نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (2565 مشاهده)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (2538 مشاهده)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (2507 مشاهده)
گفتمان باغ در فرش صفوی (2497 مشاهده)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (2493 مشاهده)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (2300 مشاهده)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (2250 مشاهده)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (2167 مشاهده)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (2140 مشاهده)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (2117 مشاهده)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (2016 مشاهده)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (1916 مشاهده)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (1901 مشاهده)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (1868 مشاهده)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (1862 مشاهده)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (1827 مشاهده)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (1817 مشاهده)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (1664 مشاهده)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (1635 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نقش سیاست در هنر دو سده‌ی اخیر ایران و فلسطین اشغالی (مورد مطالعه:‌ قالی‌های کلیمی) (1633 مشاهده)
شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس (1633 مشاهده)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (1630 مشاهده)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (1591 مشاهده)
تبیین جامعه‌شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران (1589 مشاهده)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (1519 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
گفتمان باغ در فرش صفوی (1495 دریافت)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (1387 دریافت)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (1228 دریافت)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (1211 دریافت)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (1185 دریافت)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (1108 دریافت)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (965 دریافت)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (957 دریافت)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (953 دریافت)
بررسی تغییرات فرش‌های ریزه‌ماهی در شهرستان بیرجند طی دهه‌های اخیر (928 دریافت)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (886 دریافت)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (866 دریافت)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (828 دریافت)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (827 دریافت)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (787 دریافت)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (784 دریافت)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (737 دریافت)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (684 دریافت)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (678 دریافت)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (666 دریافت)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (588 دریافت)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (574 دریافت)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (569 دریافت)
شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس (568 دریافت)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (547 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فهرست نشریه ( 18869 بازدید)
درباره نشریه گلجام ( 10652 بازدید)
هیئت تحریریه ( 5853 بازدید)
مجله برتر هنر سال91 ( 5629 بازدید)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 5235 بازدید)
چاپ مجله شماره 25 ( 5235 بازدید)
چکیده گلجام شماره 21 ( 4949 بازدید)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 4871 بازدید)
چکیده شماره17 ( 4781 بازدید)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 4768 بازدید)
آخرین شماره منتشر شده ( 4228 بازدید)
چکیده گلجام شماره 22 پاییز و زمستان 91 ( 4185 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 4014 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4007 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 24 پاییز و زمستان 92 ( 3999 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 3901 بازدید)
چکیده فارس و انگلیسی شماره 23 بهار و تابستان 92 ( 3768 بازدید)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 3625 بازدید)
چکیده شماره 19 ( 3596 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 25 بهار و تابستان 93 ( 3513 بازدید)
چکیده شماره 2 ( 3481 بازدید)
چکیده شماره 4و5 ( 3360 بازدید)
چکیده شماره 16 ( 3274 بازدید)
ثبت نام ( 3247 بازدید)
چکیده شماره 1 ( 3201 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فهرست نشریه ( 193 ارسال)
مجله برتر هنر سال91 ( 191 ارسال)
درباره نشریه گلجام ( 166 ارسال)
چکیده شماره 1 ( 166 ارسال)
ایمیل ارتباط با گلجام goljaam[AT]icsa[DOT]ir ( 164 ارسال)
چکیده شماره 2 ( 164 ارسال)
هیئت تحریریه ( 161 ارسال)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 160 ارسال)
ثبت نام ( 154 ارسال)
چکیده شماره17 ( 150 ارسال)
چکیده شماره 6-7 ( 146 ارسال)
چکیده شماره 9 ( 144 ارسال)
چکیده شماره 8 ( 143 ارسال)
چکیده شماره 4و5 ( 143 ارسال)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 142 ارسال)
چکیده شماره 12 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 11 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 15 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 10 ( 139 ارسال)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 139 ارسال)
چکیده شماره 14 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 3 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 13 ( 130 ارسال)
چاپ مجله شماره 25 ( 128 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فهرست نشریه ( 3178 چاپ)
چکیده شماره 4و5 ( 1460 چاپ)
چکیده شماره 3 ( 1173 چاپ)
درباره نشریه گلجام ( 1091 چاپ)
چکیده شماره 2 ( 1023 چاپ)
چکیده شماره 1 ( 936 چاپ)
چکیده شماره17 ( 909 چاپ)
چکیده شماره 15 ( 906 چاپ)
چکیده شماره 8 ( 904 چاپ)
چکیده شماره 9 ( 873 چاپ)
مجله برتر هنر سال91 ( 864 چاپ)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 862 چاپ)
هیئت تحریریه ( 845 چاپ)
چکیده شماره 10 ( 843 چاپ)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 840 چاپ)
چکیده شماره 13 ( 822 چاپ)
ثبت نام ( 797 چاپ)
چکیده شماره 6-7 ( 796 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 794 چاپ)
چکیده شماره 12 ( 787 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 762 چاپ)
چکیده شماره 11 ( 758 چاپ)
چاپ مجله شماره 25 ( 747 چاپ)
چکیده شماره 14 ( 739 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ دوفصلنامه علمی-پژوهشی فرش دستباف می باشد.

بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

© 2015 All Rights Reserved | Quarterly Scientific-Research Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb