برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
گفتمان باغ در فرش صفوی (1394 مشاهده)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (1367 مشاهده)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (1301 مشاهده)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (1298 مشاهده)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (1281 مشاهده)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (1268 مشاهده)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (1209 مشاهده)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (1200 مشاهده)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (1162 مشاهده)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (1123 مشاهده)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (1055 مشاهده)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (968 مشاهده)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (912 مشاهده)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (874 مشاهده)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (818 مشاهده)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (818 مشاهده)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (773 مشاهده)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (768 مشاهده)
تبیین جامعه‌شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران (766 مشاهده)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (732 مشاهده)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (728 مشاهده)
دسترسی بافندگان فرش روستایی به نقشه فرش ابریشمی: مطالعه موردی در شهرستان زنجان (711 مشاهده)
طبقه‌بندی طرح‌ها و نقش‌مایه‌های قالی ذهنی‌بافت روستای مَزلَقان (669 مشاهده)
بررسی تغییرات فرش‌های ریزه‌ماهی در شهرستان بیرجند طی دهه‌های اخیر (658 مشاهده)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (462 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (405 دریافت)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (388 دریافت)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (323 دریافت)
گفتمان باغ در فرش صفوی (319 دریافت)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (303 دریافت)
بررسی تغییرات فرش‌های ریزه‌ماهی در شهرستان بیرجند طی دهه‌های اخیر (288 دریافت)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (287 دریافت)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (236 دریافت)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (232 دریافت)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (226 دریافت)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (222 دریافت)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (221 دریافت)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (220 دریافت)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (201 دریافت)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (196 دریافت)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (187 دریافت)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (163 دریافت)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (148 دریافت)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (137 دریافت)
دسترسی بافندگان فرش روستایی به نقشه فرش ابریشمی: مطالعه موردی در شهرستان زنجان (124 دریافت)
شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس (94 دریافت)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (91 دریافت)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (85 دریافت)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (81 دریافت)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (79 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فهرست نشریه ( 17651 بازدید)
درباره نشریه گلجام ( 8778 بازدید)
مجله برتر هنر سال91 ( 5012 بازدید)
چاپ مجله شماره 25 ( 4650 بازدید)
هیئت تحریریه ( 4499 بازدید)
چکیده گلجام شماره 21 ( 4443 بازدید)
چکیده شماره17 ( 4358 بازدید)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 4327 بازدید)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 4153 بازدید)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 4072 بازدید)
آخرین شماره منتشر شده ( 3812 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 3753 بازدید)
چکیده گلجام شماره 22 پاییز و زمستان 91 ( 3728 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 3698 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 24 پاییز و زمستان 92 ( 3509 بازدید)
چکیده شماره 19 ( 3358 بازدید)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 3303 بازدید)
چکیده فارس و انگلیسی شماره 23 بهار و تابستان 92 ( 3289 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 25 بهار و تابستان 93 ( 3054 بازدید)
چکیده شماره 16 ( 2968 بازدید)
چکیده شماره 2 ( 2941 بازدید)
چکیده شماره 4و5 ( 2914 بازدید)
ثبت نام ( 2850 بازدید)
چکیده شماره 1 ( 2717 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فهرست نشریه ( 193 ارسال)
مجله برتر هنر سال91 ( 191 ارسال)
درباره نشریه گلجام ( 166 ارسال)
چکیده شماره 1 ( 166 ارسال)
ایمیل ارتباط با گلجام goljaam[AT]icsa[DOT]ir ( 164 ارسال)
چکیده شماره 2 ( 164 ارسال)
هیئت تحریریه ( 161 ارسال)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 160 ارسال)
ثبت نام ( 154 ارسال)
چکیده شماره17 ( 150 ارسال)
چکیده شماره 6-7 ( 146 ارسال)
چکیده شماره 9 ( 144 ارسال)
چکیده شماره 8 ( 143 ارسال)
چکیده شماره 4و5 ( 143 ارسال)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 142 ارسال)
چکیده شماره 12 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 11 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 15 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 10 ( 139 ارسال)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 139 ارسال)
چکیده شماره 14 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 3 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 13 ( 130 ارسال)
چاپ مجله شماره 25 ( 128 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فهرست نشریه ( 3044 چاپ)
چکیده شماره 4و5 ( 1314 چاپ)
چکیده شماره 3 ( 1087 چاپ)
چکیده شماره 2 ( 953 چاپ)
درباره نشریه گلجام ( 934 چاپ)
چکیده شماره 1 ( 855 چاپ)
چکیده شماره 8 ( 816 چاپ)
چکیده شماره 15 ( 813 چاپ)
چکیده شماره17 ( 800 چاپ)
چکیده شماره 9 ( 796 چاپ)
مجله برتر هنر سال91 ( 778 چاپ)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 749 چاپ)
چکیده شماره 10 ( 747 چاپ)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 746 چاپ)
ثبت نام ( 729 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 728 چاپ)
چکیده شماره 6-7 ( 719 چاپ)
چکیده شماره 13 ( 712 چاپ)
هیئت تحریریه ( 702 چاپ)
چکیده شماره 12 ( 698 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 693 چاپ)
چکیده شماره 11 ( 690 چاپ)
چکیده شماره 14 ( 675 چاپ)
چاپ مجله شماره 25 ( 665 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ دوفصلنامه علمی-پژوهشی فرش دستباف می باشد.

بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

© 2015 All Rights Reserved | Quarterly Scientific-Research Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb