال)
درباره نشریه گلجام ( 166 ارسال)
چکیده شماره 1 ( 166 ارسال)
ایمیل ارتباط با گلجام goljaam[AT]icsa[DOT]ir ( 164 ارسال)
چکیده شماره 2 ( 164 ارسال)
هیئت تحریریه ( 161 ارسال)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 160 ارسال)
ثبت نام ( 154 ارسال)
چکیده شماره17 ( 150 ارسال)
چکیده شماره 6-7 ( 146 ارسال)
چکیده شماره 9 ( 144 ارسال)
چکیده شماره 8 ( 143 ارسال)
چکیده شماره 4و5 ( 143 ارسال)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 142 ارسال)
چکیده شماره 12 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 11 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 15 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 10 ( 139 ارسال)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 139 ارسال)
چکیده شماره 14 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 3 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 13 ( 130 ارسال)
چاپ مجله شماره 25 ( 128 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فهرست نشریه ( 3373 چاپ)
چکیده شماره 4و5 ( 1651 چاپ)
چکیده شماره 3 ( 1328 چاپ)
درباره نشریه گلجام ( 1266 چاپ)
چکیده شماره 2 ( 1169 چاپ)
چکیده شماره 1 ( 1076 چاپ)
چکیده شماره17 ( 1060 چاپ)
چکیده شماره 8 ( 1039 چاپ)
چکیده شماره 15 ( 1038 چاپ)
چکیده شماره 10 ( 994 چاپ)
هیئت تحریریه ( 989 چاپ)
چکیده شماره 9 ( 983 چاپ)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 958 چاپ)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 952 چاپ)
مجله برتر هنر سال91 ( 947 چاپ)
چکیده شماره 12 ( 946 چاپ)
چکیده شماره 6-7 ( 946 چاپ)
ثبت نام ( 931 چاپ)
چکیده شماره 13 ( 915 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 883 چاپ)
چکیده شماره 14 ( 858 چاپ)
چاپ مجله شماره 25 ( 839 چاپ)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 838 چاپ)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 837 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ نشریه علمی فرش دستباف می باشد.

بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

© 2015 All Rights Reserved | Journal Scientific Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb