نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

گلجام؛ نشریه علمی فرش دستباف- اخبار نشریه
ترتیب نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه ترتیب نویسندگان در مقالات مستخرج از پایان نامه در دوفصلنامه علمی پژوهشی گلجام چگونه باید باشد؟

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱۷ | 
ترتیب نویسندگان در مقالات مستخرج از پایان نامه در دوفصلنامه علمی پژوهشی گلجام با توجه به بند پنجم و ششم ماده ۵ شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای مرتبه اعضا هیئت علمی آموزشی و پژوهشی است که نام دانشجو اول و به ترتیب نام اساتید راهنما باید درج شود. در این صورت باید استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول معرفی شود.
به این ترتیب طبق شیوه نامه مذکور دانشجو نفر اول محسوب می‌شود و استاد راهنما هم امتیاز نفر اول را می‌گیرد. لذا با توجه به «شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای مرتبه اعضا هیئت علمی آموزشی و پژوهشی» از نویسندگان محترم درخواست می شود مطابق دستور العمل مذکور برای ثبت ترتیب نویسندگان در مورد مقالات مستخرج از پایان نامه اقدام کنند.

ایین نامه

اصل فایل پی دی اف شیوه نامه را میتوانید در زیر دانلود کنید
نشانی مطلب در وبگاه گلجام؛ نشریه علمی فرش دستباف:
http://goljaam.icsa.ir/find.php?item=1.43.94.fa
برگشت به اصل مطلب