نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

Volume 6, Issue 17 (3-2011)                   goljaam 2011, 6(17): 11-26 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Pourmand H, Mahdavinejad M, Imani E. Role of New Design to Expansion and development of Hand-woven Carpet. goljaam. 2011; 6 (17) :11-26
URL: http://goljaam.icsa.ir/article-1-447-en.html
1- Tarbiat Modarres University
Abstract:   (648 Views)
Nowadays new industrial developments and its effects on fashion and consumers' taste have changed the aesthetical paradigms. Therefore it is so important to look contemporary art works in aesthetic perspective as well as commercial one. Hand-woven carpets cannot be suitable and fruitful if ignore either aesthetic condition or commercial requisites. Hand-woven carpets are our national heritage so it is necessary to study this field for developing the place of hand-woven carpets. Market of hand-woven carpet is as important as artistic viewpoint and because of that, this article studies the place of new designs of carpets and its influence. Market system and addressee’s attitude toward new design are the most important issues. Data gathering process that is based on reaching the information from real samples and completing the questionnaires concludes that instigating the need in addressees by new design and also effective advertisements cause that we face with demand, consequently the market gives new order of design to the artistic to enter the market new design. So creative new designs in carpet will attract the interest of consumers and developing the use of hand-woven carpets may play a crucial role in expanding the use of these kinds of national heritage in near future.
Full-Text [PDF 752 kb]   (352 Downloads)    
Type of Study: Research |
Received: 2018/02/26 | Accepted: 2018/02/26 | Published: 2018/02/26

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA code

© 2019 All Rights Reserved | Quarterly Scientific-Research Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb