نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (3133 مشاهده)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (3125 مشاهده)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (3102 مشاهده)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (3087 مشاهده)
گفتمان باغ در فرش صفوی (3033 مشاهده)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (2822 مشاهده)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (2797 مشاهده)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (2745 مشاهده)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (2688 مشاهده)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (2681 مشاهده)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (2466 مشاهده)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (2445 مشاهده)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (2430 مشاهده)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (2408 مشاهده)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (2390 مشاهده)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (2324 مشاهده)
شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس (2288 مشاهده)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (2273 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نقش سیاست در هنر دو سده‌ی اخیر ایران و فلسطین اشغالی (مورد مطالعه:‌ قالی‌های کلیمی) (2265 مشاهده)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (2171 مشاهده)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (2165 مشاهده)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (2137 مشاهده)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (2067 مشاهده)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (2025 مشاهده)
تبیین جامعه‌شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران (2004 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (2062 دریافت)
گفتمان باغ در فرش صفوی (2038 دریافت)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (1821 دریافت)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (1754 دریافت)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (1737 دریافت)
بررسی نقش نمادین ترنج در فرش ایران (1520 دریافت)
مطالعه نقوش دستبافته های خراسان شمالی و استفاده از آنها در طراحی نشانه (1491 دریافت)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (1378 دریافت)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (1378 دریافت)
نمادگرایی و تاثیر آن در فرش ایران (1377 دریافت)
بررسی تغییرات فرش‌های ریزه‌ماهی در شهرستان بیرجند طی دهه‌های اخیر (1368 دریافت)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (1364 دریافت)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (1343 دریافت)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (1340 دریافت)
هویت ماهی در فرش ایرانی (1316 دریافت)
تبیین نقش دلبستگی به برند در ایجاد تعهد و وفاداری مشتریان: مورد مطالعه هنر- صنعت فرش دستباف ایران (1302 دریافت)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (1242 دریافت)
نقش‌مایه «پرنده» در فرش «طرح خشتی» چهارمحال و بختیاری (1235 دریافت)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (1206 دریافت)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (1190 دریافت)
مطالعه تطبیقی نقوش فرش سده نخست عصر صفوی با نگارگری همان دوره مورد‌کاوی: مقایسه تطبیقی دو قالی (1186 دریافت)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (1170 دریافت)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (1160 دریافت)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (1129 دریافت)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (1088 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فهرست نشریه ( 19290 بازدید)
درباره نشریه گلجام ( 11483 بازدید)
هیئت تحریریه ( 6505 بازدید)
مجله برتر هنر سال91 ( 5905 بازدید)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 5605 بازدید)
چاپ مجله شماره 25 ( 5468 بازدید)
چکیده گلجام شماره 21 ( 5226 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 5166 بازدید)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 5094 بازدید)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 4993 بازدید)
چکیده شماره17 ( 4976 بازدید)
آخرین شماره منتشر شده ( 4452 بازدید)
چکیده گلجام شماره 22 پاییز و زمستان 91 ( 4433 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 24 پاییز و زمستان 92 ( 4212 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4079 بازدید)
چکیده فارس و انگلیسی شماره 23 بهار و تابستان 92 ( 4028 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 3972 بازدید)
چکیده شماره 2 ( 3752 بازدید)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 3747 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 25 بهار و تابستان 93 ( 3697 بازدید)
چکیده شماره 19 ( 3683 بازدید)
چکیده شماره 4و5 ( 3538 بازدید)
ثبت نام ( 3480 بازدید)
چکیده شماره 1 ( 3446 بازدید)
چکیده شماره 16 ( 3382 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فهرست نشریه ( 193 ارسال)
مجله برتر هنر سال91 ( 191 ارسال)
درباره نشریه گلجام ( 166 ارسال)
چکیده شماره 1 ( 166 ارسال)
ایمیل ارتباط با گلجام goljaam[AT]icsa[DOT]ir ( 164 ارسال)
چکیده شماره 2 ( 164 ارسال)
هیئت تحریریه ( 161 ارسال)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 160 ارسال)
ثبت نام ( 154 ارسال)
چکیده شماره17 ( 150 ارسال)
چکیده شماره 6-7 ( 146 ارسال)
چکیده شماره 9 ( 144 ارسال)
چکیده شماره 8 ( 143 ارسال)
چکیده شماره 4و5 ( 143 ارسال)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 142 ارسال)
چکیده شماره 12 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 11 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 15 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 10 ( 139 ارسال)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 139 ارسال)
چکیده شماره 14 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 3 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 13 ( 130 ارسال)
چاپ مجله شماره 25 ( 128 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فهرست نشریه ( 3268 چاپ)
چکیده شماره 4و5 ( 1545 چاپ)
چکیده شماره 3 ( 1226 چاپ)
درباره نشریه گلجام ( 1150 چاپ)
چکیده شماره 2 ( 1070 چاپ)
چکیده شماره 1 ( 982 چاپ)
چکیده شماره 15 ( 966 چاپ)
چکیده شماره 8 ( 953 چاپ)
چکیده شماره17 ( 953 چاپ)
چکیده شماره 9 ( 920 چاپ)
هیئت تحریریه ( 918 چاپ)
مجله برتر هنر سال91 ( 900 چاپ)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 898 چاپ)
چکیده شماره 10 ( 896 چاپ)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 889 چاپ)
چکیده شماره 13 ( 866 چاپ)
چکیده شماره 12 ( 846 چاپ)
چکیده شماره 6-7 ( 842 چاپ)
ثبت نام ( 836 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 829 چاپ)
چاپ مجله شماره 25 ( 801 چاپ)
چکیده شماره 11 ( 792 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 785 چاپ)
چکیده شماره 14 ( 783 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ دوفصلنامه علمی-پژوهشی فرش دستباف می باشد.

بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

© 2015 All Rights Reserved | Quarterly Scientific-Research Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb