نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

Volume 4, Issue 11 (3-2009)                   goljaam 2009, 4(11): 1-10 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

سرمقاله: چگونه بازارهای از دست رفته را بازیابیم؟ سردبیر. goljaam. 2009; 4 (11) :1-10
URL: http://goljaam.icsa.ir/article-1-399-en.html
Abstract:   (1047 Views)
This article has no abstract.
Full-Text [PDF 247 kb]   (205 Downloads)    
Type of Study: Scientific Report |
Received: 2018/02/25 | Accepted: 2018/02/25 | Published: 2018/02/25

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA

© 2020 All Rights Reserved | Journal Scientific Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb