نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

Volume 9, Issue 24 (3-2014)                   goljaam 2014, 9(24): 55-70 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Tousian Shandiz G, Chitsazian A H, Azadi M, Ghashghaeefar F. Pathology and Classification of Iranian CarpetDamages. goljaam. 2014; 9 (24) :55-70
URL: http://goljaam.icsa.ir/article-1-495-en.html
1- Art university of Isfahan
2- School of Architecture and Art, Kashan University
3- Scholl of Restoration, Art University of Isfahan
4- Faculty member for School of Architecture and Art, Kashan University
Abstract:   (1269 Views)
Iranian carpet is a valuable and applied art treasure among the human arts that has been representative of Iranian culture and potentials since ancient times. Over the ages, this glorioushand-woven artwork has been subjected to damage and risks that sometimes have leads to destruction of some of its finest samples.Subsequently, some people have started repairingthe damaged carpetssometimes for earning their livelihood and some due to their passion for art. However, these repairs aren’t always correct and scientific, and lack of proper understanding of damage, damaging elements and lack of required skills in rug restoration have led to accelerated carpet destruction. In this research, damages, extent of damagesas well as scale of damagesare studied in Iranian carpet. So, at first major damaging factors, i.e. human, physical, biological and chemical factors have been studied and then the scale of damages including naps, knots, woofs, and cordshave been dealt with.Subsequently, they are groupedintoinner-structural,outer-structural and marginalgroups. Such classification is more detailed comparing former researches and also presents a new way to grouping the damages. In the field study section, some samples of these three groups along with the reasons for such damages are presented. Research findings show that many of inner-structural damages are related to the phase prior to weaving and during the weaving.Sound perception of the damagingelements and types and level of damage can be used for appropriate restoration without destroying the originality of the carpets.
Full-Text [PDF 1990 kb]   (302 Downloads)    
Type of Study: Research |
Received: 2018/02/27 | Accepted: 2018/02/27 | Published: 2018/02/27

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA

© 2020 All Rights Reserved | Journal Scientific Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb