نویسندگان محترم توجه کنید برای انجام هرگونه پرداخت فقط و فقط از گزینه پرداخت صورتحساب در پنل کاربری استفاده کنید

Volume 11, Issue 27 (9-2015)                   goljaam 2015, 11(27): 55-76 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Azadeh P Z. Celebrations of Creation in Fars’ Shiri Carpets. goljaam. 2015; 11 (27) :55-76
URL: http://goljaam.icsa.ir/article-1-205-en.html
Abstract:   (2324 Views)

The common element in the Persian Shiri carpets is lion, sometimes accompanied with Sword and full or half sun. Sword is a symbol of power & war and Sun is a symbol of Imam Ali (PBUH). In addition to lion and sun, pictures of lion-cow-attack, with their ancient history in Iranian art, are represented in Fars’ Shiri carpets in other methods. For this reason, calendar, changes of seasons & Star Circuits are factors affecting on symbolism of each period.

Solar gods & goddesses or Water gods & goddesses have symbols in sky & earth, representing their divine form, in relation with concepts like movements of stars and planets (sun, Venus, Mercury, and Mars) and animals like lion and cow. The combination of lion and cow is specifically for the district of Fars (the third land); so is the combination of lion and sun for other districts of Iran (the fourth land). The combination of lion and sun as the representation of the forth land is another interpretation of the combination of lion and cow as the representation of the third land, according to astronomical and sidereal concordances.

This descriptive-analytic paper tries to find points of similarity between gods & goddesses in ancient civilizations, and illustrates & analyzes the roots of their shapes for finding common forms between Anahita, Mehr, Tir & Bahram through document and library research. The reason is that these gods & goddesses have retrospective effects and the heavenly representation of their duties were existent in celebrations of creation.

Full-Text [PDF 1957 kb]   (1108 Downloads)    
Type of Study: Research |
Received: 2015/05/20 | Accepted: 2015/09/12 | Published: 2015/09/21

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA code

Send email to the article author


© 2019 All Rights Reserved | Quarterly Scientific-Research Goljaam

Designed & Developed by : Yektaweb