نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

دوره 13، شماره 32 - ( پاییز و زمستان 1396 )                   دوره 13سال 1396شماره 32 صفحات 5-28 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان
2- دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان
3- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان
چکیده:   (718 مشاهده)
فرش دست‌باف با توجه به ویژگی‌‌‌های هنری، اقتصادی، ایجاد اشتغال و درآمدزایی، نقش مهمی در اقتصاد کشور و مخصوصا اقتصاد مقاومتی دارد. در این بین آموزش عالی در رشد و توسعه این هنر-صنعت می‌تواند نقش موثری ایفا کند. لذا انجام ارزشیابی‌ دقیق و همه جانبه از برنامه درسی این رشته برای بهبود و توسعه آن ضروری است. پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی برنامه درسی کارشناسی ارشد رشته فرش دستباف در بخش زمینه و بر مبنای الگوی ارزشیابی سیپ انجام شد. روش مورد استفاده به صورت ترکیبی کمی و کیفی بود. جامعه آماری دانشجویان، دانش آموختگان و اساتید مقطع کارشناسی ارشد فرش بودند که با پرسشنامه محقق ساخته به صورت 219 نمونه طبقه‌بندی تصادفی در چهار بعد ضرورت، زیرساخت‌ها، هدف و نیاز جامعه مورد نظرسنجی قرار گرفتند. روش نمونه گیری طبقه‌بندی تصادفی به این دلیل انتخاب شد که از دانشگاه‌های مختلف مجری مقطع کارشناسی ارشد با توجه به ظرفیت اسمی به تناسب نمونه انتخاب انجام شود و نمونه‌ها از شانس برابر برخوردار باشند. روایی پرسشنامه با توزیع مقدماتی و نظر کارشناسان تایید و پایایی پرسشنامه با محاسبه آلفای کرونباخ کل پرسشنامه برابر با 866/0 بود. همچنین با 23 نفر از خبرگان بازار کار این رشته در خصوص زمینه‌های مقطع کارشناسی ارشد فرش مصاحبه عمیق انجام شد. روش انتخاب نمونه، گلوله برفی بود و حجم نمونه بر اساس اشباع نظری انتخاب شد.
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد هرچند ضرورت شکل گیری مقطع کارشناسی ارشد فرش تایید می‌شود اما در بعد زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگی بازار کار و تدوین اهداف این مقطع توجه و دقت کافی انجام نشده و در این دو بعد نیاز به بازنگری جدی وجود دارد. همچنین در بخش نیازهای جامعه بین نظر بازار کار و دانشگاهیان در اولویت نیاز تحقیق، پژوهش و آموزش اختلاف نظر معنی داری وجود دارد باین حال بر نیاز جامعه فرش به کارآفرین و مدیر تولید و بازرگانی در هر دو گروه به شکل معناداری تاکید شده است.
واژه‌های کلیدی: رشته فرش، کارشناسی ارشد، ارزشیابی زمینه، الگو سیپ (CIPP)
این مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری با عنوان ارزشیابی مقطع کارشناسی ارشد رشته فرش دست‌باف در آموزش عالی ایران (با رویکرد ارزشیابی CIPP) به منظور ارائه برنامه درسی مطلوب در دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان است
متن کامل [PDF 602 kb]   (120 دریافت)    
نوع مطالعه: علمی - پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش عمومی و آموزش عالی
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | انتشار: ۱۳۹۷/۴/۷