نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (2819 مشاهده)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (2812 مشاهده)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (2803 مشاهده)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (2797 مشاهده)
گفتمان باغ در فرش صفوی (2730 مشاهده)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (2509 مشاهده)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (2492 مشاهده)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (2435 مشاهده)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (2395 مشاهده)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (2354 مشاهده)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (2198 مشاهده)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (2146 مشاهده)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (2142 مشاهده)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (2123 مشاهده)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (2116 مشاهده)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (2052 مشاهده)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (2049 مشاهده)
شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس (1904 مشاهده)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (1883 مشاهده)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (1868 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نقش سیاست در هنر دو سده‌ی اخیر ایران و فلسطین اشغالی (مورد مطالعه:‌ قالی‌های کلیمی) (1860 مشاهده)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (1847 مشاهده)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (1812 مشاهده)
تبیین جامعه‌شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران (1778 مشاهده)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (1727 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
گفتمان باغ در فرش صفوی (1815 دریافت)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (1632 دریافت)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (1626 دریافت)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (1513 دریافت)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (1506 دریافت)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (1312 دریافت)
بررسی تغییرات فرش‌های ریزه‌ماهی در شهرستان بیرجند طی دهه‌های اخیر (1208 دریافت)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (1205 دریافت)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (1194 دریافت)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (1181 دریافت)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (1160 دریافت)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (1080 دریافت)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (1057 دریافت)
نمادگرایی و تاثیر آن در فرش ایران (1026 دریافت)
بررسی نقش نمادین ترنج در فرش ایران (1024 دریافت)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (1014 دریافت)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (1001 دریافت)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (984 دریافت)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (941 دریافت)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (927 دریافت)
مطالعه تطبیقی نقوش فرش سده نخست عصر صفوی با نگارگری همان دوره مورد‌کاوی: مقایسه تطبیقی دو قالی (922 دریافت)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (907 دریافت)
مطالعه نقوش دستبافته های خراسان شمالی و استفاده از آنها در طراحی نشانه (899 دریافت)
نقش‌مایه «پرنده» در فرش «طرح خشتی» چهارمحال و بختیاری (866 دریافت)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (865 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فهرست نشریه ( 19084 بازدید)
درباره نشریه گلجام ( 11052 بازدید)
هیئت تحریریه ( 6162 بازدید)
مجله برتر هنر سال91 ( 5774 بازدید)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 5403 بازدید)
چاپ مجله شماره 25 ( 5339 بازدید)
چکیده گلجام شماره 21 ( 5107 بازدید)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 4979 بازدید)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 4878 بازدید)
چکیده شماره17 ( 4868 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 4573 بازدید)
آخرین شماره منتشر شده ( 4357 بازدید)
چکیده گلجام شماره 22 پاییز و زمستان 91 ( 4320 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 24 پاییز و زمستان 92 ( 4089 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4045 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 3937 بازدید)
چکیده فارس و انگلیسی شماره 23 بهار و تابستان 92 ( 3907 بازدید)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 3685 بازدید)
چکیده شماره 19 ( 3644 بازدید)
چکیده شماره 2 ( 3612 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 25 بهار و تابستان 93 ( 3600 بازدید)
چکیده شماره 4و5 ( 3446 بازدید)
ثبت نام ( 3373 بازدید)
چکیده شماره 1 ( 3335 بازدید)
چکیده شماره 16 ( 3323 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فهرست نشریه ( 193 ارسال)
مجله برتر هنر سال91 ( 191 ارسال)
درباره نشریه گلجام ( 166 ارسال)
چکیده شماره 1 ( 166 ارسال)
ایمیل ارتباط با گلجام goljaam[AT]icsa[DOT]ir ( 164 ارسال)
چکیده شماره 2 ( 164 ارسال)
هیئت تحریریه ( 161 ارسال)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 160 ارسال)
ثبت نام ( 154 ارسال)
چکیده شماره17 ( 150 ارسال)
چکیده شماره 6-7 ( 146 ارسال)
چکیده شماره 9 ( 144 ارسال)
چکیده شماره 8 ( 143 ارسال)
چکیده شماره 4و5 ( 143 ارسال)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 142 ارسال)
چکیده شماره 12 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 11 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 15 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 10 ( 139 ارسال)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 139 ارسال)
چکیده شماره 14 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 3 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 13 ( 130 ارسال)
چاپ مجله شماره 25 ( 128 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فهرست نشریه ( 3225 چاپ)
چکیده شماره 4و5 ( 1502 چاپ)
چکیده شماره 3 ( 1196 چاپ)
درباره نشریه گلجام ( 1115 چاپ)
چکیده شماره 2 ( 1044 چاپ)
چکیده شماره 1 ( 958 چاپ)
چکیده شماره 15 ( 937 چاپ)
چکیده شماره17 ( 932 چاپ)
چکیده شماره 8 ( 928 چاپ)
چکیده شماره 9 ( 893 چاپ)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 880 چاپ)
مجله برتر هنر سال91 ( 878 چاپ)
هیئت تحریریه ( 877 چاپ)
چکیده شماره 10 ( 872 چاپ)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 861 چاپ)
چکیده شماره 13 ( 844 چاپ)
چکیده شماره 6-7 ( 819 چاپ)
چکیده شماره 12 ( 818 چاپ)
ثبت نام ( 814 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 812 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 775 چاپ)
چکیده شماره 11 ( 773 چاپ)
چاپ مجله شماره 25 ( 768 چاپ)
چکیده شماره 14 ( 758 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ دوفصلنامه علمی-پژوهشی فرش دستباف می باشد.

بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

© 2015 All Rights Reserved | Quarterly Scientific-Research Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb