نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

گلجام؛ نشریه علمی فرش دستباف- آرشیو آخرین شماره
آخرین شماره منتشر شده

حذف تصاویر و رنگ‌ها
XML بهبود ثبات نوری نخ پشمی رنگرزی شده با رنگزای طبیعی اسپرک توسط آنتی اکسیدان ها و جاذب اشعه ماوراء بنفش
خانم اخترالسادات موسوی، احمد اکبری ، حسن خاتمی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML شناسایی و بررسی سفره‌های سیستان و بلوچستان (با تاکید بر ساختار بافت و نقش‌مایه‌ها‌)
شهدخت رحیم پور ، ابوالقاسم ‌ نعمت شهربابکی
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML مطالعه‌ی کیفی جایگاه و نقش خاندان‌های هنری در فرش کرمان با تأکید بر خاندان شاهرخی
دکتر ایمان زکریایی کرمانی ، بدری حکیمیان
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML طراحی «هاف نقشه خوان» و بررسی میزان تأثیر آن در سرعت و کیفیت بافت فرش دستباف.
سید مصطفی افتخاری ، دکتر سیدعلی مجابی، محمود اشعاری
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML بررسی ساختار فرمی طرح ونقش قالی یک سرناظم استان فارس ازدوره قاجارتا معاصر
خانم فرنوش ایرانمنش، دکتر علی وندشعاری
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML تاریخ شفاهی رنگرزی پشم در فرشبافی ایل قشقایی
سیده اکرم اولیائی طبائی ، دکتر سید محمد مهدی میرزا امینی
چکیده -   متن کامل (DOCX)

نشانی مطلب در وبگاه گلجام؛ نشریه علمی فرش دستباف:
http://goljaam.icsa.ir/find.php?item=1.44.81.fa
برگشت به اصل مطلب