نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (3279 مشاهده)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (3272 مشاهده)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (3258 مشاهده)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (3217 مشاهده)
گفتمان باغ در فرش صفوی (3183 مشاهده)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (2966 مشاهده)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (2932 مشاهده)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (2878 مشاهده)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (2827 مشاهده)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (2795 مشاهده)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (2652 مشاهده)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (2647 مشاهده)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (2577 مشاهده)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (2501 مشاهده)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (2479 مشاهده)
شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس (2426 مشاهده)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (2409 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نقش سیاست در هنر دو سده‌ی اخیر ایران و فلسطین اشغالی (مورد مطالعه:‌ قالی‌های کلیمی) (2390 مشاهده)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (2359 مشاهده)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (2293 مشاهده)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (2288 مشاهده)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (2245 مشاهده)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (2178 مشاهده)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (2150 مشاهده)
تبیین جامعه‌شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران (2114 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (2258 دریافت)
گفتمان باغ در فرش صفوی (2226 دریافت)
تصویر و مفاهیم درخت سخنگو بر قالی‌های دستباف (2093 دریافت)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (1967 دریافت)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (1887 دریافت)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (1880 دریافت)
مطالعه نقوش دستبافته های خراسان شمالی و استفاده از آنها در طراحی نشانه (1794 دریافت)
بررسی نقش نمادین ترنج در فرش ایران (1686 دریافت)
تبیین نقش دلبستگی به برند در ایجاد تعهد و وفاداری مشتریان: مورد مطالعه هنر- صنعت فرش دستباف ایران (1493 دریافت)
نمادگرایی و تاثیر آن در فرش ایران (1492 دریافت)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (1463 دریافت)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (1455 دریافت)
هویت ماهی در فرش ایرانی (1451 دریافت)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (1434 دریافت)
بررسی تغییرات فرش‌های ریزه‌ماهی در شهرستان بیرجند طی دهه‌های اخیر (1432 دریافت)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (1416 دریافت)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (1411 دریافت)
نقش‌مایه «پرنده» در فرش «طرح خشتی» چهارمحال و بختیاری (1384 دریافت)
مطالعه تطبیقی نقوش فرش سده نخست عصر صفوی با نگارگری همان دوره مورد‌کاوی: مقایسه تطبیقی دو قالی (1358 دریافت)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (1352 دریافت)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (1307 دریافت)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (1269 دریافت)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (1247 دریافت)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (1237 دریافت)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (1192 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فهرست نشریه ( 19384 بازدید)
درباره نشریه گلجام ( 11680 بازدید)
هیئت تحریریه ( 6674 بازدید)
مجله برتر هنر سال91 ( 5953 بازدید)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 5704 بازدید)
چاپ مجله شماره 25 ( 5504 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 5441 بازدید)
چکیده گلجام شماره 21 ( 5282 بازدید)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 5134 بازدید)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 5030 بازدید)
چکیده شماره17 ( 5013 بازدید)
آخرین شماره منتشر شده ( 4478 بازدید)
چکیده گلجام شماره 22 پاییز و زمستان 91 ( 4468 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 24 پاییز و زمستان 92 ( 4262 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4098 بازدید)
چکیده فارس و انگلیسی شماره 23 بهار و تابستان 92 ( 4078 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 3989 بازدید)
چکیده شماره 2 ( 3822 بازدید)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 3788 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 25 بهار و تابستان 93 ( 3741 بازدید)
چکیده شماره 19 ( 3714 بازدید)
چکیده شماره 4و5 ( 3577 بازدید)
ثبت نام ( 3518 بازدید)
چکیده شماره 1 ( 3492 بازدید)
چکیده شماره 16 ( 3415 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فهرست نشریه ( 193 ارسال)
مجله برتر هنر سال91 ( 191 ارسال)
درباره نشریه گلجام ( 166 ارسال)
چکیده شماره 1 ( 166 ارسال)
ایمیل ارتباط با گلجام goljaam[AT]icsa[DOT]ir ( 164 ارسال)
چکیده شماره 2 ( 164 ارسال)
هیئت تحریریه ( 161 ارسال)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 160 ارسال)
ثبت نام ( 154 ارسال)
چکیده شماره17 ( 150 ارسال)
چکیده شماره 6-7 ( 146 ارسال)
چکیده شماره 9 ( 144 ارسال)
چکیده شماره 8 ( 143 ارسال)
چکیده شماره 4و5 ( 143 ارسال)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 142 ارسال)
چکیده شماره 12 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 11 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 15 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 10 ( 139 ارسال)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 139 ارسال)
چکیده شماره 14 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 3 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 13 ( 130 ارسال)
چاپ مجله شماره 25 ( 128 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فهرست نشریه ( 3292 چاپ)
چکیده شماره 4و5 ( 1571 چاپ)
چکیده شماره 3 ( 1252 چاپ)
درباره نشریه گلجام ( 1168 چاپ)
چکیده شماره 2 ( 1093 چاپ)
چکیده شماره 1 ( 1004 چاپ)
چکیده شماره17 ( 979 چاپ)
چکیده شماره 15 ( 976 چاپ)
چکیده شماره 8 ( 975 چاپ)
هیئت تحریریه ( 939 چاپ)
چکیده شماره 9 ( 930 چاپ)
چکیده شماره 10 ( 916 چاپ)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 911 چاپ)
مجله برتر هنر سال91 ( 910 چاپ)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 903 چاپ)
چکیده شماره 13 ( 879 چاپ)
چکیده شماره 12 ( 868 چاپ)
چکیده شماره 6-7 ( 863 چاپ)
ثبت نام ( 856 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 837 چاپ)
چاپ مجله شماره 25 ( 810 چاپ)
چکیده شماره 11 ( 802 چاپ)
چکیده شماره 14 ( 794 چاپ)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 792 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ دوفصلنامه علمی-پژوهشی فرش دستباف می باشد.

بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

© 2015 All Rights Reserved | Quarterly Scientific-Research Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb