نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

Volume 7, Issue 20 (3-2012)                   goljaam 2012, 7(20): 1-6 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

سرمقاله: پژوهش در فرش ؛‌ با ضرورتی چند وجهی و زمان بر. goljaam. 2012; 7 (20) :1-6
URL: http://goljaam.icsa.ir/article-1-466-en.html
Abstract:   (505 Views)
This article has no abstract.
Full-Text [PDF 259 kb]   (96 Downloads)    
Type of Study: Scientific Report |
Received: 2018/02/26 | Accepted: 2018/02/26 | Published: 2018/02/26

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA code

© 2019 All Rights Reserved | Quarterly Scientific-Research Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb