نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (2402 مشاهده)
گفتمان باغ در فرش صفوی (2368 مشاهده)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (2338 مشاهده)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (2313 مشاهده)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (2273 مشاهده)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (2193 مشاهده)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (2127 مشاهده)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (2011 مشاهده)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (1966 مشاهده)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (1960 مشاهده)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (1895 مشاهده)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (1781 مشاهده)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (1765 مشاهده)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (1706 مشاهده)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (1663 مشاهده)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (1644 مشاهده)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (1593 مشاهده)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (1522 مشاهده)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (1491 مشاهده)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (1484 مشاهده)
شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس (1461 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نقش سیاست در هنر دو سده‌ی اخیر ایران و فلسطین اشغالی (مورد مطالعه:‌ قالی‌های کلیمی) (1434 مشاهده)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (1427 مشاهده)
تبیین جامعه‌شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران (1425 مشاهده)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (1398 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
گفتمان باغ در فرش صفوی (1221 دریافت)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (1151 دریافت)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (1150 دریافت)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (922 دریافت)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (896 دریافت)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (855 دریافت)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (792 دریافت)
بررسی تغییرات فرش‌های ریزه‌ماهی در شهرستان بیرجند طی دهه‌های اخیر (785 دریافت)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (751 دریافت)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (749 دریافت)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (719 دریافت)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (694 دریافت)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (648 دریافت)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (647 دریافت)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (620 دریافت)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (619 دریافت)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (614 دریافت)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (570 دریافت)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (531 دریافت)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (509 دریافت)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (494 دریافت)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (489 دریافت)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (481 دریافت)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (458 دریافت)
شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس (451 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فهرست نشریه ( 18628 بازدید)
درباره نشریه گلجام ( 10406 بازدید)
هیئت تحریریه ( 5677 بازدید)
مجله برتر هنر سال91 ( 5541 بازدید)
چاپ مجله شماره 25 ( 5142 بازدید)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 5093 بازدید)
چکیده گلجام شماره 21 ( 4880 بازدید)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 4782 بازدید)
چکیده شماره17 ( 4722 بازدید)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 4657 بازدید)
آخرین شماره منتشر شده ( 4160 بازدید)
چکیده گلجام شماره 22 پاییز و زمستان 91 ( 4103 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 3979 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 24 پاییز و زمستان 92 ( 3919 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 3870 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 3692 بازدید)
چکیده فارس و انگلیسی شماره 23 بهار و تابستان 92 ( 3687 بازدید)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 3579 بازدید)
چکیده شماره 19 ( 3562 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 25 بهار و تابستان 93 ( 3442 بازدید)
چکیده شماره 2 ( 3384 بازدید)
چکیده شماره 4و5 ( 3297 بازدید)
چکیده شماره 16 ( 3225 بازدید)
ثبت نام ( 3188 بازدید)
چکیده شماره 1 ( 3109 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فهرست نشریه ( 193 ارسال)
مجله برتر هنر سال91 ( 191 ارسال)
درباره نشریه گلجام ( 166 ارسال)
چکیده شماره 1 ( 166 ارسال)
ایمیل ارتباط با گلجام goljaam[AT]icsa[DOT]ir ( 164 ارسال)
چکیده شماره 2 ( 164 ارسال)
هیئت تحریریه ( 161 ارسال)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 160 ارسال)
ثبت نام ( 154 ارسال)
چکیده شماره17 ( 150 ارسال)
چکیده شماره 6-7 ( 146 ارسال)
چکیده شماره 9 ( 144 ارسال)
چکیده شماره 8 ( 143 ارسال)
چکیده شماره 4و5 ( 143 ارسال)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 142 ارسال)
چکیده شماره 12 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 11 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 15 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 10 ( 139 ارسال)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 139 ارسال)
چکیده شماره 14 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 3 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 13 ( 130 ارسال)
چاپ مجله شماره 25 ( 128 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فهرست نشریه ( 3153 چاپ)
چکیده شماره 4و5 ( 1436 چاپ)
چکیده شماره 3 ( 1155 چاپ)
درباره نشریه گلجام ( 1062 چاپ)
چکیده شماره 2 ( 1006 چاپ)
چکیده شماره 1 ( 917 چاپ)
چکیده شماره17 ( 892 چاپ)
چکیده شماره 15 ( 889 چاپ)
چکیده شماره 8 ( 886 چاپ)
چکیده شماره 9 ( 859 چاپ)
مجله برتر هنر سال91 ( 849 چاپ)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 843 چاپ)
چکیده شماره 10 ( 824 چاپ)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 822 چاپ)
هیئت تحریریه ( 818 چاپ)
چکیده شماره 13 ( 800 چاپ)
ثبت نام ( 785 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 780 چاپ)
چکیده شماره 6-7 ( 779 چاپ)
چکیده شماره 12 ( 764 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 754 چاپ)
چکیده شماره 11 ( 741 چاپ)
چاپ مجله شماره 25 ( 731 چاپ)
چکیده شماره 14 ( 724 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ دوفصلنامه علمی-پژوهشی فرش دستباف می باشد.

بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

© 2015 All Rights Reserved | Quarterly Scientific-Research Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb