نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

گلجام؛ نشریه علمی فرش دستباف- درباره نشریه
درباره نشریه گلجام

حذف تصاویر و رنگ‌ها
لوگو دوفصلنامه گلجامانجمن علمی فرش ایران در راستای انجام وظایف خود،‌در سال ۱۳۸۴ با اخذ مجوز از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۱۳۵۸/۲۹۱۰/۳ مورخ ۸۳/۲/۱۷ اولین نشریه دارای درجه علمی- پژوهشی در زمینه فرش دستباف با نام فصلنامه «گلجام» را راه اندازی نمود و در حال حاضر نیز موفق به تمدید این مجوز تا دی ماه سال ۱۳۹۲شده و به کار خود ادامه می دهد. در این مجله نتیجه پژوهش ها و تجربه های علمی در زمینه فرش و سایر زیراندازها و توسعه دانش در این زمینه به ویژه در یکی از موضوعات طرح و نقش ، رنگبندی،‌رنگرزی، بافت، مرمت، مواد اولیه، اقتصاد و بازرگانی، مدیریت، تاریخ و فرهنگ،‌جامعه شناسی و مردم شناسی فرش منتشر می گردد. نوشتارهای پژوهشی، تحلیلی،‌نقد کتابهای علمی- هنری و گزارش های علمی- هنری در زمینه فرش و زیر اندازها نیز پس از داوری و تصویب در هیات تحریریه قابل انتشار است.

 صاحب امتیاز: انجمن علمی فرش ایران
سردبیر: دکتر حبیب اله آیت اللهی
 مدیر مسئول: دکتر محمدتقی آشوری


 

اسامی هیات تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)
دکتر محمدتقی آشوری                      استاد دانشگاه هنر
دکتر حبیب اله آیت اللهی                    دانشیار دانشگاه شاهد
استاد رضا الله داد                            مدرس دانشگاه و کارشناس فرش
دکتر سید جلال الدین بصام                 دانشیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی
دکتر رقیه بهزادی                             دانشیار بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر سیروس پرهام                          محقق فرش و صاحب تالیف
 دکتر امیرحسین چیت سازیان            دانشیار دانشکده هنر و معماری هنر دانشگاه کاشان
 استاد مهدی حسینی                      استاد دانشگاه هنر
دکتر حسن خاتمی                           استادیار دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان
دکتر ابوالقاسم دادور                         استاد گروه پژوهش هنر دانشگاه الزهرا
دکتر مجید صباغ کرمانی                   دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
استاد محمدرضا عابد                       مدرس دانشگاه و کارشناس فرش
دکتر مجید منتظر                             استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر محسن نیازی                          استاد دانشگاه کاشان


 مدیر داخلی: دکتر مهدی کشاورز افشار 
مدیر اجرایی: حجت اله رشادی 
ویراستار فارسی: فرزانه ملکان
ویراستار انگلیسی: حنانه دیوان بگی

مدیر سایت و کانال اطلاع رسانی: سید محمد مهدی میرزاامینی
امور عمومی: فرزانه ملکان
با حمایت: دانشگاه هنر اسلامی تبریز، شرکت سهامی فرش ایران ،دانشگاه کاشان ،دانشگاه هنر اصفهان، کانون هماهنگی فناوری فرش ایران.

نشانی مطلب در وبگاه گلجام؛ نشریه علمی فرش دستباف:
http://goljaam.icsa.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب