نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

Volume 2, Issue 4 And 5 (3-2007)                   goljaam 2007, 2(4 And 5): 1-10 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

سرمقاله: سنت گرایی و سنت گریزی در طراحی فرش | سردبیر. goljaam. 2007; 2 (4 and 5) :1-10
URL: http://goljaam.icsa.ir/article-1-356-en.html
Abstract:   (587 Views)
This article has no abstract.
Full-Text [PDF 117 kb]   (183 Downloads)    
Type of Study: Scientific Report |
Received: 2018/02/23 | Accepted: 2018/02/23 | Published: 2018/02/23

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA code

© 2019 All Rights Reserved | Quarterly Scientific-Research Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb