نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

Volume 7, Issue 20 (3-2012)                   goljaam 2012, 7(20): 57-72 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rashadi H, Marasi M. A Study on the Status of Borders in Pictorial Carpets of Qajar Era. goljaam. 2012; 7 (20) :57-72
URL: http://goljaam.icsa.ir/article-1-471-en.html
1- Shahed University
2- School of Arts, Shahed University
Abstract:   (640 Views)
 The extensive developments of Iranian arts in Qajar era eventually led to pictorial representation in almost all forms of art. Carpet weaving was no exception too and during this era the so-called pictorial carpets emerged. Although the images of these carpets mostly appeared in the central field, the borders of the carpets also underwent drastic developments. The findings of this essay indicate that despite weakening of the borders, they have never been removed and were always as an indispensible part of such carpets. In some of the carpets, one can see that the proportions of borders are not right but their provenance is identifiable. The methodology of this research is descriptive-analytical one. The statistical population consists of 79 pictorial carpets of Qajar era and the data have been collected using both desk and field studies.
Full-Text [PDF 1648 kb]   (369 Downloads)    
Type of Study: Research |
Received: 2018/02/26 | Accepted: 2018/02/26 | Published: 2018/02/26

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA code

© 2019 All Rights Reserved | Quarterly Scientific-Research Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb