نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

Volume 3, Issue 6 And 7 (9-2007)                   goljaam 2007, 3(6 And 7): 79-106 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Faraji M, Dabbagh manesh M A. Supply cycle of Silk production and industry: challenges and solutions. goljaam. 2007; 3 (6 and 7) :79-106
URL: http://goljaam.icsa.ir/article-1-368-en.html
1- Imam Hussein university
Abstract:   (543 Views)
Supply of any product is viewed an important element of production process. Lack of a product supply interferes with the production process and lead into serious damage in marketing the product in a competitive market. More specifically, due to unique characteristics of silk industry and silk such as small workshops, their spread over large areas, scattered consumers (carpet weavers), silk’s seasonal nature, being bulky, its decay, multiplicity of its preparation for final product (thread), and its low price requires due attention. In this article conceptual model of supply cycle by Sohal and its components are applied to investigate the present situation of supply cycle of silk threads. The main focus of the model is on improving management of supply cycle. A number of relevant hypotheses are tested. Rresults showed that factors such as location of the production and uncertainty of production have significant influence on supply cycle of the product.
Keywords: Silk, supply circle, carpet
Full-Text [PDF 149 kb]   (331 Downloads)    
Type of Study: Research |
Received: 2018/02/24 | Accepted: 2018/02/24 | Published: 2018/02/24

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA code

© 2019 All Rights Reserved | Quarterly Scientific-Research Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb