برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (1184 مشاهده)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (1135 مشاهده)
گفتمان باغ در فرش صفوی (1129 مشاهده)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (1066 مشاهده)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (1054 مشاهده)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (1030 مشاهده)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (1025 مشاهده)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (1007 مشاهده)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (991 مشاهده)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (912 مشاهده)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (901 مشاهده)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (785 مشاهده)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (762 مشاهده)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (734 مشاهده)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (694 مشاهده)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (648 مشاهده)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (645 مشاهده)
تبیین جامعه‌شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران (600 مشاهده)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (564 مشاهده)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (554 مشاهده)
دسترسی بافندگان فرش روستایی به نقشه فرش ابریشمی: مطالعه موردی در شهرستان زنجان (547 مشاهده)
بررسی تغییرات فرش‌های ریزه‌ماهی در شهرستان بیرجند طی دهه‌های اخیر (543 مشاهده)
طبقه‌بندی طرح‌ها و نقش‌مایه‌های قالی ذهنی‌بافت روستای مَزلَقان (513 مشاهده)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (407 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نقش سیاست در هنر دو سده‌ی اخیر ایران و فلسطین اشغالی (مورد مطالعه:‌ قالی‌های کلیمی) (204 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (209 دریافت)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (181 دریافت)
گفتمان باغ در فرش صفوی (174 دریافت)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (173 دریافت)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (172 دریافت)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (157 دریافت)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (155 دریافت)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (154 دریافت)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (150 دریافت)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (142 دریافت)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (142 دریافت)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (122 دریافت)
بررسی تغییرات فرش‌های ریزه‌ماهی در شهرستان بیرجند طی دهه‌های اخیر (121 دریافت)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (114 دریافت)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (102 دریافت)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (100 دریافت)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (94 دریافت)
دسترسی بافندگان فرش روستایی به نقشه فرش ابریشمی: مطالعه موردی در شهرستان زنجان (25 دریافت)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (21 دریافت)
طبقه‌بندی طرح‌ها و نقش‌مایه‌های قالی ذهنی‌بافت روستای مَزلَقان (14 دریافت)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (12 دریافت)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (12 دریافت)
تبیین جامعه‌شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران (9 دریافت)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (0 دریافت)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (0 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فهرست نشریه ( 17334 بازدید)
درباره نشریه گلجام ( 8393 بازدید)
مجله برتر هنر سال91 ( 4880 بازدید)
چاپ مجله شماره 25 ( 4536 بازدید)
چکیده گلجام شماره 21 ( 4333 بازدید)
هیئت تحریریه ( 4283 بازدید)
چکیده شماره17 ( 4282 بازدید)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 4224 بازدید)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 4024 بازدید)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 3897 بازدید)
آخرین شماره منتشر شده ( 3715 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 3696 بازدید)
چکیده گلجام شماره 22 پاییز و زمستان 91 ( 3644 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 3639 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 24 پاییز و زمستان 92 ( 3430 بازدید)
چکیده شماره 19 ( 3318 بازدید)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 3240 بازدید)
چکیده فارس و انگلیسی شماره 23 بهار و تابستان 92 ( 3215 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 25 بهار و تابستان 93 ( 2977 بازدید)
چکیده شماره 16 ( 2918 بازدید)
چکیده شماره 2 ( 2850 بازدید)
چکیده شماره 4و5 ( 2810 بازدید)
ثبت نام ( 2760 بازدید)
چکیده شماره 1 ( 2633 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فهرست نشریه ( 193 ارسال)
مجله برتر هنر سال91 ( 191 ارسال)
درباره نشریه گلجام ( 166 ارسال)
چکیده شماره 1 ( 166 ارسال)
ایمیل ارتباط با گلجام goljaam[AT]icsa[DOT]ir ( 164 ارسال)
چکیده شماره 2 ( 164 ارسال)
هیئت تحریریه ( 161 ارسال)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 160 ارسال)
ثبت نام ( 154 ارسال)
چکیده شماره17 ( 150 ارسال)
چکیده شماره 6-7 ( 146 ارسال)
چکیده شماره 9 ( 144 ارسال)
چکیده شماره 8 ( 143 ارسال)
چکیده شماره 4و5 ( 143 ارسال)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 142 ارسال)
چکیده شماره 12 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 11 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 15 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 10 ( 139 ارسال)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 139 ارسال)
چکیده شماره 14 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 3 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 13 ( 130 ارسال)
چاپ مجله شماره 25 ( 128 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فهرست نشریه ( 3023 چاپ)
چکیده شماره 4و5 ( 1271 چاپ)
چکیده شماره 3 ( 1067 چاپ)
چکیده شماره 2 ( 934 چاپ)
درباره نشریه گلجام ( 876 چاپ)
چکیده شماره 1 ( 841 چاپ)
چکیده شماره 8 ( 803 چاپ)
چکیده شماره17 ( 791 چاپ)
چکیده شماره 15 ( 786 چاپ)
چکیده شماره 9 ( 779 چاپ)
مجله برتر هنر سال91 ( 754 چاپ)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 730 چاپ)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 726 چاپ)
چکیده شماره 10 ( 719 چاپ)
ثبت نام ( 711 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 707 چاپ)
چکیده شماره 6-7 ( 703 چاپ)
چکیده شماره 13 ( 690 چاپ)
هیئت تحریریه ( 684 چاپ)
چکیده شماره 12 ( 683 چاپ)
چکیده شماره 11 ( 679 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 678 چاپ)
چکیده شماره 14 ( 659 چاپ)
چاپ مجله شماره 25 ( 650 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ دوفصلنامه علمی-پژوهشی فرش دستباف می باشد.

بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

© 2015 All Rights Reserved | Quarterly Scientific-Research Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb