نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (2558 مشاهده)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (2531 مشاهده)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (2500 مشاهده)
گفتمان باغ در فرش صفوی (2493 مشاهده)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (2485 مشاهده)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (2295 مشاهده)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (2244 مشاهده)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (2156 مشاهده)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (2135 مشاهده)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (2109 مشاهده)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (2011 مشاهده)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (1901 مشاهده)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (1895 مشاهده)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (1859 مشاهده)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (1859 مشاهده)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (1814 مشاهده)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (1808 مشاهده)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (1658 مشاهده)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (1628 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نقش سیاست در هنر دو سده‌ی اخیر ایران و فلسطین اشغالی (مورد مطالعه:‌ قالی‌های کلیمی) (1628 مشاهده)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (1627 مشاهده)
شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس (1626 مشاهده)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (1583 مشاهده)
تبیین جامعه‌شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران (1582 مشاهده)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (1514 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
گفتمان باغ در فرش صفوی (1480 دریافت)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (1376 دریافت)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (1226 دریافت)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (1198 دریافت)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (1166 دریافت)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (1091 دریافت)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (959 دریافت)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (946 دریافت)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (944 دریافت)
بررسی تغییرات فرش‌های ریزه‌ماهی در شهرستان بیرجند طی دهه‌های اخیر (926 دریافت)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (876 دریافت)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (861 دریافت)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (822 دریافت)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (819 دریافت)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (778 دریافت)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (771 دریافت)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (730 دریافت)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (680 دریافت)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (663 دریافت)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (661 دریافت)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (585 دریافت)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (569 دریافت)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (568 دریافت)
شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس (564 دریافت)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (544 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فهرست نشریه ( 18852 بازدید)
درباره نشریه گلجام ( 10641 بازدید)
هیئت تحریریه ( 5841 بازدید)
مجله برتر هنر سال91 ( 5623 بازدید)
چاپ مجله شماره 25 ( 5229 بازدید)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 5228 بازدید)
چکیده گلجام شماره 21 ( 4946 بازدید)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 4865 بازدید)
چکیده شماره17 ( 4778 بازدید)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 4760 بازدید)
آخرین شماره منتشر شده ( 4225 بازدید)
چکیده گلجام شماره 22 پاییز و زمستان 91 ( 4183 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4004 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 4004 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 24 پاییز و زمستان 92 ( 3996 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 3899 بازدید)
چکیده فارس و انگلیسی شماره 23 بهار و تابستان 92 ( 3763 بازدید)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 3624 بازدید)
چکیده شماره 19 ( 3595 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 25 بهار و تابستان 93 ( 3510 بازدید)
چکیده شماره 2 ( 3476 بازدید)
چکیده شماره 4و5 ( 3355 بازدید)
چکیده شماره 16 ( 3272 بازدید)
ثبت نام ( 3243 بازدید)
چکیده شماره 1 ( 3196 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فهرست نشریه ( 193 ارسال)
مجله برتر هنر سال91 ( 191 ارسال)
درباره نشریه گلجام ( 166 ارسال)
چکیده شماره 1 ( 166 ارسال)
ایمیل ارتباط با گلجام goljaam[AT]icsa[DOT]ir ( 164 ارسال)
چکیده شماره 2 ( 164 ارسال)
هیئت تحریریه ( 161 ارسال)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 160 ارسال)
ثبت نام ( 154 ارسال)
چکیده شماره17 ( 150 ارسال)
چکیده شماره 6-7 ( 146 ارسال)
چکیده شماره 9 ( 144 ارسال)
چکیده شماره 8 ( 143 ارسال)
چکیده شماره 4و5 ( 143 ارسال)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 142 ارسال)
چکیده شماره 12 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 11 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 15 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 10 ( 139 ارسال)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 139 ارسال)
چکیده شماره 14 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 3 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 13 ( 130 ارسال)
چاپ مجله شماره 25 ( 128 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فهرست نشریه ( 3173 چاپ)
چکیده شماره 4و5 ( 1458 چاپ)
چکیده شماره 3 ( 1173 چاپ)
درباره نشریه گلجام ( 1089 چاپ)
چکیده شماره 2 ( 1023 چاپ)
چکیده شماره 1 ( 935 چاپ)
چکیده شماره17 ( 909 چاپ)
چکیده شماره 15 ( 906 چاپ)
چکیده شماره 8 ( 904 چاپ)
چکیده شماره 9 ( 873 چاپ)
مجله برتر هنر سال91 ( 864 چاپ)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 861 چاپ)
چکیده شماره 10 ( 843 چاپ)
هیئت تحریریه ( 841 چاپ)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 840 چاپ)
چکیده شماره 13 ( 821 چاپ)
ثبت نام ( 797 چاپ)
چکیده شماره 6-7 ( 796 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 794 چاپ)
چکیده شماره 12 ( 787 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 762 چاپ)
چکیده شماره 11 ( 758 چاپ)
چاپ مجله شماره 25 ( 747 چاپ)
چکیده شماره 14 ( 739 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ دوفصلنامه علمی-پژوهشی فرش دستباف می باشد.

بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

© 2015 All Rights Reserved | Quarterly Scientific-Research Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb