نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

Volume 6, Issue 16 (9-2010)                   goljaam 2010, 6(16): 97-110 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Asadi M M, barzegari M, mirghafoori H A, Sadeqi Z. A Subjective Evaluation of Carpet Department Using Fuzzy Logic. goljaam. 2010; 6 (16) :97-110
URL: http://goljaam.icsa.ir/article-1-444-en.html
1- Member of Academic Board, Management Dept., Yazd Jahad Daneshgahi
2- Member of Academic Board, Carpet Dept., Yazd Jahad Daneshgahi
3- Management Dept., Yazd University
4- Tehran University
Abstract:   (1144 Views)
University is a learning institution that train students in economic, social and cultural fields and develop their professional skills which causes opportunities for their progress and prepares them to enter the working areas. The growth and spread of these institutions have led to the significance of customer-centered strategies and to improve their services. To this end, the ServQual methodology was applied to identify customer perceptions of the actual service received. However, a questionnaire consists of 5 dimensions and 27 questions used to collected the data. Finally, characteristics/quality components were prioritized with fuzzy-TOPSIS technique that meets the requirements of students as customers of the educational system. The results show that the quality of educational services are in medium level. Also, ranking of quality parameters demonstrate that visually appealing facilities and recording educational documents of students are the best and worst quality components, respectively. Some suggestions are made to improve the most significant quality parameters of educational services. 
Full-Text [PDF 316 kb]   (208 Downloads)    
Type of Study: Research |
Received: 2018/02/26 | Accepted: 2018/02/26 | Published: 2018/02/26

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA

© 2020 All Rights Reserved | Journal Scientific Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb