نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
گفتمان باغ در فرش صفوی (2001 مشاهده)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (1923 مشاهده)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (1921 مشاهده)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (1846 مشاهده)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (1827 مشاهده)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (1797 مشاهده)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (1671 مشاهده)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (1652 مشاهده)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (1621 مشاهده)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (1620 مشاهده)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (1602 مشاهده)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (1481 مشاهده)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (1426 مشاهده)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (1391 مشاهده)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (1318 مشاهده)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (1204 مشاهده)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (1194 مشاهده)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (1164 مشاهده)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (1116 مشاهده)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (1115 مشاهده)
تبیین جامعه‌شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران (1108 مشاهده)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (1097 مشاهده)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (1072 مشاهده)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (1057 مشاهده)
دسترسی بافندگان فرش روستایی به نقشه فرش ابریشمی: مطالعه موردی در شهرستان زنجان (1035 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (967 دریافت)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (788 دریافت)
گفتمان باغ در فرش صفوی (764 دریافت)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (619 دریافت)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (542 دریافت)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (537 دریافت)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (522 دریافت)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (496 دریافت)
بررسی تغییرات فرش‌های ریزه‌ماهی در شهرستان بیرجند طی دهه‌های اخیر (495 دریافت)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (492 دریافت)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (435 دریافت)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (412 دریافت)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (412 دریافت)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (377 دریافت)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (370 دریافت)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (364 دریافت)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (357 دریافت)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (355 دریافت)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (353 دریافت)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (321 دریافت)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (309 دریافت)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (309 دریافت)
دسترسی بافندگان فرش روستایی به نقشه فرش ابریشمی: مطالعه موردی در شهرستان زنجان (301 دریافت)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (298 دریافت)
شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس (275 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فهرست نشریه ( 18227 بازدید)
درباره نشریه گلجام ( 9530 بازدید)
مجله برتر هنر سال91 ( 5328 بازدید)
هیئت تحریریه ( 5000 بازدید)
چاپ مجله شماره 25 ( 4938 بازدید)
چکیده گلجام شماره 21 ( 4680 بازدید)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 4580 بازدید)
چکیده شماره17 ( 4564 بازدید)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 4503 بازدید)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 4447 بازدید)
آخرین شماره منتشر شده ( 4002 بازدید)
چکیده گلجام شماره 22 پاییز و زمستان 91 ( 3936 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 3883 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 3793 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 24 پاییز و زمستان 92 ( 3746 بازدید)
چکیده فارس و انگلیسی شماره 23 بهار و تابستان 92 ( 3507 بازدید)
چکیده شماره 19 ( 3475 بازدید)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 3451 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 25 بهار و تابستان 93 ( 3272 بازدید)
چکیده شماره 2 ( 3181 بازدید)
چکیده شماره 4و5 ( 3138 بازدید)
چکیده شماره 16 ( 3106 بازدید)
ثبت نام ( 3035 بازدید)
چکیده شماره 1 ( 2939 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فهرست نشریه ( 193 ارسال)
مجله برتر هنر سال91 ( 191 ارسال)
درباره نشریه گلجام ( 166 ارسال)
چکیده شماره 1 ( 166 ارسال)
ایمیل ارتباط با گلجام goljaam[AT]icsa[DOT]ir ( 164 ارسال)
چکیده شماره 2 ( 164 ارسال)
هیئت تحریریه ( 161 ارسال)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 160 ارسال)
ثبت نام ( 154 ارسال)
چکیده شماره17 ( 150 ارسال)
چکیده شماره 6-7 ( 146 ارسال)
چکیده شماره 9 ( 144 ارسال)
چکیده شماره 8 ( 143 ارسال)
چکیده شماره 4و5 ( 143 ارسال)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 142 ارسال)
چکیده شماره 12 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 11 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 15 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 10 ( 139 ارسال)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 139 ارسال)
چکیده شماره 14 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 3 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 13 ( 130 ارسال)
چاپ مجله شماره 25 ( 128 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فهرست نشریه ( 3107 چاپ)
چکیده شماره 4و5 ( 1394 چاپ)
چکیده شماره 3 ( 1125 چاپ)
درباره نشریه گلجام ( 992 چاپ)
چکیده شماره 2 ( 977 چاپ)
چکیده شماره 1 ( 887 چاپ)
چکیده شماره 15 ( 848 چاپ)
چکیده شماره 8 ( 847 چاپ)
چکیده شماره17 ( 845 چاپ)
چکیده شماره 9 ( 830 چاپ)
مجله برتر هنر سال91 ( 825 چاپ)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 790 چاپ)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 789 چاپ)
چکیده شماره 10 ( 781 چاپ)
هیئت تحریریه ( 757 چاپ)
چکیده شماره 13 ( 757 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 757 چاپ)
ثبت نام ( 755 چاپ)
چکیده شماره 6-7 ( 751 چاپ)
چکیده شماره 12 ( 727 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 725 چاپ)
چکیده شماره 11 ( 719 چاپ)
چاپ مجله شماره 25 ( 704 چاپ)
چکیده شماره 14 ( 698 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ دوفصلنامه علمی-پژوهشی فرش دستباف می باشد.

بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

© 2015 All Rights Reserved | Quarterly Scientific-Research Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb