نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (2228 مشاهده)
گفتمان باغ در فرش صفوی (2221 مشاهده)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (2200 مشاهده)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (2128 مشاهده)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (2065 مشاهده)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (2020 مشاهده)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (2019 مشاهده)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (1865 مشاهده)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (1852 مشاهده)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (1842 مشاهده)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (1785 مشاهده)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (1661 مشاهده)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (1647 مشاهده)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (1603 مشاهده)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (1524 مشاهده)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (1458 مشاهده)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (1411 مشاهده)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (1398 مشاهده)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (1373 مشاهده)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (1366 مشاهده)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (1321 مشاهده)
تبیین جامعه‌شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران (1297 مشاهده)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (1293 مشاهده)
شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس (1271 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نقش سیاست در هنر دو سده‌ی اخیر ایران و فلسطین اشغالی (مورد مطالعه:‌ قالی‌های کلیمی) (1248 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (1100 دریافت)
گفتمان باغ در فرش صفوی (936 دریافت)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (902 دریافت)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (692 دریافت)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (664 دریافت)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (660 دریافت)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (604 دریافت)
بررسی تغییرات فرش‌های ریزه‌ماهی در شهرستان بیرجند طی دهه‌های اخیر (601 دریافت)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (595 دریافت)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (582 دریافت)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (530 دریافت)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (498 دریافت)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (492 دریافت)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (485 دریافت)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (475 دریافت)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (449 دریافت)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (424 دریافت)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (416 دریافت)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (413 دریافت)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (412 دریافت)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (389 دریافت)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (388 دریافت)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (368 دریافت)
دسترسی بافندگان فرش روستایی به نقشه فرش ابریشمی: مطالعه موردی در شهرستان زنجان (356 دریافت)
شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس (344 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فهرست نشریه ( 18463 بازدید)
درباره نشریه گلجام ( 9891 بازدید)
مجله برتر هنر سال91 ( 5458 بازدید)
هیئت تحریریه ( 5237 بازدید)
چاپ مجله شماره 25 ( 5068 بازدید)
چکیده گلجام شماره 21 ( 4790 بازدید)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 4708 بازدید)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 4704 بازدید)
چکیده شماره17 ( 4659 بازدید)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 4581 بازدید)
آخرین شماره منتشر شده ( 4098 بازدید)
چکیده گلجام شماره 22 پاییز و زمستان 91 ( 4034 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 3954 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 24 پاییز و زمستان 92 ( 3853 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 3838 بازدید)
چکیده فارس و انگلیسی شماره 23 بهار و تابستان 92 ( 3614 بازدید)
چکیده شماره 19 ( 3530 بازدید)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 3526 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 25 بهار و تابستان 93 ( 3374 بازدید)
چکیده شماره 2 ( 3287 بازدید)
چکیده شماره 4و5 ( 3232 بازدید)
چکیده شماره 16 ( 3184 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 3134 بازدید)
ثبت نام ( 3121 بازدید)
چکیده شماره 1 ( 3037 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فهرست نشریه ( 193 ارسال)
مجله برتر هنر سال91 ( 191 ارسال)
درباره نشریه گلجام ( 166 ارسال)
چکیده شماره 1 ( 166 ارسال)
ایمیل ارتباط با گلجام goljaam[AT]icsa[DOT]ir ( 164 ارسال)
چکیده شماره 2 ( 164 ارسال)
هیئت تحریریه ( 161 ارسال)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 160 ارسال)
ثبت نام ( 154 ارسال)
چکیده شماره17 ( 150 ارسال)
چکیده شماره 6-7 ( 146 ارسال)
چکیده شماره 9 ( 144 ارسال)
چکیده شماره 8 ( 143 ارسال)
چکیده شماره 4و5 ( 143 ارسال)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 142 ارسال)
چکیده شماره 12 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 11 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 15 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 10 ( 139 ارسال)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 139 ارسال)
چکیده شماره 14 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 3 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 13 ( 130 ارسال)
چاپ مجله شماره 25 ( 128 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فهرست نشریه ( 3135 چاپ)
چکیده شماره 4و5 ( 1416 چاپ)
چکیده شماره 3 ( 1142 چاپ)
درباره نشریه گلجام ( 1041 چاپ)
چکیده شماره 2 ( 994 چاپ)
چکیده شماره 1 ( 905 چاپ)
چکیده شماره 15 ( 876 چاپ)
چکیده شماره17 ( 874 چاپ)
چکیده شماره 8 ( 866 چاپ)
چکیده شماره 9 ( 845 چاپ)
مجله برتر هنر سال91 ( 835 چاپ)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 826 چاپ)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 807 چاپ)
چکیده شماره 10 ( 806 چاپ)
هیئت تحریریه ( 794 چاپ)
چکیده شماره 13 ( 781 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 769 چاپ)
ثبت نام ( 769 چاپ)
چکیده شماره 6-7 ( 766 چاپ)
چکیده شماره 12 ( 746 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 744 چاپ)
چکیده شماره 11 ( 730 چاپ)
چاپ مجله شماره 25 ( 718 چاپ)
چکیده شماره 14 ( 714 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ دوفصلنامه علمی-پژوهشی فرش دستباف می باشد.

بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

© 2015 All Rights Reserved | Quarterly Scientific-Research Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb