نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

Volume 12, Issue 29 (9-2016)                   goljaam 2016, 12(29): 45-62 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

soltani M, keshavarz afshar M. مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان . goljaam. 2016; 12 (29) :45-62
URL: http://goljaam.icsa.ir/article-1-249-en.html
1-
2- Department of Art Studies, School of Art and Architecture, Tarbiat Modarres University
Abstract:   (3475 Views)

The French elements and motifs have been entered to Iran art through building moldings. Meanwhile, importing postcards and chocolate boxes having European stencils ,have had important role at stencils of carpet .At the period of Gublan in Kerman province ,by the request of America for using French Golfrang and Gublan,the structure and elements of Kerman carpet was influenced by Aubusson and Savonery  carpets.

In this article , by study these two types of carpet, we try to show the relationship between French carpet stencils and the  Gublan period carpet in Kerman and by comparing the resemblances and differences to show: How much the Kerman carpet has been influenced by the French carpet, whether the designers copied the designs or incorporated them.

To achieve a precise and accurate result,56 samples of Gublan Period carpet in Kerman were collected by field study .Also 70 samples of French carpets were photographed by library method .By comparing these designs through descriptive, analytical  and comparative methods ,their different and common aspects were surveyed and specified that no copy has been done and at the Gublan period ,the Kerman designers have been influenced by French carpet design. In some cases adaptations used ,have resulted to innovation of  new designs.

With regard to the similarities between the composition and structure of these two types of carpet, in spite of French carpet ,the colour used in Kerman carpets are bright and opaque.

Though the basis of French carpet design has been originated from the  East ,but in comparison to Kerman carpet, less porportions have been observed.

Full-Text [PDF 2106 kb]   (2055 Downloads)    
Type of Study: Research |
Received: 2015/12/6 | Accepted: 2016/07/11 | Published: 2017/06/22

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA

Send email to the article author


© 2020 All Rights Reserved | Journal Scientific Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb