نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

Volume 9, Issue 23 (9-2013)                   goljaam 2013, 9(23): 1-6 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

سرمقاله: راهبردهای مدیریت دانش در نظام فرش دستباف ایران. goljaam. 2013; 9 (23) :1-6
URL: http://goljaam.icsa.ir/article-1-486-en.html
Abstract:   (523 Views)
This article has no abstract.
Full-Text [PDF 4697 kb]   (133 Downloads)    
Type of Study: Scientific Report |
Received: 2018/02/26 | Accepted: 2018/02/26 | Published: 2018/02/26

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA code

© 2019 All Rights Reserved | Quarterly Scientific-Research Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb