نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (2712 مشاهده)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (2706 مشاهده)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (2687 مشاهده)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (2682 مشاهده)
گفتمان باغ در فرش صفوی (2634 مشاهده)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (2443 مشاهده)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (2418 مشاهده)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (2349 مشاهده)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (2312 مشاهده)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (2269 مشاهده)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (2129 مشاهده)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (2060 مشاهده)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (2038 مشاهده)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (2035 مشاهده)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (2001 مشاهده)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (1979 مشاهده)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (1951 مشاهده)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (1804 مشاهده)
شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس (1804 مشاهده)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (1787 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نقش سیاست در هنر دو سده‌ی اخیر ایران و فلسطین اشغالی (مورد مطالعه:‌ قالی‌های کلیمی) (1772 مشاهده)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (1768 مشاهده)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (1723 مشاهده)
تبیین جامعه‌شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران (1715 مشاهده)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (1660 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
گفتمان باغ در فرش صفوی (1671 دریافت)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (1529 دریافت)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (1363 دریافت)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (1361 دریافت)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (1360 دریافت)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (1282 دریافت)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (1102 دریافت)
بررسی تغییرات فرش‌های ریزه‌ماهی در شهرستان بیرجند طی دهه‌های اخیر (1096 دریافت)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (1087 دریافت)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (1057 دریافت)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (1015 دریافت)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (982 دریافت)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (937 دریافت)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (935 دریافت)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (889 دریافت)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (884 دریافت)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (834 دریافت)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (816 دریافت)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (809 دریافت)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (779 دریافت)
مطالعه تطبیقی نقوش فرش سده نخست عصر صفوی با نگارگری همان دوره مورد‌کاوی: مقایسه تطبیقی دو قالی (717 دریافت)
نمادگرایی و تاثیر آن در فرش ایران (685 دریافت)
بررسی نقش نمادین ترنج در فرش ایران (677 دریافت)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (666 دریافت)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (661 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فهرست نشریه ( 18989 بازدید)
درباره نشریه گلجام ( 10861 بازدید)
هیئت تحریریه ( 6022 بازدید)
مجله برتر هنر سال91 ( 5708 بازدید)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 5341 بازدید)
چاپ مجله شماره 25 ( 5305 بازدید)
چکیده گلجام شماره 21 ( 5028 بازدید)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 4933 بازدید)
چکیده شماره17 ( 4832 بازدید)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 4830 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 4318 بازدید)
آخرین شماره منتشر شده ( 4298 بازدید)
چکیده گلجام شماره 22 پاییز و زمستان 91 ( 4258 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 24 پاییز و زمستان 92 ( 4046 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4030 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 3922 بازدید)
چکیده فارس و انگلیسی شماره 23 بهار و تابستان 92 ( 3842 بازدید)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 3657 بازدید)
چکیده شماره 19 ( 3624 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 25 بهار و تابستان 93 ( 3559 بازدید)
چکیده شماره 2 ( 3555 بازدید)
چکیده شماره 4و5 ( 3413 بازدید)
ثبت نام ( 3318 بازدید)
چکیده شماره 16 ( 3300 بازدید)
چکیده شماره 1 ( 3280 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فهرست نشریه ( 193 ارسال)
مجله برتر هنر سال91 ( 191 ارسال)
درباره نشریه گلجام ( 166 ارسال)
چکیده شماره 1 ( 166 ارسال)
ایمیل ارتباط با گلجام goljaam[AT]icsa[DOT]ir ( 164 ارسال)
چکیده شماره 2 ( 164 ارسال)
هیئت تحریریه ( 161 ارسال)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 160 ارسال)
ثبت نام ( 154 ارسال)
چکیده شماره17 ( 150 ارسال)
چکیده شماره 6-7 ( 146 ارسال)
چکیده شماره 9 ( 144 ارسال)
چکیده شماره 8 ( 143 ارسال)
چکیده شماره 4و5 ( 143 ارسال)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 142 ارسال)
چکیده شماره 12 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 11 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 15 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 10 ( 139 ارسال)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 139 ارسال)
چکیده شماره 14 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 3 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 13 ( 130 ارسال)
چاپ مجله شماره 25 ( 128 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فهرست نشریه ( 3210 چاپ)
چکیده شماره 4و5 ( 1486 چاپ)
چکیده شماره 3 ( 1189 چاپ)
درباره نشریه گلجام ( 1109 چاپ)
چکیده شماره 2 ( 1037 چاپ)
چکیده شماره 1 ( 951 چاپ)
چکیده شماره17 ( 925 چاپ)
چکیده شماره 8 ( 924 چاپ)
چکیده شماره 15 ( 921 چاپ)
چکیده شماره 9 ( 891 چاپ)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 878 چاپ)
مجله برتر هنر سال91 ( 877 چاپ)
هیئت تحریریه ( 866 چاپ)
چکیده شماره 10 ( 864 چاپ)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 857 چاپ)
چکیده شماره 13 ( 841 چاپ)
چکیده شماره 12 ( 813 چاپ)
چکیده شماره 6-7 ( 810 چاپ)
ثبت نام ( 810 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 804 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 772 چاپ)
چکیده شماره 11 ( 770 چاپ)
چاپ مجله شماره 25 ( 766 چاپ)
چکیده شماره 14 ( 751 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ دوفصلنامه علمی-پژوهشی فرش دستباف می باشد.

بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

© 2015 All Rights Reserved | Quarterly Scientific-Research Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb