نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

چکیده شماره 16

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۸/۳۰ | 
جایگاه طرح و اصالت در نمکدان‌های افشاری کرمان
علیــرضا بهــارلو
کارشـــناسی ارشــــد پژوهــش هنر، دانشگاه کاشان
صــدیقه آقایــی
کارشـــناسی ارشــــد پژوهــش هنر، دانشگاه کاشان
دکتـر محمــد تقـی آشـوری
 عضو هیئت علمی دانشگاه هنر

 چکیده
نمکدان‌های عشایری از جمله آن دست‌بافته‌های عشایری هستند که در مقایسه با سایر منسوجات ایلیاتی مثل قالی، قالیچه، گلیم و... در سطح محدودتری شناخته شده‌اند. این محفظه‌های کاربردی عموماً در میان سایر دست‌بافته‌های ایلات مختلف کشورمان قابل مشاهده‌اند و به لحاظ ساختار و فرم، طرح و نقش، بافت، رنگ و تزئینات، مشخصات ویژه‌ای دارند که این امر لزوم شناخت آن‌ها را در کنار سایر تولیدات عشایری، با اهمیت جلوه می‌دهد. در این میان، ایل افشاری کرمان با داشتن سابقه‌ای طولانی در زمینه بافندگی، از جمله عشایری می‌باشد که دارای نمکدان‌های متنوع و قابل توجهی است. نمکدان‌های افشاری معمولاً به دست زنان ایل بافته می‌شوند و به لحاظ ظاهری و سایر مختصات بافندگی بیان‌گر ویژگی‌های افشار هستند، حتی با وجود این‌که تأثیر و تأثرات بارزی نیز در آن‌ها مشاهده می‌شود. بدین جهت در مقاله پیش رو سعی بر آن بوده تا با مطالعه ایل افشاری و سابقه بافندگی آن، و همچنین بررسی پیشینه تاریخی و اقلیمی و میزان تأثیرپذیری‌ بافته‌هایشان از سایر نواحی؛ به شناختی پیرامون تولیدات آنها-علی الخصوص نمکدان‌ها- دست یافت و میزان اصالت طرح‌ها و سایر متعلقات این دست‌بافته‌ها را تعیین نمود. جنبه‌های زیبایی‌شناختی ظاهری نمکدان‌ها نیز مورد بررسی و تحلیل واقع شده و در نهایت، نتایج حاصل در تطبیق با منسوجات سایر اقوام کوچ‌رو سنجیده شده است.

 Pattern and Originality in Afshari Salt Bags of Kerman Alireza Baharloo Sedigheh Aghayi M.A. Students of Art Research, Faculty of Architecture & Art, Kashan University Dr Mohammad Taghi Ashouri Member of Academic Board, Art University Abstract Nomadic "salt bags" are a group of nomadic textiles which are less known in comparison with other nomadic weavings such as carpets, rugs, kilims, etc. These functional bags are generally found among other nomadic products. They have special features in form, structure, texture, color, pattern, motifs, and decoration which all make their examination significant besides studing other nomadic products. Afshars of Kerman -as an example in here- having a long history in weaving, are among those nomads which have various and noteworthy salt bags. Afshari salt bags are generally woven by women and are expressive of Afshars’ characteristics, though the effects of outer cultures are discernible in them. For this reason, in this article, it is tried to study Afshari tribe, their weaving history, as well as their former geographic realm, and eventually the influences of the other regions on their weavings. Therefore an overall recognition and understanding of their products -especially salt bags- may be built up and the originality of patterns and other properties may be determined. In this connection, the aesthetic and physical aspects of salt bags were studied and analyzed, and the acquired information was compared with weaves of other tribes as well.

نقوش در سجاده‌‌ها و فرش‌های محرابی دوره اسلامی در ایران
پرویز اسکندرپور خرمی
مربی و عضو هیئت علمی گروه هنر اسلامی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس
حسن قاسمی نژاد رائینی
 کارشناس موزه‌داری و کارشناس ارشد مرمت آثار تاریخی دانشگاه هنر اصفهان
سید بدرالدین احمدی
مربی آموزشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده
آثار و یافته‌های دوره تمدن و هنر اسلامی بر سطوح مختلف از جمله چوب، لوح سنگی، گچ‌بری، پارچه، گلیم، جاجیم یا قالی و قالیچه به اشکال مختلف هندسی یا منحنی و با نمادها و نشانه‌هایی از دل طبیعت یا برگرفته از الهامی عمیق و حسی معنوی، طراحی و اجرا شده‌اند. هنر طراحی نقشه فرش و مهارت بافت فرش که با صنعت موجود و صنایع دستی از یک سو و تلفیق با معیارها و شاخص‌های طبیعی و تجسمی از سویی دیگر عجین شده‌اند، رمز ارتباط هنرمند با محیط اطراف خود و حتی طرز فکر و باورهای دینی و آیینی وی، همراه با نوآوری بوده است. تمرکز عمده این تحقیق بر آن دسته‌ی از فرش‌های ایرانی است که طرح یا نقشه‌اش به صورت محراب بر سجاده یا فرشی مزین به طرح و نقشه محرابی استوار می‌باشد. در این مقاله تحقیقی با اشاره به فرش‌های محرابی و سجاده‌ها سعی شده است تا با استفاده از منابع، ابتدا مضمون‌های رایج از جمله وجود «طاق محراب» و «دروازه» در فرهنگ و هنر دوره اسلامی مورد توجه قرار گیرد؛ سپس نتایج حاصل با توجه به آثار نگارگری و سابقه پیدایش این گونه فرش‌ها بررسی و همراه با معرفی چند اثر در این باب ارائه گردد. در ادامه به نمونه‌های اولیه موجود که در آن‌ها از نقوش گل، گیاه و مرغ استفاده شده و سپس به دو نماد رایج در فرش‌ها، یعنی «قندیل» و «سرو» به طور اختصار پرداخته و چند ویژگی این فرش‌ها تحلیل و معرفی می‌شود.

Pattern Codes of Prayer Rugs and Mihrab Carpets of Islamic Era in Iran Parviz Eskandarpoor Khorami Lecturer, member of academic board, Islamic Art Group, Faculty of Arts, Tarbiat Modares University Mohsen Qaseminejad Rayeni Museum specialist and M.Sc. in renovation of historic buildings, Art University of Isfahan Seyed Badreddin Ahmadi Lecturer, Faculty of Arts, Tarbiat Modares University Abstract Findings and opuses of Islamic civilization era are designed and rendered on different surfaces such as wood, stone tablet, tore, cloth, kilims, jijims, carpets and rugs in geometrical or curvilinear forms of motifs existing in nature or purely spiritual symbols. The art of carpet designing and weaving which was mixed with its concurrent crafts and industry as well as naturalistic and visual symbols, is the key to the connection of the artist to his/her surroundings and even his/her thoughts, faith and beliefs and incorporated with novelty. This research is mainly concerned with such Persian carpets which their designs include a Mihrab on a carpet (prayer rug). This paper focuses mainly on Persian Mihrabi carpets to present the common concepts in the culture of Islamic era, such as, "Taqe Mihrab" and "Darvaze"(gate). Then the origins of such carpets are examined regarding the painting works, and some works are introduced. Some early examples, in which flowers, plants and birds are used as well as two common symbols in such carpets, i.e., Qandil and cypress tree, are discussed and analyzed.

 تأثیر دما، رطوبت و زمان در خزش فشاری بخش تاخورده فرش دستباف
دکتر سید علی مجابی
استادیار دانشکده هنر، معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
دکتر سعید شیخ زاده نجار
 دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
دکتر شاهرخ حسینی هاشمی
 دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر سید جلال الدین بصام
استادیار مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

چکیده
 اگر حین عملیات انبارداری، نگهداری یا مصرف بر فرش دستباف فشار وارد شود؛ فرش ابتدا با یک کاهش ضخامت آنی مواجه شده و سپس با ادامه فشار، کاهش ضخامتش به آرامی شدت می‌یابد که بخشی از این کاهش ضخامت برگشت‌پذیر نمی‌باشد. این کاهش ضخامتِ وابسته به زمان، خزش نامیده می‌شود و متأثر از پارامترهایی چون دما و رطوبت بوده و می‌تواند در صورت عدم توجه عیوبی همچون شکستگی، ترکیدگی، کیسی، کوبیدگی و خط افتادگی را در فرش دستباف به وجود آورد. در نتیجه با شناسایی مدل خزشی فرش دستباف می‌توان رفتار آن را در زمانی که تحت فشار قرار می‌گیرد، پیش‌بینی کرده، از صدمات وارده بر قالی کاست و آثار ناشی از خزش را در فرش کاهش داد. در این تحقیق برای تعیین رفتار خزش فشاری فرش دستباف تاخورده، نمونه آزمایشی فرش به صورت تاخورده و زیر بار 170 کیلوگرمی برای 48 ساعت قرار گرفت و به صورت on – line میزان کرنش فشاری در آن‌ها و با شرایط دما و رطوبت مختلف محاسبه گردید. سپس بر روی داده‌های به دست آمده، مدل‌های آماری مختلفی برازش گردید و مشخص شد که تعمیم مدل خزشیVoight – Kelvin با در نظر گرفتن پارامترهای رطوبت و دما بهترین معادله جهت رفتار خزشی فرش دستباف تاخورده است. آنالیز واریانس داده‌های حاصل از اندازه‌گیری کرنش فشاری نیز مشخص کرد که سطوح مختلف دما و رطوبت اختلاف معنی‌داری با یکدیگر دارند و این به معنی تأثیر مستقیم رطوبت و دما در معادله خزش می‌باشد؛ با این حال تأثیر رطوبت و دما در مقایسه با زمان بسیار ناچیز می‌باشد. در این تحقیق هم‌چنین مدول یانگ، ثابت خزش و ضریب ویسکوزیتی فرش دستباف تاخورده محاسبه و ارائه گردید.

 Effects of Temperature, Humidity and Loading Time on Compression Creep of the Hand-Woven Carpet Folded Part Dr. Seyed Ali Mojabi Assistant Professor, Faculty of Arts, Architecture and Urban Planning, Islamic Azad University, Najafabad Dr. Saeed Shaikhzadeh Najar Associate Professor, Department of Textile Engineering, Amir kabir University of Technology Dr. Shahrokh Hosseini Hashemi Associate Professor, School of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology Dr. Seyed Jalal Eddin Bassam Assistant Professor, Institute of Technical and Vocational Higher Education, the Ministry of Jahad Agriculture Abstract If a carpet is put under pressure during use or storage, its thickness decreases instantly and continues to decrease slowly as the pressure is not removed. Some part of this loss of thickness is not recoverable. This phenomenon is called creep and is influenced by parameters such as temperature and humidity, and it may cause breakage, burst, crease, bump, and folding line in the carpet. By studying creep of carpets, it is possible to predict their behavior under such loads to reduce the damages and effects of the creep. In this paper, a sample of folded–carpet is put under pressure of a 170 kg dead weight for 48 hours and its compression strain under various thermal and humidity condition is measured on-line. Then different statistical models were regressed on the collated data proving that creep-model of Voight-Kelvin is assumed as the best formula for determination of creep behavior of the folded carpet under different thermal and humidity conditions. Analysis of data variance detected a significant difference between various levels of thermal and humidity parameters in creep model implying their direct influence in the equation, although they are negligible compared to time effect. This research extended to calculate the Young modulus, creep constant and viscosity coefficient of the folded-carpet.

تأثیر نوع گره بر خواص فیزیکی فرش: عرض بافت، طول نقش‌مایه‌ها، طول گره و وزن فرش

 سید جلال الدین بصام
استادیار موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
محسن حمیدی
 اداره کار و امور اجتماعی شهرستان کاشان
 بهشته نصیری راد
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

چکیده
 این مقاله با استفاده از نمونه‌های قالی که توسط یک بافنده از مواد اولیه یکسان و کاربرد چهار نوع گره متقارن، نامتقارن، جفتی و بی‌گره بافته شده‌اند، تأثیر این گره‌ها بر خواص فیزیکی قالی شامل عرض بافت، طول نقش‌مایه‌ها، طول گره و وزن را اندازه‌گیری می‌کند. نمونه‌های بافته شده در دو روش تولید شدند. نتایج نشان می‌دهند که عرض نمونه‌های جفتی و بی‌گره پس از پایین آوردن از دار کاهش می‌یابد، در حالی‌ که کاهش عرض در نمونه‌های متقارن و نامتقارن بسیار اندک است. طول نقش‌مایه‌ها بستگی به میزان تغییر ابعاد فرش دارد و در نمونه‌هایی که تغییر ابعاد رخ داده است، ابعاد نقش‌مایه نیز تغییر کرده و در مواردی که تغییر ابعاد در فرش ایجاد نشده، نقش‌مایه‌ها نیز دست‌خوش تغییر نشده‌اند. در عین حال با بررسی کیفی نقوش ایجاد شده در چهار نمونه، تغییراتی که در اجزای نقش‌مایه به وجود آمده و از نظر وضوح نقش تفاوت‌هایی که بین نمونه‌های مختلف پدید آمده است نیز مورد بحث قرار گرفته‌اند. با بررسی طول گره مشخص شد که بیشترین طول گره مربوط به گره جفتی و کوتاه‌ترین گره مربوط به بی‌گره است. نتایج نسبت وزن خامه قالی به وزن کل فرش نشان می‌دهد که در گره‌های متقارن و نامتقارن بیش از دو سوم وزن فرش مربوط به خامه قالی است که به این ترتیب پیش بینی می‌شود در کاربردهای مکانیکی نسبت به سایر نمونه‌ها برتری داشته باشند، در حالی که نمونه جفتی کمترین نسبت خامه مصرفی را داشته و به همین دلیل می‌تواند ضعیف‌ترین عملکرد مکانیکی را از خود نشان دهد.

 Effect of Knot Type on Some Physical Properties of Hand-Knotted Carpet: Carpet Width, Length of Motifs, Length and Carpet Weight Dr. Seyed Jalal Eddin Bassam Assistant Professor, Institute of Technical and Vocational Higher Education, Ministry of Jahad Agriculture Mohsen Hamidi Ministry of Labor and Social Affairs, Kashan Bureau Beheshteh Nasiri Rad Iran Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization Abstract In this paper, the specimens woven by the same weaver with identical materials but with four different types of knots, i.e., symmetrical, asymmetrical, jufti and U knots, which their details are given in a previous paper by these authors, are used. The effect of these knots on such physical properties as width of the weave, length of the motifs, length of yarn in a knot and the carpet weight are measured. The woven samples are produced in two different methods. Resulrs show that the width of jufti and U knot samples were reduced after cutting off the loom, while the change in the width of the other two is little. The change in the length of motifs depends on the change in the carpet length, i.e., in samples with change in carpet length, the motifs length change as well and in cases that there are little change or no change in the carpet length, accordingly no change or little change is observed in the motifs. In the meantime, by subjective investigation of shapes of motifs in the four different knots, the change in their details and the sharpness of the lines and curves in them are studied. The results of computation of the ratio of the wool yarn to cotton yarn demonstrates that in symmetric and asymmetric samples more than two third of the carpet weight is built up by wool yarns, so that it is predicted that they have better mechanical function compared with other knots. Jufti sample has the lowest ratio of wool to cotton yarn, so it would show the worst mechanical performance.


بررسی نمودهای اساطیری خورشید و مهر در فرش دستباف ایران
دکتر اشرف‌السادات موسوی‌لر
استادیار گروه پژوهش هنر دانشگاه الزهرا (س)
اعظم رسولی
دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه الزهرا (س)

چکیده
 برای شناخت کاربردی نمودها و نگاره‌های خورشید و مهر؛ بررسی آن‌ها در زمینه تداوم و دگرگشتی‌شان و آیین‌ها و اساطیر مرتبط، در تمامی حیطه‌های فرهنگی ایران در ادوار پیش از تاریخ، تاریخی و اسلامی و به ویژه در هنر سنتی فرش، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. با تغییر آیین ماه‌پرستی به آیین پرستش خورشید، عناصر و نگاره‌های دین گذشته در عناصر مذهب جدید تجلی یافتند و نمودهای بسیاری در هنرهای مختلف؛ و به طور خاص در قالی مناطق مختلف ایران از جمله حوزه فارس، برجای گذاشتند. مهرپرستی، مهم‌ترین آیین مرتبط با خورشید است که تبدیل به دینی جهانی می‌گردد و نمادهای مرتبط با این دین همواره در حوزه‌های مختلف هنری ایران، به خصوص قالی‌بافی عشایری و روستایی ایران نقش بسته است.در این مقاله به شیوه تطبیقی- تحلیلی، به روش کتابخانه‌ای و در نگرشی کلی؛ نمودهای معنایی و بصری خورشید و مهر، در فرش و دستباف‌های ایرانی مورد ارزیابی واقع شده‌اند. در نهایت با بررسی تصاویر متعدد از دست‌بافته‌های همگون با محتوای مورد نظر در سبک‌های مختلف شهری، روستایی و عشایری ایران؛ تمامی نگاره‌های مرتبط در یک تقسیم‌بندی سه‌گانه مورد کنکاش قرار گرفتند. از دیگر نتایج این پژوهش نیز شناخت گستره جغرافیایی نگاره‌ها می‌باشد.

 A Study of the Mythological Phenomena of Sun and Mehr in the Persian Hand-Made Carpet Dr. Ashraf sadat Mousavilar Assistant Prof., Faculty of Arts, Alzahra University, Tehran, Iran Azam Rasooli M.A. Student, Faculty of Arts, Alzahra University, Tehran, Iran Abstract The study of Sun and Mehr motifs and symbols, their continuity and transformation, related religions and myths in all Iranian pre-historic cultural fields and Islamic period especially in the traditional carpet art is an inevitable necessity in order to get more acquainted with the content of the work. With the change of moon-worshipping custom to Sun-worshipping one, the elements and motifs of the past religion were realized in the elements of the new religion and left many motifs in various arts and particularly in the carpet of different regions of Iran, such as Fars area. Mithraism is the most important related religion with the sun that becomes a global religion and other related symbols with this religion are being illustrated in various Iranian fields, especially Iranian rural and tribal carpet-weaving until today. In this article, the semantic and visual motifs of Sun and Mehr in the Persian carpets and handcrafts have been analyzed by the comparative-analytical as well as library method. By studying various pictures from handcrafts with the required content in various urban, rural and tribal styles, all related motifs were examined in a three-fold categorization. Broad geographical understanding of motifs is among the findings of this research.


ارزشیابی کیفی دانشکده فرش با رویکرد فازی

میرمحمد اسعدی
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد
محسن برزگری
 عضو هیئت علمی دانشکده فرش مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد
سید حبیب اله میرغفوری
دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه یزد
زهرا صادقی آرانی
دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه تهران

چکیده
دانشگاه محل تفکر منطقی‏ و آموزش و یادگیری بسیاری از مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که باعث ایجاد فرصت‌هایی برای پیشرفت و ترقی افراد می‌شود و آنان را برای ورود به عرصه‌های کاری آماده می‌سازد. افزایش و گسترش این مؤسسات به همراه رشد تغییرات محیطی باعث شده است تا مراکز دانشگاهی نیز، همانند سایر سازمان‌ها، اهمیت فلسفه مشتری مداری را درک نموده و برای حفظ موقعیت رقابتی خود، به بهبود کیفیت خدمات خود بپردازند. از آن‌جا که پیش‌نیاز بهبود کیفیت خدمات، پایش و ارزیابی آن و شناخت نقاط قوت و ضعف سازمان از این نظر است، استفاده از ابزار و روش‌های مناسب می‌تواند ما را در انجام این کار یاری رساند. یکی از ابزار مهم و پرکاربرد در این زمینه ServQual است. در این راستا، پرسش‌نامه‌ای بر اساس مدل ServQual (سروپرف) و در 5 بُعد و 27 سؤال طراحی و طی آن، سطح کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده در دانشکده‌ی فرش جهاد دانشگاهی یزد اندازه‌گیری شده است. سپس با استفاده از روش TOPSIS فازی، مؤلفه‌های کیفیت خدمات در این دانشگاه رتبه‌بندی شده‌اند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده در این دانشکده در سطح متوسط قرار داشته است. هم‌چنین رتبه‌بندی مؤلفه‌های کیفیتی نشان داده که جذابیت ظاهری تسهیلات فیزیکی و ثبت و نگهداری سوابق تحصیلی دانشجو بدون کم و کاست، به ترتیب بهترین و بدترین مؤلفه‌های کیفیت خدمات آموزشی در این دانشکده بوده‌اند. در پایان پیشنهاداتی به منظور بهبود مهم‌ترین مؤلفه‌های کیفیت خدمات آموزشی ارائه گردیده است.


A Subjective Evaluation of Carpet Department Using Fuzzy Logic Mir Mohammad Asadi Member of Academic Board, Management Dept., Yazd Jahad Daneshgahi Mohsen barzegari Member of Academic Board, Carpet Dept., Yazd Jahad Daneshgahi Habib allah mirghafoori Associate Professor, Management Dept., Yazd University Zahra Sadeqi Arani Ph.D. Student in management, Tehran University Abstract University is a learning institution that train students in economic, social and cultural fields and develop their professional skills which causes opportunities for their progress and prepares them to enter the working areas. The growth and spread of these institutions have led to the significance of customer-centered strategies and to improve their services. To this end, the ServQual methodology was applied to identify customer perceptions of the actual service received. However, a questionnaire consists of 5 dimensions and 27 questions used to collected the data. Finally, characteristics/quality components were prioritized with fuzzy-TOPSIS technique that meets the requirements of students as customers of the educational system. The results show that the quality of educational services are in medium level. Also, ranking of quality parameters demonstrate that visually appealing facilities and recording educational documents of students are the best and worst quality components, respectively. Some suggestions are made to improve the most significant quality parameters of educational services.


بررسی طرح و رنگ در بافته های پنبه ای هند و ایران (با تأکید بر داری و زیلوهای دو تا سه رنگ)
پیوند توفیقی
 عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد

 چکیده ‌
زیر اندازهای پنبه ای ایران و هند از نوع بافته های تخت و بدون پرز هستند، هر دو سازگار با آب و هوای گرم بوده و در بعضی از نمونه هایشان شباهت هایی از لحاظ رنگ، نقوش و ترکیب بندی دیده می شود. ‌این بافته‌های پنبه‌ای همراه با نقاط مشترکشان، ویژگی‌های خاص فرهنگی، روانی، اعتقادی و حتی شرایط خاص اقلیمی بافندگان خود را (که منجر به تفاوت بین بافته‌های دو کشور شده است) نیز انعکاس می‌دهند. در تحقیق پیش رو بر آن هستیم تا این فرضیه که «بین طرح، رنگ و ترکیب‌بندی تعدادی از بافته‌های پنبه‌ای ایران و هند شباهت وجود دارد»، را به روش کتابخانه‌ای و میدانی مورد ارزیابی قرار دهیم. مقاله حاضر به معرفی و بررسی بافته‌های پنبه‌ای ایران با نام زیلو و نمونه‌های هندی با عنوان داری خواهد پرداخت و سعی شده است تا وجوه اشتراک و افتراق آن‌ها مورد بررسی قرار گیرند. از آن جایی که طرح و رنگ در این بافته‌ها طی سالیان متمادی تابع روش‌های سنتی بوده و تغییرات جزیی و اندکی به خود پذیرفته‌اند، در بررسی آن‌ها محدوده زمانی خاصی مد نظر نبوده است. هم‌چنین علاوه بر مطالعه‌ی تطبیقی بافته‌های دو کشور، تفاوت نمونه‌های قدیمی با نمونه‌های جدید آشکار خواهد شد؛ ضمن آن‌که این بررسی تنها نمونه‌هایی با رنگ‌های محدود (دو تا سه رنگ) را مد نظر خواهد داشت.
 Studing of colour and pattern in cotton wovens of India and Iran (emphasis on Zillo and Dhurrie with two or three colour) Peyvand Tofighi Member of Academic Board, Shahr-e-Kord University Abstract The cotton hand-woven products of Iran and India are in the category of flat and without knot wovens; Both are suitable for warm climate and some of them have same colour, pattern and composition. These cotton wovens reveal the cultural, psychical and aesthetics distinective characteristic and even climate conditions of weavers. In this study using the library and field research the hypothesis that (colour, pathern and composition in some of cotton woven of Iran and India are the same) has been tasted. In this research Iranian cotton woven "Zillo" and Indian one "DHURRIE" have been introduced. Initially we have shown both of woven, Then we have studied their similarities and differences, and finally we have shown difference between old and new ones because in recent years due to acceptance of other culture, these wovens have changed. Changes in these wovens through function traditional methods on the countinous annual were very little and straw and therefore in this study have not in mind confined time. In this article we only have studied ones that have two or three colour.


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 3300 بار   |   دفعات چاپ: 687 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 117 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گلجام؛ دوفصلنامه علمی-پژوهشی فرش دستباف می باشد.

بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

© 2015 All Rights Reserved | Quarterly Scientific-Research Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb