نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

Volume 13, Issue 32 (autumn and winter 2018)                   goljaam 2018, 13(32): 161-174 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mirzaei Baghini M, keshavarz afshar M. a Study on the cypress forest design in raviz rafsanjan carpet. goljaam. 2018; 13 (32) :161-174
URL: http://goljaam.icsa.ir/article-1-534-en.html
1- Ferdows University in Mashhad
2- Tarbiat modares University in Tehran
Abstract:   (630 Views)
Kerman nomadic hand-woven carpets, woven without a detailed advance plan, is today one of the less discussed issues in the industry. Rafsanjan, Raviz carpet is among hundreds of nomadic carpets with significant authenticity and different motifs, including tree, mecca, flower pot, boteh, brick, medalion. The tree motif is one of the most beautiful features mainly seen in carpets woven in this area with different types the major one of which is cypress. By examining the structure, the present study aimed at identifying the major marginal and central motifs, their local name, and what changed over time? In which part of the carpets the changes can be found? To provide correct answers, the sample included 40 carpets woven based on the target motif collected by photography. The study was a descriptive analysis. The result indicated that the motif was first 2/1 tree, and changed over time into 2/1 medalion and 4/1 in some cases. The most visible changes are in the medalion motif of the carpet which was first cypress and changed over time into a diamond-shaped medalion. A major motif in the carpets is sini a triangular form woven at the bottom of the carpet. The motif includes plant, animal and bird motifs.
Full-Text [PDF 10346 kb]   (93 Downloads)    
Type of Study: Research |
Received: 2017/05/8

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA code

Send email to the article author


© 2019 All Rights Reserved | Quarterly Scientific-Research Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb