برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
گفتمان باغ در فرش صفوی (1645 مشاهده)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (1565 مشاهده)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (1563 مشاهده)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (1536 مشاهده)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (1508 مشاهده)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (1447 مشاهده)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (1359 مشاهده)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (1351 مشاهده)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (1323 مشاهده)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (1309 مشاهده)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (1289 مشاهده)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (1267 مشاهده)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (1208 مشاهده)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (1153 مشاهده)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (1069 مشاهده)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (1010 مشاهده)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (976 مشاهده)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (958 مشاهده)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (925 مشاهده)
تبیین جامعه‌شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران (903 مشاهده)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (898 مشاهده)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (879 مشاهده)
دسترسی بافندگان فرش روستایی به نقشه فرش ابریشمی: مطالعه موردی در شهرستان زنجان (860 مشاهده)
طبقه‌بندی طرح‌ها و نقش‌مایه‌های قالی ذهنی‌بافت روستای مَزلَقان (820 مشاهده)
بررسی تغییرات فرش‌های ریزه‌ماهی در شهرستان بیرجند طی دهه‌های اخیر (784 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (601 دریافت)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (528 دریافت)
گفتمان باغ در فرش صفوی (513 دریافت)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (482 دریافت)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (439 دریافت)
بررسی تغییرات فرش‌های ریزه‌ماهی در شهرستان بیرجند طی دهه‌های اخیر (390 دریافت)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (377 دریافت)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (371 دریافت)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (334 دریافت)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (321 دریافت)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (309 دریافت)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (305 دریافت)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (297 دریافت)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (291 دریافت)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (289 دریافت)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (284 دریافت)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (265 دریافت)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (238 دریافت)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (216 دریافت)
دسترسی بافندگان فرش روستایی به نقشه فرش ابریشمی: مطالعه موردی در شهرستان زنجان (203 دریافت)
شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس (197 دریافت)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (194 دریافت)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (187 دریافت)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (174 دریافت)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (166 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فهرست نشریه ( 17876 بازدید)
درباره نشریه گلجام ( 9088 بازدید)
مجله برتر هنر سال91 ( 5131 بازدید)
چاپ مجله شماره 25 ( 4764 بازدید)
هیئت تحریریه ( 4717 بازدید)
چکیده گلجام شماره 21 ( 4553 بازدید)
چکیده شماره17 ( 4457 بازدید)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 4432 بازدید)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 4262 بازدید)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 4237 بازدید)
آخرین شماره منتشر شده ( 3892 بازدید)
چکیده گلجام شماره 22 پاییز و زمستان 91 ( 3816 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 3811 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 3740 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 24 پاییز و زمستان 92 ( 3616 بازدید)
چکیده شماره 19 ( 3411 بازدید)
چکیده فارس و انگلیسی شماره 23 بهار و تابستان 92 ( 3384 بازدید)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 3375 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 25 بهار و تابستان 93 ( 3151 بازدید)
چکیده شماره 2 ( 3048 بازدید)
چکیده شماره 16 ( 3027 بازدید)
چکیده شماره 4و5 ( 3024 بازدید)
ثبت نام ( 2935 بازدید)
چکیده شماره 1 ( 2815 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فهرست نشریه ( 193 ارسال)
مجله برتر هنر سال91 ( 191 ارسال)
درباره نشریه گلجام ( 166 ارسال)
چکیده شماره 1 ( 166 ارسال)
ایمیل ارتباط با گلجام goljaam[AT]icsa[DOT]ir ( 164 ارسال)
چکیده شماره 2 ( 164 ارسال)
هیئت تحریریه ( 161 ارسال)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 160 ارسال)
ثبت نام ( 154 ارسال)
چکیده شماره17 ( 150 ارسال)
چکیده شماره 6-7 ( 146 ارسال)
چکیده شماره 9 ( 144 ارسال)
چکیده شماره 8 ( 143 ارسال)
چکیده شماره 4و5 ( 143 ارسال)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 142 ارسال)
چکیده شماره 12 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 11 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 15 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 10 ( 139 ارسال)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 139 ارسال)
چکیده شماره 14 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 3 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 13 ( 130 ارسال)
چاپ مجله شماره 25 ( 128 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فهرست نشریه ( 3064 چاپ)
چکیده شماره 4و5 ( 1355 چاپ)
چکیده شماره 3 ( 1104 چاپ)
چکیده شماره 2 ( 966 چاپ)
درباره نشریه گلجام ( 959 چاپ)
چکیده شماره 1 ( 871 چاپ)
چکیده شماره 15 ( 833 چاپ)
چکیده شماره 8 ( 828 چاپ)
چکیده شماره17 ( 818 چاپ)
چکیده شماره 9 ( 814 چاپ)
مجله برتر هنر سال91 ( 798 چاپ)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 768 چاپ)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 764 چاپ)
چکیده شماره 10 ( 760 چاپ)
ثبت نام ( 744 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 739 چاپ)
چکیده شماره 6-7 ( 735 چاپ)
چکیده شماره 13 ( 730 چاپ)
هیئت تحریریه ( 726 چاپ)
چکیده شماره 12 ( 710 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 707 چاپ)
چکیده شماره 11 ( 704 چاپ)
چکیده شماره 14 ( 685 چاپ)
چاپ مجله شماره 25 ( 683 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ دوفصلنامه علمی-پژوهشی فرش دستباف می باشد.

بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

© 2015 All Rights Reserved | Quarterly Scientific-Research Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb