نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (3601 مشاهده)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (3563 مشاهده)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (3506 مشاهده)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (3426 مشاهده)
گفتمان باغ در فرش صفوی (3400 مشاهده)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (3169 مشاهده)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (3111 مشاهده)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (3085 مشاهده)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (3050 مشاهده)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (2972 مشاهده)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (2963 مشاهده)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (2928 مشاهده)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (2821 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نقش سیاست در هنر دو سده‌ی اخیر ایران و فلسطین اشغالی (مورد مطالعه:‌ قالی‌های کلیمی) (2729 مشاهده)
شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس (2721 مشاهده)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (2691 مشاهده)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (2647 مشاهده)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (2613 مشاهده)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (2531 مشاهده)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (2507 مشاهده)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (2495 مشاهده)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (2456 مشاهده)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (2351 مشاهده)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (2325 مشاهده)
تبیین جامعه‌شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران (2293 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (2494 دریافت)
گفتمان باغ در فرش صفوی (2477 دریافت)
مطالعه نقوش دستبافته های خراسان شمالی و استفاده از آنها در طراحی نشانه (2245 دریافت)
تصویر و مفاهیم درخت سخنگو بر قالی‌های دستباف (2219 دریافت)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (2185 دریافت)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (2099 دریافت)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (2096 دریافت)
بررسی نقش نمادین ترنج در فرش ایران (1929 دریافت)
تبیین نقش دلبستگی به برند در ایجاد تعهد و وفاداری مشتریان: مورد مطالعه هنر- صنعت فرش دستباف ایران (1871 دریافت)
نمادگرایی و تاثیر آن در فرش ایران (1662 دریافت)
هویت ماهی در فرش ایرانی (1630 دریافت)
نقش‌مایه «پرنده» در فرش «طرح خشتی» چهارمحال و بختیاری (1613 دریافت)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (1590 دریافت)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (1544 دریافت)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (1544 دریافت)
بررسی تغییرات فرش‌های ریزه‌ماهی در شهرستان بیرجند طی دهه‌های اخیر (1543 دریافت)
مطالعه تطبیقی نقوش فرش سده نخست عصر صفوی با نگارگری همان دوره مورد‌کاوی: مقایسه تطبیقی دو قالی (1539 دریافت)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (1531 دریافت)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (1522 دریافت)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (1477 دریافت)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (1464 دریافت)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (1409 دریافت)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (1407 دریافت)
بررسی طرح‌ها و نقوش قالی‌های قاجار موجود در موزه فرش ایران (1395 دریافت)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (1358 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فهرست نشریه ( 19524 بازدید)
درباره نشریه گلجام ( 12016 بازدید)
هیئت تحریریه ( 6899 بازدید)
مجله برتر هنر سال91 ( 6031 بازدید)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 5820 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 5787 بازدید)
چاپ مجله شماره 25 ( 5575 بازدید)
چکیده گلجام شماره 21 ( 5384 بازدید)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 5207 بازدید)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 5116 بازدید)
چکیده شماره17 ( 5100 بازدید)
چکیده گلجام شماره 22 پاییز و زمستان 91 ( 4553 بازدید)
آخرین شماره منتشر شده ( 4542 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 24 پاییز و زمستان 92 ( 4371 بازدید)
چکیده فارس و انگلیسی شماره 23 بهار و تابستان 92 ( 4189 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4145 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4053 بازدید)
چکیده شماره 2 ( 3936 بازدید)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 3854 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 25 بهار و تابستان 93 ( 3822 بازدید)
چکیده شماره 19 ( 3759 بازدید)
چکیده شماره 4و5 ( 3658 بازدید)
ثبت نام ( 3606 بازدید)
چکیده شماره 1 ( 3587 بازدید)
چکیده شماره 16 ( 3473 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فهرست نشریه ( 193 ارسال)
مجله برتر هنر سال91 ( 191 ارسال)
درباره نشریه گلجام ( 166 ارسال)
چکیده شماره 1 ( 166 ارسال)
ایمیل ارتباط با گلجام goljaam[AT]icsa[DOT]ir ( 164 ارسال)
چکیده شماره 2 ( 164 ارسال)
هیئت تحریریه ( 161 ارسال)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 160 ارسال)
ثبت نام ( 154 ارسال)
چکیده شماره17 ( 150 ارسال)
چکیده شماره 6-7 ( 146 ارسال)
چکیده شماره 9 ( 144 ارسال)
چکیده شماره 8 ( 143 ارسال)
چکیده شماره 4و5 ( 143 ارسال)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 142 ارسال)
چکیده شماره 12 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 11 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 15 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 10 ( 139 ارسال)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 139 ارسال)
چکیده شماره 14 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 3 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 13 ( 130 ارسال)
چاپ مجله شماره 25 ( 128 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فهرست نشریه ( 3331 چاپ)
چکیده شماره 4و5 ( 1616 چاپ)
چکیده شماره 3 ( 1300 چاپ)
درباره نشریه گلجام ( 1224 چاپ)
چکیده شماره 2 ( 1142 چاپ)
چکیده شماره 1 ( 1048 چاپ)
چکیده شماره17 ( 1032 چاپ)
چکیده شماره 8 ( 1014 چاپ)
چکیده شماره 15 ( 1005 چاپ)
چکیده شماره 10 ( 965 چاپ)
چکیده شماره 9 ( 964 چاپ)
هیئت تحریریه ( 960 چاپ)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 932 چاپ)
مجله برتر هنر سال91 ( 928 چاپ)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 926 چاپ)
چکیده شماره 12 ( 915 چاپ)
چکیده شماره 6-7 ( 913 چاپ)
ثبت نام ( 898 چاپ)
چکیده شماره 13 ( 895 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 860 چاپ)
چکیده شماره 14 ( 835 چاپ)
چاپ مجله شماره 25 ( 823 چاپ)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 819 چاپ)
چکیده شماره 11 ( 815 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ دوفصلنامه علمی-پژوهشی فرش دستباف می باشد.

بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

© 2015 All Rights Reserved | Quarterly Scientific-Research Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb