نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (4381 مشاهده)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (4337 مشاهده)
برآورد توابع تقاضای داخلی کفپوش های نسجی (4103 مشاهده)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (3978 مشاهده)
گفتمان باغ در فرش صفوی (3935 مشاهده)
شناسایی موانع نوآوری در طراحی و تولید فرش دست‌بافت اصفهان: رویکردی کارآفرینانه (3928 مشاهده)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (3732 مشاهده)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (3682 مشاهده)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (3677 مشاهده)
طراحی و ارائه مدل مفهومی عوامل تسهیل‌کننده صادرات فرش دستباف ایرانی مبتنی بر دیدگاه بازاریابی کل‌نگر با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (3647 مشاهده)
تجزیه و تحلیل طرح و نقش در قالی‌های روستایی معاصر شهرستان اهر (3532 مشاهده)
مطالعه تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت (3514 مشاهده)
شناخت و تحلیل عامل موثر بر رکود صنعت قالیبافی در نواحی روستایی از دیدگاه قالیبان شهرستان گنبد کاوس (3509 مشاهده)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (3458 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نقش سیاست در هنر دو سده‌ی اخیر ایران و فلسطین اشغالی (مورد مطالعه:‌ قالی‌های کلیمی) (3396 مشاهده)
تمثل مکان مقدس و مثالی در عناصر فرش ایرانی با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره‌محور به حضور کنگ‌دژ در نقش‌مایه‌های فرش ایرانی (3195 مشاهده)
شناسایی و دسته‌بندی توانمند‌سازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دست‌بافت ایران (3155 مشاهده)
تکمیل ضدلک و ضد‌آب بودن فرش دست‌باف ابریشمی با نانو مواد بر پایه مشتقات سیلیکونی (3113 مشاهده)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (3088 مشاهده)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (3079 مشاهده)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (3064 مشاهده)
عوامل مؤثر بر تنوع تولیدات فرش دست‌باف اصفهان (3046 مشاهده)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (2929 مشاهده)
گاه‌های آفرینشی در برخی از فرش‌های شیری فارس (2915 مشاهده)
تبیین جامعه‌شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران (2842 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مطالعه نقوش دستبافته های خراسان شمالی و استفاده از آنها در طراحی نشانه (3419 دریافت)
بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی) (2897 دریافت)
گفتمان باغ در فرش صفوی (2768 دریافت)
تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران (2506 دریافت)
تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف (2497 دریافت)
تصویر و مفاهیم درخت سخنگو بر قالی‌های دستباف (2485 دریافت)
تبیین نقش دلبستگی به برند در ایجاد تعهد و وفاداری مشتریان: مورد مطالعه هنر- صنعت فرش دستباف ایران (2460 دریافت)
بررسی نقش نمادین ترنج در فرش ایران (2428 دریافت)
نقش و طرح در قالی‌های عمواوغلی (2384 دریافت)
بررسی طرح‌ها و نقوش قالی‌های قاجار موجود در موزه فرش ایران (2061 دریافت)
نمادگرایی و تاثیر آن در فرش ایران (2045 دریافت)
هویت ماهی در فرش ایرانی (2019 دریافت)
نقش‌مایه «پرنده» در فرش «طرح خشتی» چهارمحال و بختیاری (2006 دریافت)
مطالعه تطبیقی نقوش فرش سده نخست عصر صفوی با نگارگری همان دوره مورد‌کاوی: مقایسه تطبیقی دو قالی (1949 دریافت)
مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (1840 دریافت)
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی (1820 دریافت)
مطالعۀ نقش‌مایۀ بته‌جقه در فرش ایران (1772 دریافت)
نقد دو نمونه از قالی‌های بافت منطقه همدان با رویکرد نماد ونشانه‌شناسی (1760 دریافت)
بررسی تغییرات فرش‌های ریزه‌ماهی در شهرستان بیرجند طی دهه‌های اخیر (1759 دریافت)
گفتمان باستانگرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورۀ قاجار (1739 دریافت)
عصاره‌گیری و رنگرزی الیاف پشم با رنگزای پوست گردو به‌کمک امواج فراصوت (1726 دریافت)
شناسایی و اولویت بندی مولفه های استراتژیک تاثیرگذار بر جایگاه برند ملی فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی (1647 دریافت)
جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر (1639 دریافت)
تجلی فرش و قالی در ادبیات کودک ایران بررسی موردی : سفر به شهر سلیمان (1628 دریافت)
تجلی نماد گردونه خورشید «مهرانه» در قالی‌های ایل قشقایی (1617 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فهرست نشریه ( 19839 بازدید)
درباره نشریه گلجام ( 12581 بازدید)
هیئت تحریریه ( 7305 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 6455 بازدید)
مجله برتر هنر سال91 ( 6192 بازدید)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 6155 بازدید)
چاپ مجله شماره 25 ( 5714 بازدید)
چکیده گلجام شماره 21 ( 5545 بازدید)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 5343 بازدید)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 5269 بازدید)
چکیده شماره17 ( 5240 بازدید)
چکیده گلجام شماره 22 پاییز و زمستان 91 ( 4705 بازدید)
آخرین شماره منتشر شده ( 4670 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 24 پاییز و زمستان 92 ( 4527 بازدید)
چکیده فارس و انگلیسی شماره 23 بهار و تابستان 92 ( 4340 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4220 بازدید)
چکیده شماره 18 ( 4147 بازدید)
چکیده شماره 2 ( 4146 بازدید)
توضیح وضعیت ارزیابی مقالات ( 4107 بازدید)
چکیده فارسی و انگلیسی شماره 25 بهار و تابستان 93 ( 3964 بازدید)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 3950 بازدید)
چکیده شماره 19 ( 3859 بازدید)
چکیده شماره 4و5 ( 3806 بازدید)
ثبت نام ( 3757 بازدید)
چکیده شماره 1 ( 3739 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فهرست نشریه ( 193 ارسال)
مجله برتر هنر سال91 ( 191 ارسال)
درباره نشریه گلجام ( 166 ارسال)
چکیده شماره 1 ( 166 ارسال)
ایمیل ارتباط با گلجام goljaam[AT]icsa[DOT]ir ( 164 ارسال)
چکیده شماره 2 ( 164 ارسال)
هیئت تحریریه ( 161 ارسال)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 160 ارسال)
ثبت نام ( 154 ارسال)
چکیده شماره17 ( 150 ارسال)
چکیده شماره 6-7 ( 146 ارسال)
چکیده شماره 9 ( 144 ارسال)
چکیده شماره 8 ( 143 ارسال)
چکیده شماره 4و5 ( 143 ارسال)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 142 ارسال)
چکیده شماره 12 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 11 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 15 ( 140 ارسال)
چکیده شماره 10 ( 139 ارسال)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 139 ارسال)
چکیده شماره 14 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 3 ( 138 ارسال)
چکیده شماره 13 ( 130 ارسال)
چاپ مجله شماره 25 ( 128 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فهرست نشریه ( 3441 چاپ)
چکیده شماره 4و5 ( 1694 چاپ)
چکیده شماره 3 ( 1360 چاپ)
درباره نشریه گلجام ( 1293 چاپ)
چکیده شماره 2 ( 1199 چاپ)
چکیده شماره 1 ( 1106 چاپ)
چکیده شماره17 ( 1090 چاپ)
چکیده شماره 8 ( 1068 چاپ)
چکیده شماره 15 ( 1056 چاپ)
چکیده شماره 10 ( 1021 چاپ)
هیئت تحریریه ( 1017 چاپ)
چکیده شماره 9 ( 1011 چاپ)
چکیده شماره 6-7 ( 979 چاپ)
اهداف و اصول اخلاقی نشریه ( 976 چاپ)
چکیده شماره 12 ( 973 چاپ)
چاپ آگهی در مجله گلجام ( 973 چاپ)
مجله برتر هنر سال91 ( 964 چاپ)
ثبت نام ( 959 چاپ)
چکیده شماره 13 ( 936 چاپ)
چکیده شماره 18 ( 900 چاپ)
چکیده شماره 14 ( 877 چاپ)
چکیده فارسی و انگلسیی گلجام 20 ( 867 چاپ)
چاپ مجله شماره 25 ( 861 چاپ)
چاپ مجله شماره 25و26 1393 ( 854 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ نشریه علمی فرش دستباف می باشد.

بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

© 2015 All Rights Reserved | Journal Scientific Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb